Opvangcentrum - Sanctuary

 

vzw De Zonnegloed geeft in- en uitheemse dieren weer een toekomst dit als Sanctuary.  Dieren die niet terug naar de natuur kunnen krijgen een nieuwe thuis voor de rest van hun leven.

Blijvende opvang voor dieren met een minder kleurrijk verleden.

 

We redden hen uit kale, betonnen kuilen ... en geven hen de vrijheid om vrij rond te lopen en te spelen.

We bevrijden hen uit een martelende opsluiting en een geestdodende omgeving ... en we geven hen de kans om deel uit te maken van een familie door bij hun iegen soortgenoten te verblijven.

Van over de hele wereld redden we zieke en stervende dieren en dieren die lijden ... en we herstellen hun waardigheid, we zorgen ervoor dat ze weer gezond en levenslustig worden dankzij een diergeneeskundige verzorging van topniveau.

Als het gaar over de educatie doen we dit op een baanbrekende, unieke en inspirerende manier ... op een manier waarbij de rust en de vrijheid van onze dieren gerespecteerd wordt.

 Dieren die niet terug naar het wild kunnen, hebben een thuis voor de rest van hun leven.

 

Opvang

Veel dieren bevinden zich benarde situaties. Veel exotische dieren maar ook inheemse dieren leiden geen dierwaardig leven en menselijk handelen is daar vaak de oorzaak van. Denk aan illegale handel, particulier bezit, exploitatie in entertainment of onderzoek. Stichting/vzw De Zonnegloed probeert dit probleem op een duurzame manier te stoppen.
De Zonnegloed schenkt deze dieren een nieuw leven. Dit heet een Sanctuary: een veilige haven, een warm nest. 

Lees meer over opvang 

 

 Een veilige plaats om te groeien, herstellen en te genezen.

 

Rehabilitatie en verzorging

De dieren die bij stichting/vzw De Zonnegloed binnenkomen werden vaak verwaarloosd, zowel qua verzorging als sociale omgeving. Bij stichting/vzw De Zonnegloed krijgen zij de professionele zorg die zij nodig hebben, zodat ze weer 'dier' kunnen zijn. Deze verzorging is onder te verdelen in drie categorieën: veterinaire zorg, voeding en gedrag.

Lees meer over rehabilitatie en verzorging

 

Herplaatsing

Door de definitieve opvang die Dierenpark - Sanctuary De Zonnegloed aanbiedt voor deze dieren, wordt er niet alleen een goede en permanente opvang aangeboden, maar komt er zo ook een plaats vrij in de tijdelijke opvangcentra of wildlife rescuecentra. Deze plaats kan dan gebruikt worden voor het opvangen van nieuwe dieren die hulp nodig hebben bij deze opvangcentra.

Door middel van deze werkwijze kan Dierenpark - Sanctuary De Zonnegloed haar kerndoel bewerkstelligen: zo veel mogelijk dieren helpen aan een beteren toekomst!

 

 Educatie en sensibilitatie, de sleutel tot de toekomst van onze natuur en samenleving...

 

Preventie, educatie en sensibilisatie

We zijn voorvechters van een maatschappij waarin dierenwelzijn niet in het gedrang komt. Dankzij onze ervaring en samenwerking met tijdelijke opvangcentra als Stichting AAP, Natuurhulpcentrum in Opglabeek, verschillende VOC's en wildlife rescuecentra over het gehele land hebben we zicht op de enorme problematiek rondom het houden van exotische, niet-gedomesticeerde dieren.

Lees meer over preventie, educatie en sensibilisatie 

 

 

 

 

 

 

Onze principes

Niet-gedomesticeerde, exotische dieren zijn voelende, zelfstandige wezens die niet voor economisch belang zouden moeten dienen.  Volgens onze filosofie hoort ieder dier ook zo behandeld te worden: als een levend wezen met bewustzijn en gevoelens.  

Lees meer over onze principes