Onze missie

Hoi,
Mijn naam is Karel Ackaert, projectverantwoordelijke van vzw de Zonnegloed. Graag vertel ik je wat of wie De Zonnegloed is en dit vanuit mijn buikgevoel.

De Zonnegloed is een stichting/vzw die ik samen met mijn vrouw Lieve heb opgericht in maart 2011. Wij hadden opgemerkt dat heel wat dieren in noodsituaties verkeerden en behoefte hadden aan definitieve hulp. Het gaat om dieren uit illegale handelspraktijken. Deze handel is voor sommige mensen een belangrijke bron van inkomsten, maar voor de dieren is dit een enorm probleem. Sommige dieren worden als huisdier gehouden. Mensen zien een klein, schattig diertje en denken het te helpen door het in huis te nemen. Maar ze doen er meer kwaad dan goed mee. Plots blijkt dat kleine diertje ook groot te worden en komt zijn ware ‘wilde’ aard naar boven. In de meeste gevallen staan de eigenaars zelfs hun dier af omdat ze het niet meer onder controle hebben. Er zijn ook gevallen waarbij er klachten komen van buren die een dier gezien hebben waarvan ze menen dat het dringend geholpen moet worden. We hebben dieren gevonden die in kelders opgesloten zaten, op de zolder van mensen, in een hok in de tuin,…  Ik denk dat de meeste mensen wel weten dat je zo’n dier niet in huis mag nemen, maar het probleem ligt bij de wet. Er bestaat effectief een wet in Europa waarin beschreven staat dat het verboden is om bedreigde diersoorten in huis te nemen. Maar de wet wordt nauwelijks toegepast, dus kunnen de mensen rustig hun zin doen. En net daar zit het grote probleem.

Dit is een maar een deel van de problematiek van het dierenleed. Er zijn ook dieren die mishandeld worden, dieren uit circussen, uit niet officieel erkende dierentuinen, slechte kwekers, uit de entertainment industrie,… Sommige dieren zijn heel ziek of er ontbreekt een of meerdere lichaamsdelen. Eén ding hebben al deze dieren gemeenschappelijk: ze werden opgevoed in gevangenschap en dat betekent dat ze niet terug in de natuur geplaatst kunnen worden.

Er zijn in België wel verschillende opvangcentra en asielen, maar zij bieden opvang van tijdelijke aard. Dus besloten wij om zelf de touwtjes in handen te nemen en deze dieren zelf te redden! Zo ontstond deze vzw. De Zonnegloed is een Belgische stichting gelegen in Oostvleteren in de provincie West-Vlaanderen aan de rand van het natuurgebied De Broeken. Dankzij onze dierenartsen, gediplomeerde dierenverzorgers en toegewijde vrijwilligers en stagiairs wordt elk dier constant gecontroleerd en krijgt het ook een medische behandeling tijdens zijn verblijf. Elk nieuw aangekomen dier blijft een paar weken in quarantaine om er zeker van te zijn dat het geen besmettelijke ziektes of andere aandoeningen heeft opgelopen, die overgedragen zouden kunnen worden op de andere bewoners van De Zonnegloed. Als het dier gezond is, mag het bij de rest van de dieren voor het verdere rehabilitatieproces. Wij zorgen er voor dat elk dier in semi-natuurlijke omstandigheden kan verblijven. Dat wil zeggen dat wij zorgen dat hij een permanent plekje krijgt in een voor hem aangepast verblijf. Dankzij het rehabilitatieprogramma stimuleren we de dieren om hun natuurlijk gedrag weer aan te leren. We beschikken over socialisatiekooien zodat de dieren aan elkaar kunnen wennen. Ook gaan we als dierenverzorgers de dieren zo weinig mogelijk aanraken om menselijk contact zo veel mogelijk te vermijden. Het is belangrijk dat ze loskomen van de mens en zich richten naar de eigen soortengenoten. We hebben echter ook niet de intentie om te kweken uit deze dieren zoals een traditionele zoo. Van zodra de dieren hier aankomen zorgen wij ervoor dat ze zich niet kunnen voortplanten. We planten een anticonceptiemiddel in bij de vrouwtjes. Dit doen we enkel bij de dieren waar dit geen invloed heeft op hun hormonenspiegel.

De Zonnegloed is dus géén dierentuin! We zijn een Sanctuary en daar leggen wij sterk de nadruk op. We beschouwen onszelf meer als een toevluchtsoord waar de dieren kunnen genezen van hun lichamelijke en geestelijke letsels. Ook de bezoekers zien dit duidelijk en bewonderen de werking van onze vzw en haar team. Quote bezoekers: “Dit is beter dan een gewone zoo. De dieren zijn hier zoals ze echt zijn! Ze krijgen elke dag lekker eten, ze zijn steeds in gezelschap en ze zien er heel gelukkig uit. Dieren die ooit als een exotisch huisdier werden gehouden of gedwongen werden om in een show op te treden, kunnen hier nog een beetje genieten van een mooi leven!”

Ook dit is één van onze doelen: sensibiliseren. De Zonnegloed Sanctuary: Wildlife rescue & education farm. We hebben enerzijds onze wildlife rescue, maar anderzijds onze educatieve en sensibiliserende werking. Dit gebeurt via diverse educatieve activiteiten die aangeboden worden aan scholen die op schoolreis of openluchtklas (zooklassen) komen. Dit gaat van rondleidingen, speurtochten, verrijkingsopdrachten, … tot het helpen met de dierenverzorgers bij het mesten en voederen. De kinderen leren hier dat het verzorgen van dieren meer is dan enkel aaien. Het betreft mesten, aangepaste verblijven, verrijking, … Wij hopen hierdoor de kinderen, dat beetje van de wereld, mee te geven. Want zij zijn onze toekomst!
Maar ook de particuliere bezoeker krijgt tijdens zijn bezoek een waaier aan mogelijkheden om te leren over de dieren. Zo zijn er voedervoorstellingen. Dit zijn rondleidingen in het park met een gediplomeerd dierenverzorger. Zij geven uitleg over de voeding, het verblijf en het verleden van de dieren. Er zijn ook tal van informatieborden aanwezig in het park om de bezoeker te informeren.

Jaar na naar kwamen er steeds meer dieren naar De Zonnegloed Sanctuary. Ze hebben bij ons een nieuwe, blijvende thuis gevonden. Zo zijn er in mei 2014 twee bruine beren uit Bulgarije aangekomen. Mede dankzij dierenrechtenorganisatie (Alertis) werden deze beren gered! Ze werden mishandeld. Media – en undercoverreportages toonden de problematiek duidelijk aan. Toen de beren in hun nieuwe verblijfplaats arriveerden, kwamen er donaties op gang en dankzij deze donaties konden we in datzelfde jaar nog een derde beer opvangen. Dit in samenwerking met de dierenbescherming uit Spanje en het Natuurhulpcentrum in Opglabeek. We ontvingen onder andere 10 000 euro van de Koning Bouwdewijnstichting. Maar ook verschillende kleinere donaties en spontaan kwam er ook uit verschillende hoeken voedselhulp. Op dit ogenblik vangt onze Sanctuary zo’n 300 dieren (101 diersoorten) op, dit op een oppervlakte van 5 à 6 ha grond. Dit gaat van bruine beren, otters, bavianen, lynxen tot vele reptielen en vogels. Maar dat betekent dus dat er vele mondjes gevuld moeten worden en dit is een grote kost voor de vzw. Dus zijn wij heel tevreden met elke vorm van hulp. We bereiden ons nu voor op de komst van een groep dwergzijdeapen en pinchéapen.

Als je ziet wat er allemaal gebeurd met wilde dieren… Het is catastrofaal! Vele soorten worden zelfs uitgeroeid en dit moet stoppen. Wij kunnen maar een klein percentage van het dierenleed uit de wereld verhelpen, maar voor dat percentage van de dieren verandert heel hun wereld! En dat zal ik blijven doen met hart en ziel samen met mijn team!
Het is de bedoeling dat De Zonnegloed Sanctuary Wildlife rescue & education farm internationale allure krijgt en dit is ook noodzakelijk! Een aantal mensen zijn het hier niet mee eens, omdat net zij gezichtsverlies lijden of geld kunnen verliezen aan een sanctuary als het onze.

Quote Gandi:
“If you want to change the world, people will laugh at you.
When you start changing the world people will fight you and
eventually if they see you make a difference they will join you.
Making a difference is always difficult!”


Hieronder, Karel Ackaert, verantwoordelijke van Dierenpark De Zonnegloed, zijn visie over Dierenwelzijn.

Mijn kijk op dierenwelzijn heeft zich de afgelopen jaren vertaalt in het actief bezig zijn voor hulpbehoevende dieren. Het welzijn van huisdieren maar ook van de in het wild levende dieren, is geen vanzelfsprekendheid. Helaas is het tegenovergestelde het geval. In België en geheel Europa staat dierenwelzijn op de politieke agenda maar wij zijn nog niet het schoolvoorbeeld voor andere landen. Ook hier worden honden aan een boom achtergelaten en katten verdronken. En hoe gedragen wij ons als toerist?  Apen of zeldzame dieren worden binnengesmokkeld en vaak dan nog gehouden als huisdier.

Dierenwelzijn staat meer en meer op de agenda’s van scholen, verenigingen, politici, … en wordt er meer aandacht gegeven aan verwaarloosde, achtergelaten dieren.
De politie heeft momenteel zijn handen vol aan meldingen, die ongewenst gedrag van mensen t.o.v. hun huisdier of vee bevatten.  Verschillende vrijwilligersorganisaties, het asiel en opvangcentra zetten zich al jaren in voor dierenwelzijn.  De vrijwilligersorganisaties zijn nog niet in alle regio's vertegenwoordigt.

Gedrag

Gedrag wordt van ouder op kind doorgegeven en is moeilijk af te leren. Toch lukt het verschillende organisaties om het gedrag van mensen in landen als India, waar men gebruik maakt van lastdieren, langzaam te veranderen. Daar waar armoede heerst, worden ezels en paarden ingezet om het zware werk voor hun baas te verrichten. Bij gebrek aan machines zijn de eigenaren aangewezen op hun lastdier en weten niet beter. Het is daarom ook wel te begrijpen dat de mensen in deze landen anders tegen een dier aankijken dan wij in de Westerse beschaving.   Deze organisaties verzorgen gewonde lastdieren en leert de eigenaar op een goede manier zijn dier te onderhouden. Educatie en verandering van gedrag t.o.v. het dier, is een stap in de goede richting naar dierenwelzijn.  Maar daarvoor moeten we eigenlijk niet zover gaan maar in eigenland en omringende landen is er ook nog ongelofelijk veel werken en is er nog enorm veel onwetendheid.

Toerisme

Als toerist gedragen ook wij Belgen ons buitengewoon onverantwoordelijk als het om dierenwelzijn gaat. Men wordt door diverse reisorganisaties enthousiast gemaakt om olifantje te rijden, te poseren met een berberaap of slang om onze nek en laten ons wijsmaken dat het in het belang van het behoud van de tijger is dat ze uit hun natuurlijke habitat worden gehaald voor een fokprogramma. De waarheid is echter schokkend. Zoals in Thailand het geval is, wordt de tijger getraind om met toeristen op de foto te gaan en wij vinden dat allemaal zo spannend dat we het voor geen goud willen missen. Tegenwoordig zijn er ook reisorganisaties die wel het belang van dierenwelzijn inzien en dit soort reizen niet meer promoten. Helaas wordt dit nog maar op kleine schaal uitgevoerd.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk tijdens je vakantie of stage, kan je overtuigen van de noodzaak van educatie op het gebied van dierenwelzijn. Zo heeft België verschillende opvangcentra, waar mishandelde en misbruikte wilde dieren worden opgevangen. Deze dieren zijn afkomstig uit de illegale handel en de toeristenindustrie. Ook Nederland zoals Stichting AAP en andere Stichtingen.  Verschillende enthousiaste belangelose mensen hebben zich al jaren ingezet en hebben al veel bereikt in verschillende landen maar moeten nog vaak de autoriteiten tegen het hoofd stoten door in de media duidelijk te maken wat er met veel wilde dieren in het land gebeurd. Vele vrijwilligers komen van over de hele wereld om een paar weken, zelfs maanden te helpen bij de verzorging van deze dieren over de handse wereld.

Stof tot nadenken

In de hoop dat u bij het lezen van dit artikel nadenkt over het welzijn van dieren en rekening houdt met de soms verkeerde bedoelingen van mensen die enkel geld willen verdienen aan (bedreigde) dieren op aarde, zal het streven naar een diervriendelijkere wereld steeds groter worden.

Belang van opvangcentra en sanctuaries

Dierenwelzijn

Dieren worden naar opvangcentra en sanctuaries gebracht voor een verscheidene redenen. Exotische (niet-inheemse en normaal niet-gedomesticeerde) dieren worden gehouden als huisdier, gebruikt voor entertainment (circus, bars en nachtclubs en door straatentertainers) of gehuisvest in vervallen, soms illegale dierentuinen.

Er is genoeg bewijs van slechte omstandigheden omtrent het welzijn van dieren die worden gehouden in dierentuinen die niet voldoen aan de minimumnormen of die worden gebruikt in het circus. Onderzoek heeft aangetoond dat de handel en het houden van exotische dieren een bedreiging vormt voor de biodiversiteit. Net als een bedreiging voor het dierenwelzijn, de gezondheid en veiligheid van de koper.

De verscheidenheid van illegaal gehouden diersoorten betreft meer dan 1000 soorten waaronder ongewervelden, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Een gevolg daarvan is dat inheemse dieren ook last hebben van deze handel via verstoring en vervuiling door mensen en verkeer, vernietiging van hun habitat en de lokale klimatologische veranderingen.

Veel van deze dieren die toekomen in opvangcentra en sanctuaries, vertonen dan ook fysieke en fysische problemen. Daarom spelen professionele opvangcentra en sanctuaries een duidelijke en belangrijke rol in het welzijn van de dieren en het beheer ervan. Met doel tot het herstel van hun eigen normale gedrag en een goede gezondheid.

  Een opvangcentrum biedt kortdurende opvang, verzorging en revalidatie met als doel het vinden van een meer geschikte plaatsing in een verblijf voor langere termijn.

Revalidatiecentra bieden onderdak, verzorging en revalidatie met als doel het vrijlaten van inheemse wilde dieren terug in hun natuurlijke omgeving.

Sanctuaries bieden levenslange of zeer langdurige opvang, verzorging en revalidatie. Veel faciliteiten combineren van de verschillende benaderingen.

Rechten

Naast het bevorderen van de individuele welzijn van dieren, spelen de opvangcentra en sanctuaries andere belangrijke rollen. Terwijl sancutaries en opvangcentra door hun bestaan een zichtbare kloof vormen qua verschil in de wettelijke schriften, ondersteunen faciliteiten die in beslag genomen dieren ontvangen nationale en regionale rechtshandhaving inspanningen. Waar er geen opvangcentra en sanctuaries zijn, is er weinig stimulans voor wild ambtenaren om illegaal gehouden en verhandelde dieren in beslag te nemen.

In beslag genomen dieren worden gebruikt als bewijs in smokkelzaken en gevallen van dierenmishandeling en wreedheid. Het personeel moet deskundig getuigenis afleggen om te helpen bij de politie, de douane, en wilde dieren autoriteiten om de vervolging van illegale handelaars na te streven.

Zodat het rechtenbeleid pas een afschrikkend effect kan hebben, moeten de schuldige persoon of organisatie ervan bewust zijn dat er een grote kans is te worden betrapt, dat reacties op verwondingen snel en zeker zullen worden waargenomen end dat straf ernstig genoeg zal zijn zodat de voordelen niet opwegen tegen de voordelen van niet deelnemen.

Arrestaties, vervolgingen en zelfs gevangenisstraffen en publicatie van de ondernamen acties kunnen potentiële misdadigers en het publiek aantonen dat dit een serieuze zaak is en ze af schrikken, dat ook zulke criminele activiteiten niet worden geminimaliseerd en ook via de juridische weg verlopen. Uiteindelijk een publieke perceptie bouwen dat handel, bezit en mishandeling van illegale dieren een criminele activiteit is met zware gevolgen.

In de hele keten van het rechtensysteem spelen opvangcentra en sanctuaries een onmisbare schakel.

Bewustmaking

Op een lokaal niveau, voorzien opvangcentra en zeker sanctuaries die open zijn voor het weide publiek vele mogelijkheden om de bezoekers te leren over de betreffende dieren en waarom ze in deze instelling vast zitten. Het belang voor kennismaking en stijgende empathie en percepties creëren omtrent de natuur en biodiversiteit is een van de belangrijkste onderdelen van deze instelling als voorwaarde dat het dierenwelzijn nog altijd top is en prioriteit nummer een. Niet alles opvangcentra zijn toegankelijk voor het weide publiek maar ze kunnen toch bewustmaking verhogen via gerichte communicatie, lobbying met partners en door hun betrokkenheid in campagnes en onderzoek.

Natuurbehoud en biodiversiteit

O & S moeten natuurbehoud en biodiversiteit steunen. Zowel op nationaal, regionaal en internationaal niveau door de politie te steunen en bewustmaking te creëren. Samenwerking met wildlife en bosbeheer individuen kunnen ze een directe invloed hebben op het herstellen van de biodiversiteit door dieren weer vrij te laten in hun natuurlijke habitat.