Uitleg stage

Dierenverzorging-stage bij Dierenpark De Zonnegloed

Informatie over stagemogelijkheden in de dierverzorging bij Dierenpark De Zonnegloed vzw
Karel Ackaert Projectverantwoordelijk
Versie November 2012

Inhoud
1. Achtergrondinformatie vzw De Zonnegloed
2. Eisen aan de stagiair
3. Stage mogelijkheden
3.1.Niveau 2      bso
3.2.Niveau 3      tso
3.3Niveau 4        hso
4. Aanmelden                                                                                                                                                               

Inleiding

Vzw (stichting) De Zonnegloed bestaat uit zo’n 30 tal mensen, 8 vaste medewerkers en zo’n 22 vrijwilligers en stagiairs.  Het hele jaar door kunnen leerlingen bso, tso en hso of mbo en hbo dierenverzorging.  Omdat er bij De Zonnegloed veel stageplaatsen zijn, is dit document opgesteld.  Het geeft informatie over stages in de dierverzorging bij vzw (stichting) De Zonnegloed voor leerlingen van bso, tso en hso en/of mbo-niveau 2,3 en 4.

1. Achtergrondinformatie vzw De Zonnegloed

De Zonnegloed vzw is gegroeid tot een dierenpark gespecialiseerd in de opvang van uitheemse dieren.  Werkt samen met stichting AAP en andere erkende dierenopvangcentra ’s.   We kunnen ook spreken van een Sanctuarie (een veilige haven of heiligdom voor vergeten dieren).  Het dierenbestand is de laatste jaren flink aangegroeid, zoals verschillende soorten apen, wasberen, neusberen, stinkdieren, prairiehonden, vossen, roofvogels, kamelen, zebra’s …  De dieren die door Stichting AAP of de andere opvangcentrums zoal NatuurHulpCentrum Opglabeek zijn afkomstig van particulieren, illegale handel, proefdierlaboratoria, circussen of onbetrouwbare dierentuinen.  Naast de verzorging van deze dieren houd De Zonnegloed zich ook bezig met ZOOklassen of ZOOkampen, schoolreizen en dagbezoeken.  Waar De Zonnegloed een belangrijke educatieve of voorlichtings opdracht heeft.  Dit doormiddel van voederpresentaties en workshops tijdens de ZOOklassen en schoolreizen.

De Zonnegloed bestaat uit verschillende afdelingen.  Dierenverzorging, educatie, horeca en groenzorg of technische.

 

2. Eisen aan de stagiair

Om stage te mogen lopen als dierenverzorger bij vzw (Stichting) De Zonnegloed, moet je voldoen aan een aantal eisen.  Vzw (Stichting) De Zonnegloed neemt alleen stagiairs aan met een minimale leeftijd van 16 jaar en van bso, tso en hso of mbo niveau 2,3 en 4 en hbo.   Met uitzondering van de afdeling educatie hier kunnen alleen stagiairs van hso en mbo niveau 4 en hbo terecht.   Bovendien moet elke leerling indien beschikbaar een attest van goedgedrag en zeden afgeven alvorens de stage periode aanvangt.  Dit ivm het samenwerken met jonge kinderen.

Er komen bij De Zonnegloed gevaarlijke dieren voor.  Je moet je dus aan verschillende (veiligheids) regels houden.

Om er voor te zorgen dat de stage zowel voor jou als voor vzw (stichting) De Zonnegloed een meerwaarde heeft, is de minimale stageperiode vier weken full-time (blokstage)voor buitenlandse stagiairs, voor Belgische stagiairs wordt dit onderling overeengekomen en kunnen dagstages wel indien deze over het volledige schooljaar lopen.  Wanneer je slechts één of twee dagen per week stage loopt (dagstage) gaat het leerproces veel langzamer en heeft dit invloed op de stagemogelijkheden.

Verder wordt er van je verwacht dat je gemotiveerd en gedisciplineerd bent en dat je bereid bent om voor de blokstage in de weekenden en op feestdagen te werken.

 

Dierverzorging vereist een zeer goede conditie : schoonmaken vormt de hoofdmoot !

Je bent in de dierverzorging ongeveer 60% van je tijd bezig met schoonmaken.  Dit is lichamelijk zwaar en eenzijdig werk, daarom verwacht vzw De Zonnegloed van jou, wanneer je stage komt lopen, dat je dit aankan.  Als je dus regelmatig lichamelijke klachten hebt, zoals rugpijn of gewrichtspijn, wordt je afgeraden om stage te komen lopen.

3. Stagemogelijkheden

De stages bij vzw (Stichting) De Zonnegloed zijn ingericht volgens het Competentiegericht Kwalificatie Systeem (CKS) uit Nederland.  Het CKS is verdeeld in kerntaken en werkprocessen, welke een mbo-leerling of bso- , tso- of hso leerling aan het einde van zijn opleiding moet kunnen uitvoeren.  Bij vzw (Stichting) De Zonnegloed zijn een aantal van deze kerntaken en werkprocessen mogelijk.

Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van de opleiding dierverzorging (tabel 3.1).  De kerntaken en werkprocessen komen uit de Competentie kaarten praktijkleren 2009.  Telkens staat aangegeven welke werkzaamheden bij De Zonnegloed geheel niet of slechts deels mogelijk zijn.

Tabel 3.1

Kerntaken en werkprocessen van de opleiding dierverzorging, niveau 2,3 en 4.  Niveau 2 is gelijk aan bso, niveau 3 is gelijk aan tso en niveau 4 is gelijk aan hso.    Sommige werkprocessen vinden bij De Zonnegloed slechts in beperkte mate plaats of is slechts alternatieve invulling mogelijk.

 


Niveau 2, medewerker dierverzorging

Kerntaak

Werkproces

1. Voert en verzorgt dieren

1.1 Draagt zorg voor voer- en watervoorziening

1.2 Verzorgt dieren

1.3 Monitort dieren

1.4 Hanteren dieren

1.5 Registreert en rapporteert

2.Verzorgt leef- en werkomgeving

2.1 Draagt zorg voor hygiëne

2.2 Onderhoudt leef- en werkomgeving

 


Niveau 3, dierverzorger

Kerntaak

Werkproces

1.Voert en verzorgt dieren

1.1 Bereidt voeren voor

1.2 Draagt zorg voor voer- en watervoorziening

1.3 Verzorgt dieren

1.4 Monitort dieren

1.5 Hanteren dieren

1.6 Registreert en rapporteert

2.Begeleidt voortplanting

2.1 Begeleidt voortplantingsproces

2.2 Begeleidt geboorteproces

3.Verzorgt leef- en werkomgeving

3.1 Richt leefruimten in

3.2 Reinigt en ontsmet

3.3 Onderhoudt leef- en werkomgeving

4.Verricht publieksgerichte werkzaamheden

4.1 Geeft informatie en voorlichting

4.2 Organiseert evenementen en activiteiten en voert deze uit (soms mogelijk)

 


Niveau 4, manager dierverzorger

Kerntaak

Werkproces

1.Voert dagelijkse zorg uit op een dierenhouderij

1.1 Draagt zorg voor stalling en vervoer dieren

1.2 Draagt zorg voor water en voedselvoorziening

1.3 Draagt zorg voor gezondheid en welzijn van dieren

1.4 Draagt zorg voor doelgroepgerichte activiteiten

2.Organiseert dierlijke productie en draagt zorg voor uitvoering

2.1 Organiseert en bewaakt fokprogramma (alleen alternatieve invulling)

3. Coördineert werkzaamheden

3.1 Plant en verdeelt werkzaamheden (beperkt mogelijk)

3.2 Stuurt medewerkers aan

4.Onderneemt

4.1 Geeft informatie en voorlichting (voederdemonstraties en workshops)

4.2 Onderhoudt externe contacten

4.3 Bewaakt voorraden

4.4 Maakt bestellingen op

4.5 Controle van leveringen

 

Niveau 3 en 4 starten met de taken van niveau 2.  Naar mate het werkproces beter gekend is schuift men op eigen tempo  door naar zijn eigen niveau.

De werkprocessen zijn bij vzw (stichting) De Zonnegloed verdeeld over stage perioden.   Dit betekent dat als je 6 weken stage komt lopen, je bezig houdt met meer werkprocessen, dan als je 4 weken stage komt lopen.  Dit lig ook aan jezelf, de één leert nu eenmaal sneller dan de ander.  Hieronder staat per niveau beschreven welke kerntaken en werkprocessen er mogelijk zijn bij vzw (Stichting) De Zonnegloed.

Afleggen van de proeven van bekwaamheid.

Op dit moment is het bij De Zonnegloed in principe nog niet mogelijk om aan het einde van je stage een proef van bekwaamheid af te leggen.  Mocht je dit voor je opleiding nodig hebben, dan dien je dit vooraf te overleggen.  Stuur daarvoor een e-mail met omschrijving van de vereisten van de proeven en de wijze waarop deze afgenomen moet worden, naar het e-mailadres zoals vermeld in paragraaf 4.

3.1 Niveau 2

Stage 4 weken
Onderhouden van leef- en werkomgeving
Hierbij hoort het verwijderen van mest- en afvalproducten uit de verblijven, signaleren van herstelwerkzaamheden aan de verblijven en omgeving en zorgen voor een nette en veilige werkomgeving.   Het onkruid vrijhouden van de buitenverblijven een nette en aangenaam verblijf scheppen voor dier en bezoeker.  Dit is werkproces 2.2.
Hygiëne
Hierbij hoort het reinigen en eventueel ontsmetten van verblijven en verrijkingsmateriaal, het zorgvuldig gebruiken van materialen en schoonhouden van materialen en omgeving.  Dit is werkproces 2.1.

Stage 6 weken

Alle voorgaande processen en :
Voer- en watervoorziening
Hierbij hoort het onder begeleiding bereiden van bepaalde maaltijden, het maken van verrijkingsmateriaal, het geven van water aan de dieren en het onder begeleiding voeren.  Dit is werkproces 1.1
Verzorgen dieren
Hierbij hoort het herkennen van de dieren of diersoorten eventueel, waar mogelijk het herkennen van de hiërarchie in de groep, het herkennen van uiterlijk afwijkingen aan het dier, het beoordelen van de faeces van het dier, het onder begeleiding geven van verrijkingsmateriaal en controleren of het verrijkingsmateriaal gebruikt wordt.   Dit is werkproces 1.2

Stage 8 weken

Alle voorgaande processen en :
Monitoren
Hierbij hoort het controleren van de conditie en het signaleren van afwijkingen en ziekte aan de dieren.  Dit is werkproces 1.3

Stage 10 weken

Alle voorgaande processen en :
Registreren en rapporterenHierbij hoort het onder begeleiding invullen van de dagrapporten en monitoringslijsten.  Dit is werkproces 1.5.

3.2 Niveau 3

Naast de processen die hieronder beschreven staan en alleen als je stage-duur min. 8 weken beslaat, is het ook mogelijk om kleine opdrachten uit te voeren op kantoor.  Hierbij kan de denken aan bijvoorbeeld het organiseren van een leerkrachtendag, een introductiebijeenkomst, een verrijkingsdag of een andere opdracht ter ondersteuning van de werkzaamheden op kantoor, welke op dat moment beschikbaar is.  De meeste van deze opdrachten kan je beschouwen onder de kerntaak “verrichten van publieksgerichte werkzaamheden”, kerntaak 4.

Stage 4 weken
Onderhouden van leef- en werkomgeving
Onderhouden van leef- en werkomgeving
Hierbij hoort het verwijderen van mest- en afvalproducten uit de verblijven, signaleren van herstelwerkzaamheden aan de verblijven en omgeving en zorgen voor een nette en veilige werkomgeving.   Het onkruid vrijhouden van de buitenverblijven een nette en aangenaam verblijf scheppen voor dier en bezoeker.  Dit is werkproces 2.2.
Hygiëne
Hierbij hoort het reinigen en eventueel ontsmetten van verblijven en verrijkingsmateriaal, het zorgvuldig gebruiken van materialen en schoonhouden van materialen en omgeving.  Dit is werkproces 3.2.
Bereiden van voer
Hierbij hoort het bereiden van bepaalde maaltijden, het herkennen van afwijkingen aan voer en materiaal en zorgen dat de benodigde producten op de afdeling komen.    Dit is werkproces 1.1
Verzorgen dieren
Hierbij hoort het herkennen van de dieren of diersoorten eventueel, waar mogelijk het herkennen van de hiërarchie in de groep, het herkennen van uiterlijk afwijkingen aan het dier, het beoordelen van de faeces van het dier, het kiezen, maken en geven van verrijkingsmateriaal en controleren of het verrijkingsmateriaal gebruikt wordt.    Dit is werkproces 1.3.

Stage 6 weken

Alle voorgaande processen en :
Voer- en watervoorziening
Hierbij hoort het geven van water aan de dieren, het voeren van bepaalde groepen/soorten dieren en het controleren van de voer- en wateropname.  Dit is werkproces 1.2.
Monitoren
Hierbij hoort het controleren van de conditie, het signaleren van afwijkingen in gedrag en uiterlijk van de dieren en het houden van korte observaties.  Dit is werkproces 1.4.
Registreren en rapporteren
Hierbij hoort het lezen en onder begeleiding invullen van de dagrapporten en monitoringslijsten.  Dit is werkproces 1.6.

Stage 8 weken

Alle voorgaande processen en :
Hantering en training
Hierbij hoort het onder begeleiding verplaatsen van de dieren en het assisteren bij interne verhuizingen van dieren.  Helpen bij training als voorbereiding van interne verhuizingen of als voorbereiding om gezondheidscontroles eenvoudiger en vlotter te laten verlopen.   Dit is werkproces 1.5.
Inrichten van leefruimten
Hierbij hoort het signaleren van afwijkingen aan verblijven en het inrichten / aanpassen van verblijven.  Dit is werkproces 3.1.

Stage 10 weken

Alle voorgaande processen en :
Voortplanting
Vzw (Stichting) De Zonnegloed heeft een anti-fokbeleid, daarom zijn er maar zeer beperkte mogelijkheden op dit gebied.  Hierbij hoort het kennen van de geboortebeperkingsmethoden, het signaleren van oestrus bij vrouwelijke dieren en daarbij eventueel het herkennen van de gedragsveranderingen binnen de groep.  Dit is werkproces 2.1 en 2.2.  Voortplanting bij De Zonnegloed wordt enkel maar toegepast bij dieren die gewenst worden op een ander dierentuin.
Publieksgerichte werkzaamheden
Vzw (Stichting) De Zonnegloed werkt heel veel met bezoekers van alle leeftijden.  Er zijn voedervoorstellingen en workshops (verrijking maken en uitleggen, samen voederen met de kinderen van de ZOOkampen …)  daarom zijn er zeer veel publieksgerichte activiteiten.  Ook is bij De Zonnegloed educatie en vorming een zeer belangrijke doelstelling.   Dit werkproces kan volgens bekwaamheden tijden het seizoen in onderling overleg een hoofdtaak worden.

3.3 Niveau 4

Naast de processen die hieronder beschreven staan en alleen als je stage-duur min. 8 weken beslaat, is het mogelijk om één grotere of een aantal kleine opdrachten uit te voeren op kantoor.  Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld het assisteren bij organisatie van een lerarendag,  een verrijkingsdag, een werkdag …  Dikwijls kan je ook assisteren bij bestellingen of meelopen als assistent van een van de teamleiders of bij de staf op kantoor.  De meeste van deze opdrachten ken je beschouwen als een onderdeel van de kerntaak “ondernemen” of werkproces “doelgroepgerichte activiteiten”.

Stage 4 weken
Hygiëne
Hierbij hoort het reinigen en eventueel ontsmetten van verblijven en verrijkingsmateriaal, het zorgvuldig gebruiken van materialen, het schoonhouden van de omgeving.  Dit is onderdeel van werkproces 1.1.
Onderhouden van leef- en werkomgeving
Hierbij hoor het verwijderen van mest- en afvalstoffen uit de verblijven, het signaleren van herstelwerkzaamheden aan de verblijven en omgeving en zorgen voor een nette en veilige werkomgeving.  Dit is onderdeel van werkproces 1.1.
Voer- en watervoorziening
Hierbij hoort het bereiden van bepaalde maaltijden, het geven van water aan de dieren en voeren van bepaalde groepen/soorten dieren, het controleren van de voer- en wateropname en meedenken over hoe speciale behoeftes van dieren gedekt kunnen worden.  Dit is werkproces 1.2.
Verzorgen dieren
Hierbij hoort het herkennen van de dieren/diersoorten en waar mogelijk herkennen van de hiërarchie in de groep, het herkennen van uiterlijk afwijkingen aan het dier, het beoordelen van de faeces van het dier, het kiezen, maken en geven van verrijkingsmateriaal en controleren of het verrijkingsmateriaal gebruikt wordt en het uitvoeren van ondersteunende taken die nodig zijn voor de verzorging van een dier.  Dis is onderdeel van werkproces 1.3.

Stage 6 weken

Alle voorgaande processen en :
Monitoren
Hierbij hoort het controleren van de conditie en het signaleren van afwijkingen in gedrag, uiterlijk en houding van de dieren en het houden van korte observaties.  Dit is onderdeel van werkproces 1.3.
Registreren en rapporteren
Hierbij hoort het lezen en onder begeleiding invullen van de dagrapporten.  Dit is onderdeel van werkproces 1.3.
Hantering en training
Hierbij hoort het onder begeleiding verplaatsen van de dieren en het assisteren bij interne verhuizingen van dieren.  Helpen bij training als voorbereiding van interne verhuizingen of als voorbereiding om gezondheidscontroles eenvoudiger en vlotter te laten verlopen.   Dit is werkproces 1.5.

Stage 8 weken

Alle voorgaande processen en :
Vervoer
Hierbij hoort het nadenken over materialen die nodig zijn voor vervoer van dieren (het verzamelen ervan en onderhoud) en voorbereiden en assisteren bij verplaatsing van dieren.  Dit is onderdeel van werkproces 1.1.
Voortplanting
Vzw (Stichting) De Zonnegloed heeft een anti-fokbeleid, daarom zijn er maar zeer beperkte mogelijkheden op dit gebied.  Hierbij hoort het kennen van de geboortebeperkingsmethoden, het signaleren van oestrus bij vrouwelijke dieren en daarbij eventueel het herkennen van de gedragsveranderingen binnen de groep.  Dit is werkproces 2.1 en 2.2.  Voortplanting bij De Zonnegloed wordt enkel maar toegepast bij dieren die gewenst worden op een ander dierentuin.

Stage 10 weken

Alle voorgaande processen en :
Publieksgerichte werkzaamheden

Vzw (Stichting) De Zonnegloed werkt heel veel met bezoekers van alle leeftijden.  Er zijn voedervoorstellingen en workshops (verrijking maken en uitleggen, samen voederen met de kinderen van de ZOOkampen …)  daarom zijn er zeer veel publieksgerichte activiteiten.  Ook is bij De Zonnegloed educatie en vorming een zeer belangrijke doelstelling.   Dit werkproces kan volgens bekwaamheden tijden het seizoen in onderling overleg een hoofdtaak worden.

-Plannen en verdelen van werkzaamheden

Hierbij hoort het helpen maken van een dagplanning voor de inzet van  medewerkers.

-Aansturen van medewerkers

Wanneer je alle werkzaamheden onder de knie hebt, kan je een nieuwe stagiair of vrijwilliger inwerken in de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden.  Dit is werkproces 3.2.

                -Bepalen en bewaken van beleid

                Hierbij hoort het maken en controleren van instructies/handleidingen voor bepaalde

                handelingen of werkzaamheden.  Dit is werkproces 4.11

 

4. Aanmelden

Ben jij na deze informatie geïnteresseerd in een stage bij vzw (Stichting) De Zonnegloed, dan kan je je aanmelden via het formulier op onze website :
Klik hier voor het aanmeldformulier

Als je nog vragen hebt,  stuur een mail naar : info@dezonnegloed.be

 

Als je aan de voorwaarden voldoet en indien er nog ruimte is, word je uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst of –gesprek.  Bij deze introductiebijeenkomst zijn/kunnen ook andere stagiaires aanwezig zijn die geïnteresseerd zijn in een of andere stage bij vzw (Stichting) De Zonnegloed.  Tijdens de introductiebijeenkomst krijg je achtergrond informatie en wordt je rondgeleid over het terrein van dierenpark De Zonnegloed.  Na de bijeenkomst houden de verantwoordelijken van vzw (Stichting) De Zonnegloed een kort gesprek met je.  Hierbij wordt beoordeeld of jij daadwerkelijk geschikt bent voor een stage en welke taken voor jou het meest geschikt is.  Ongeveer een week na de introductiebijeenkomst krijg je te horen of je stage mag komen lopen bij vzw (Stichting) De Zonnegloed.

 

Let op :  plan je stage ruim op tijd !  We raden aan om je minimaal 3 maanden voor de gewenste startdatum aan te melden.  Hoe eerder hoe meer kans dat je een stage naar je wens kan lopen.  Sommigen benaderen De Zonnegloed zelfs ruim een jaar vantevoren !

 

Veel succes in je studies en stage keuze.

Klik hier voor om de oriëntatiegids voor stagiairs/vrijwilligers te downloaden. 

 

 

{iteration:positionLeft}{/iteration:positionLeft}