Help the animals of the non-profit organisation De Zonnegloed and become an adoptive parent!


The animals residing in sanctuary De Zonnegloed need professional and loving care: the right nutrition, clean enclosures, medical care and appropriate attention. As an adoptive parent you together with other people financially take care of one of the animals in our park. This concerns an annual fixed amount.

 

What do you receive upon adoption?


As a thank you you will receive: 
- an adoption certificate
- our park adoption list on which you will be mentioned and your name will also be mentioned on our website under “we thank”
- our newsletter 4 x per year
- a lot of gratitude from our animals

 

 

Of kies één van onze andere dieren!

De dieren die bij stichting/vzw De Zonnegloed verblijven, hebben deskundige en liefdevolle verzorging nodig: eten, een schoon verblijf, medische zorg en vooral veel aandacht. Als adoptieouder neemt u samen met anderen de financiële zorg op u voor één van de dieren uit Dierenpark-Sanctuary De Zonnegloed.  Dierenpark-Sanctuary.

De Zonnegloed is een stichting/vzw en ontvangt geen enkele subsidie voor dit werk.  Stichting/vzw De Zonnegloed is volledig afhankelijk van de bezoekers, donaties, adopties, ... .

Als dank ontvangt u een adoptiepakket bestaande uit:
Een adoptiecertificaat
Een vermelding van uw naam op het adoptiebord
4 x per jaar de nieuwsbrief van Dierenpark-Sanctuary De Zonnegloed
veel dankbaarheid van de dieren

Met uw vaste jaarlijkse bijdrage als adoptieouder helpt u structureel mee aan de opvang en het herstel van de dieren.

--> Meer informatie vindt u onder veel gestelde vragen.

Adoptie als geschenk

Ook een origineel & verantwoord geschenk bij verjaardag, communie, huwelijk … !
U kunt ook een adoptie cadeau geven aan iemand anders. Vul daarvoor het cadeau-adoptieformulier in.

Waarom zou ook jij adopieouder worden ?

1.Uit liefde voor het dier.

Veel adoptieouders kiezen voor een adoptie uit sympahtie voor een bepaald dier. Door hun jaarlijkse bijdrage steunen ze Dierenpark-Sanctuary De Zonnegloed met de verzorging, medicatie, de niet te onderschatten voedingskosten en tijd voor onze dierenverzorgers om de dieren de juiste aandacht te geven.
Ieder dier, klein of groot, jong of oud, zeldzaam of minder zeldzaam, heeft recht op een thuis waar men oog heeft voor zijn natuurlijke welzijn.
Zo is ook iedere bijdrage, klein of groot, welkom. Niet alleen voor de basisbehoeften en nazorg van een dier, maar ook om net dat tikje meer te kunnen doen voor onze dieren zodat hun leven nog uitdagender en aangenamer mag zijn.

2.Natuurlijke huisvesting.

Dierenpark-Sanctuary De Zonnegloed  besteedt veel geld en tijd om de verblijven en omgeving van de dieren zo natuurlijk mogelijk te maken. Op die manier krijgen de verschillende diersoorten een thuis aangepast aan hun noden en behoeften. Dit betekent ook een verrijking van hun leven in het park.

3.Opvang van verwaarloosde / mishandelde en in de steek gelaten wilde dieren.

Eén van de doelstellingen van Dierenpark-Sanctuary De Zonnegloed is het mogelijk maken om verwaarloosde en mishandelde dieren een nieuwe kans te geven. We geven hen een nieuwe thuis voor de rest van hun leven. Door uw steun kunnen we ook nieuwe verblijven maken om nieuwe dieren op te vangen en te huisvesten.

{iteration:positionLeft}{/iteration:positionLeft}