Dit doen wij

De Zonnegloed geeft gedumpte in- en uitheemse wilde dieren weer een toekomst.  Dieren die niet terug naar de natuur kunnen krijgen een nieuwe thuis en dit voor de rest van hun leven.

 

 Wilde dieren die niet terug naar het wild kunnen, krijgen een thuis voor de rest van hun leven.

 

Opvang

Veel dieren bevinden zich benarde situaties. Veel exotische dieren maar ook inheemse dieren leiden geen dierwaardig leven en menselijk handelen is daar vaak de oorzaak van. Denk aan illegale handel, particulier bezit, exploitatie in entertainment of onderzoek. Stichting/vzw De Zonnegloed schenkt deze dieren een nieuw leven. Dit heet een Sanctuary: een veilige haven, een warm nest. 

Lees meer over de lopende rescue acties >>  

 

 Een veilige plaats om te groeien, herstellen en te genezen.

 

Rehabilitatie en verzorging

De dieren die bij stichting/vzw De Zonnegloed binnenkomen werden vaak verwaarloosd, zowel qua verzorging als sociale omgeving. Bij stichting/vzw De Zonnegloed krijgen zij de professionele zorg die zij nodig hebben, zodat ze weer 'dier' kunnen zijn. Deze verzorging is onder te verdelen in drie categorieën: veterinaire zorg, voeding en gedrag.

Lees meer over rehabilitatie en verzorging >>
 

 Educatie en sensibilitatie, de sleutel tot de toekomst van onze natuur en samenleving...

 

Preventie, educatie en sensibilisatie

We zijn voorvechters van een maatschappij waarin dierenwelzijn niet in het gedrang komt. Dankzij onze ervaring en samenwerking met tijdelijke opvangcentra als Stichting AAP, Natuurhulpcentrum in Opglabeek, verschillende VOC's en wildlife rescuecentra over het gehele land hebben we zicht op de enorme problematiek rondom het houden van exotische, niet-gedomesticeerde dieren.

Lees meer over preventie, educatie en sensibilisatie >>


Onze principes

Niet-gedomesticeerde, exotische dieren zijn voelende, zelfstandige wezens die niet voor economisch belang zouden moeten dienen.  Volgens onze filosofie hoort ieder dier ook zo behandeld te worden: als een levend wezen met bewustzijn en gevoelens.  

Lees meer over onze principes >>

 

Karel Ackaert oprichter.
We zijn een land van dierenliefhebbers, dus waarom nog altijd handel in wilde dieren, waar sociale dieren met complexe behoeften nog steeds legaal is,  het blijft mij verbazen.  Veel dieren gered door vzw De Zonnegloed sanctuary hebben hun eigen vreselijke verhalen.  De opstarting van dit project was belangrijk voor mij en ik hoop oprecht det veel mensen worden aangesproken om dit werk te ondersteunen, zodat we ons werk en de campagnes kunnen uitvoeren om een einde te maken aan de handel en meer uitheemse dieren in nood te redden.  Ook het stoppen van het misbruiken van wilde dieren als show object, voor recreatie doeleinden.