Dieren die niet terug naar de natuur kunnen krijgen een nieuwe thuis en dit voor de rest van hun leven.

                   
                              

→ Opvangcentra en Sanctuaries

→ Whats the difference between a zoo and a sanctuary

→ Het team

 

Opvang

Veel dieren bevinden zich benarde situaties. Veel exotische dieren maar ook inheemse dieren leiden geen dierwaardig leven en menselijk handelen is daar vaak de oorzaak van. Denk aan illegale handel, particulier bezit, exploitatie in entertainment of onderzoek. Stichting/vzw De Zonnegloed schenkt deze dieren een nieuw leven. Dit heet een Sanctuary: een veilige haven, een warm nest. 

 

                 

Een veilige plaats om te groeien, herstellen en te genezen.

Rehabilitatie en verzorging

De dieren die bij stichting/vzw De Zonnegloed binnenkomen werden vaak verwaarloosd, zowel qua verzorging als sociale omgeving. Bij stichting/vzw De Zonnegloed krijgen zij de professionele zorg die zij nodig hebben, zodat ze weer 'dier' kunnen zijn. Deze verzorging is onder te verdelen in drie categorieën: veterinaire zorg, voeding en gedrag.

Lees meer over rehabilitatie en verzorging >>
 

 

 

Educatie en sensibilitatie, de sleutel tot de toekomst van onze natuur en samenleving...

 

Preventie, educatie en sensibilisatie

We zijn voorvechters van een maatschappij waarin dierenwelzijn niet in het gedrang komt. Dankzij onze ervaring en samenwerking met tijdelijke opvangcentra als Stichting AAP, Natuurhulpcentrum in Opglabeek, verschillende VOC's en wildlife rescuecentra over het gehele land hebben we zicht op de enorme 

problematiek rondom het houden van exotische, niet-gedomesticeerde dieren.

Lees meer over preventie, educatie en sensibilisatie >>

Onze principes                                                                                      

Niet-gedomesticeerde, exotische dieren zijn voelende, zelfstandige wezens die niet voor economisch belang zouden moeten dienen.  Volgens onze filosofie hoort ieder dier ook zo behandeld te worden: als een levend wezen met bewustzijn en gevoelens.  

Lees meer over onze principes >>