Wild animal sanctuary.

De Zonnegloed is een opvangcentrum waar in-& uitheemse wilde dieren in nood definietief terecht kunnen.  Deze dieren krijg na een leven van ellende alle nodige zorg om terug te kunnen herstellen en een gelukkig en hoopvol leven te leiden.

 

 Duizend-en-één verhalen van dieren die goed geëindigd zijn. 

 Sommige wilde dieren hebben niet het geluk om normaal te leven. 
 De Zonnegloed vangt ze op en geeft hen terug hoop.

 

Waar komen de wilde dieren bij ons vandaan?

 
Gedumpt in de natuur
Van tijdelijke opvangcentra
Beslagname bij illegale handel
Beslagname bij laboratoria
Faillissement zoos
Beslagname bij circus
Bij particulier als huisdier

 

 

 

Een dierenopvangcentrum – sanctuary is een centrum dat dieren die misbruikt worden, gewond zijn, werden achtergelaten of anderszins in nood verkeren, redt, opvangt en verzorgt. Hierbij staat het welzijn van elk individueel dier centraal bij elke handeling die de sanctuary doet. Bovendien behoort het opvangcentrum een niet-fokbeleid te voeren en enkel dieren op te vangen die werden gered, in beslag genomen of gedoneerd.
- Uit de EU Dierentuinrichtlijn -

 

 

Druk hier voor educatieve borden "STOP handel in exotische huisdieren"

 

 

 

vzw De Zonnegloed wild animal sancuary

Wilde in- & uitheemse dieren redden

De Zonnegloed is een non-profit organisatie die levenslange toevlucht biedt voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- & uitheemse wilde dieren die niet terug naar de natuur kunnen.  Ons doel is om voor alle geredde dieren een levenslange opvang te bieden met de zorg, veiligheid en het welzijn van de dieren als prioriteit nummer éé.  Alle dieren worden behandeld met de waardigheid en compassie die ze verdienen.  Onze sanctuary herbergt meer dan 120 soorten dieren waaronder meer dan 30 soorten vogels, meer dan 30 soorten reptiellen, meer dan 10 soorten primaten, meer den 20 soorten roofdieren en meer dan 30 aandere soorten zoogdieren.

Erkend door verschillende instanties en overheden.