Dieren die niet terug naar de natuur kunnen krijgen een nieuwe thuis en dit voor de rest van hun leven.

                   

                            

 

→ Opvangcentra en Sanctuaries

→ Wat is het verschil tussen een zoo en een sanctuary?

→ Het team

 

Een dierenopvangcentrum – sanctuary is een centrum dat dieren die misbruikt worden, gewond zijn, werden achtergelaten of anderszins in nood verkeren, redt, opvangt en verzorgt. Hierbij staat het welzijn van elk individueel dier centraal bij elke handeling die de sanctuary doet. Bovendien behoort het opvangcentrum een niet-fokbeleid te voeren en enkel dieren op te vangen die werden gered, in beslag genomen of gedoneerd.
- Uit de EU Dierentuinrichtlijn -

 

Opvang

Veel dieren bevinden zich in benarde situaties, gruwelijke gevangenissituaties. Veel in- en uitheemse wilde dieren leiden geen dierwaardig leven en menselijk handelen is daar vaak de oorzaak van. Denk aan illegale handel, particulier bezit, exploitatie in entertainment of onderzoek. Sanctuary De Zonnegloed Vzw schenkt deze dieren een nieuw leven. Dit heet een Sanctuary: een veilige haven, een warm nest. 

 

                 

Een veilige plaats om te groeien, herstellen en te genezen.

Rehabilitatie en verzorging

De dieren die bij sanctuary De Zonnegloed Vzw binnenkomen werden vaak verwaarloosd, zowel qua verzorging als sociale omgeving. Bij sanctuary De Zonnegloed Vzw krijgen zij de professionele zorg die zij nodig hebben, zodat ze weer 'dier' kunnen zijn. Deze verzorging is onder te verdelen in drie categorieën: veterinaire zorg, voeding en gedrag.
We rehabiliteren hen fysiek en mentaal en bieden hen een tweede leven in groep bij soortgenoten.

 

Lees meer over rehabilitatie en verzorging >>
 

 

 

 

Educatie en sensibilitatie, de sleutel tot de toekomst van onze natuur en samenleving...

 

Preventie, educatie en sensibilisatie

We zijn voorvechters van een maatschappij waarin dierenwelzijn niet in het gedrang komt. Dankzij onze ervaring en samenwerking met tijdelijke opvangcentra als Stichting AAP, Natuurhulpcentrum in Opglabeek, verschillende VOC's en wildlife rescuecentra over het gehele land hebben we zicht op de enorme problematiek rondom het houden van exotische, niet-gedomesticeerde dieren.

Uit onze ervaring hebben we geleerd dat wanneer men meer weet over dieren, men ook een groter verlangen heeft de dieren zelf, maar ook hun leefomgeving, te beschermen.

Lees meer over preventie, educatie en sensibilisatie >>

Druk hier voor educatieve borden "STOP handel in exotische huisdieren"

 

Onze principes                                                                                      

Niet-gedomesticeerde, exotische dieren zijn voelende, zelfstandige wezens die niet voor economisch belang zouden moeten dienen.  Volgens onze filosofie hoort ieder dier ook zo behandeld te worden: als een levend wezen met bewustzijn en gevoelens.  We kregen de aarde van God en mogen van alles wat leeft op en rond die aarde respectvol en dankbaar genieten; wonen en ten volle leven omringd door haar schoonheid.
 

Lees meer over onze principes >>

 

Wetenschap en onderzoek                             

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel geworden in het dagelijks gebeuren in De Zonnegloed.  De onderzoeken gaan vooral over ethologie (gedrag van dieren), dierenwelzijn, diergeneeskunde en diermorfologie (leer van de vorm en bouw van levende wezens).  We werken samen met verschillende experten wiens onderzoeksprojecten passen binnen drie werkgebieden waaronder dierenwelzijn, natuurbehoud en zoölogisch onderzoek.

Dag in, dag uit, beoefenen we wetenschap achter de schermen in onze sanctuary.  Wetenschappelijke onderbouwing (evidence-based practice) van het dagelijkse werk in De Zonnegloed is belangrijk.

Volgende studies werden reeds uitgevoerd :

- conflictgedrag bij leptailurus serval in gevangenschap door Maris Morgane
- de gezondheid en huisvesting van Bennett's wallaby door Follet Eva
- kennismaking met de withandgibbon door David Lisa
- rangorde bij primaten door Six Quinten
- opstellen van het EEP studbook voor het Pinché-aapje door Tom Demeersseman en Alexander Deceuninck
- huisvesting voor katachtigen : luipaard en poema door Andrés Gutierrrez Elody
- stereotiep gedrag bij zoogdieren door Marlies De Pryck
- verrijking bij verschillende dieren op de zonnegloed door Tjorve Olievier