Definitieve opvang van uitheemse wilde dieren in nood die niet terug naar de natuur kunnen.


In onze sanctuary leven ongeveer
200 zoogdieren, 90 vogels, 80 reptielen


• 20 soorten roofdieren, zoals beren, lynxen, stokstaartjes ...
• 10 soorten apen, zoals baardapen, bavianen, gibbons, berberapen, ...
• 30 soorten andere zoogdieren, zoals hoefdieren (zebra's, antilopen, rendieren, ... ) knaagdieren (stekelvarkens, walabys, eekhoorns, ...)
• 30 soorten reptielen, zoals pythons, boas, schildpadden, leguanen, varanen ...
• 30 soorten vogels, roofvogels en uilen (arendbuizerd, sneeuwuilen, afrikaanse oehoe, bosuilen ...), papegaaien (groenvleugelara, grijze roodstaartpapegaai, ...) zwanen, emoe's, kraanvogels ...

Opvang

Veel dieren bevinden zich in benarde situaties, gruwelijke gevangenissituaties. Dierenwelzijn staat nog altijd sterk onder druk.  Veel in- en uitheemse wilde dieren leiden geen dierwaardig leven en menselijk handelen is daar vaak de oorzaak van. Denk aan illegale handel, particulier bezit, exploitatie in entertainment of onderzoek. Sanctuary De Zonnegloed Vzw schenkt deze dieren een nieuw leven. Dit heet een Sanctuary: een veilige haven, een warm nest.

Bij stichting/vzw De Zonnegloed verbeteren wij op een duurzame manier het welzijn van deze dieren. Veel dieren bevonden zich in benarde situaties. Dieren met een minder kleurrijk verleden, vangen wij definitief op zodat ze op adem kunnen komen. Vaak werden deze dieren ernstig mishandeld of verwaarloosd. Bij stichting/vzw De Zonnegloed krijgen zij de professionele verzorging die ze nodig hebben.

 

 

Dierenpark - Sanctuary De Zonnegloed zet zich in voor de opvang van dieren die niet kunnen worden teruggezet in de natuur. De dierenpopulatie in stichting/vzw De Zonnegloed is opgebouwd met hoofdzakelijk dieren uit opvangcentra en wildlife rescuecentra. Dit zijn dieren die zwaar verwaarloosd werden, in beslag genomen werden bij louche dierenparkjes, circussen, handelaren of particulieren. Deze dieren hebben deskundige en liefdevolle verzorging nodig: aangepast voer, een proper en aangepast verblijf, medische zorg en de juiste aandacht. Stichting/vzw De Zonnegloed schenkt deze dieren een nieuw leven. Een plaats waar dieren deze kansen krijgen om levenslang een nieuwe thuis te krijgen, geadopteerd te worden... noemt een Sanctuary. Dit betekent een veilige haven, een warm nest. Voor Europa is dit uniek dat een dierenpark op deze manier haar dierenpopulatie opbouwt en zo dieren redt.

 

Rehabilitatie en verzorging

Een veilige plaats om te groeien, herstellen en te genezen.

 

De dieren die bij stichting/vzw De Zonnegloed binnenkomen werden vaak verwaarloosd, zowel qua verzorging als sociale omgeving. Bij stichting/vzw De Zonnegloed krijgen zij de professionele zorg die zij nodig hebben, zodat ze weer 'dier' kunnen zijn. Deze verzorging is onder te verdelen in drie categorieën: veterinaire zorg, voeding en gedrag.  We rehabiliteren hen fysiek en mentaal en bieden hen een tweede leven in groep bij soortgenoten.

 

Persoonlijk plan

De Zonnegloed vzw beschikt over een team van deskundige dierenartsen, gediplomeerde dierenverzorgers dat er naar streeft dat een dier zowel fysiek als geestelijk weer gezond wordt en blijft. Bij aankomst gaan dieren eerst in quarantaine. Hier worden zij medisch uitgebreid onderzocht. Voor ieder dier of dierengroep wordt een eigen behandelplan opgesteld, waarin onder meer resocilisatie, eventuele medicijnen en voeding aan de orde komen. Het gebeurt maar al te vaak dat een dier jarenlang verkeerde voeding kreeg toegediend (zoals snoep, koffie en cola), waardoor een persoonlijk afgestemd dieet noodzakelijk is. Zodra de dieren de quarantaine mogen verlaten, gaan ze naar hun nieuwe aangepast verblijf. Hier worden de dieren nog steeds goed in de gaten gehouden en verder behandeld. Elk jaar krijgen alle bewoners van De Zonnegloed een medische check, waarbij vaccinaties worden gegeven en we controleren of alles nog goed gaat. Zo niet, dan kan er worden ingegrepen.

Na-apen

Rust en een veterinaire zorg zijn essentieel voor de dieren die arriveren bij De Zonnegloed. Maar daarmee zijn we er nog niet: de dieren moeten vaak nog heel wat (af)leren. Veel van de dieren die wij opvangen, zijn sociale dieren. Door hun verleden hebben zij echter niet altijd kunnen leren hoe ze met soortgenoten moeten omgaan. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe ze moeten communiceren of aan welke sociale regels ze zich moeten houden. Bij De Zonnegloed zijn we ervan overtuigd dat sociale dieren het gelukkigst zijn bij soortgenoten. Dus streven wij ernaar om elk dier in groep te houden.

Een dier die uit quarantaine komt, krijgt eerst de tijd om te wennen aan de nieuwe omgeving, de nieuwe dierenverzorger en het buitenverblijf. Daarna wordt het nieuwe dier eerst in een verblijf naast zijn soortgenoten geplaatst. Zo kunnen de dieren elkaar vast zien, ruiken en horen. Pas als er positief contact is, proberen de dierenverzorgers het nieuwe dier bij de groep te voegen. Vaak begint dat met één van de groepsleden, waarna geleidelijk de andere groepsleden geïntroduceerd worden. Tijdens dit proces observeren en registreren de verzorgers vaak het gedrag van de dieren. Veel dieren hebben nog nooit een andere soortgenoot gezien. De gedragsregels leren ze van groepsgenoten en door na-apen. Dit gaat niet altijd over één nacht ijs; er zijn soms wat ruzies voor nodig voordat een nieuw dier zijn plek in de rangorde kent en zich al bv. aap weet te gedragen.

Afleren

Bij de apen moeten de meeste dieren ook gewoontes afleren. Vooral ex-huisdieren zijn gewend aan aandacht van mensen en laten hun soortgenoten links liggen. Zo maak je nooit vrienden, natuurlijk! Door de dieren geen individuele aandacht te geven, stoppen ze hier eerder mee en zoeken ze sneller contact met hun soortgenoten.

Dieren die voorheen in kleine kooien zaten of eenzaam waren, vertonen vaak stereotiep gedrag zoals ijsberen of zelfs zelfverwonding. Door ze af te leiden met voedselpuzzels, speelmateriaal en soortgenoten, leren ze dat weer stap voor stap af. Het verschilt per dier hoe lang het duurt voor we hem of haar in een groep kunnen plaatsen. Dieren die heel jong bij hun moeder zijn weggehaald en daardoor geen sociale vaardigheden hebben geleerd, hebben bijvoorbeeld meer tijd nodig om dit alsnog aan te leren. Met veel geduld en aandacht lukt dit vrijwel altijd.