Wat zijn de gelijkenissen tussen zoos en sanctuaries ?

Zowel zoos (dierentuinen) als sanctuaries houden dieren in gevangenschap.  Ze laten dieren zien aan het publiek en informeren hen over dieren.  Men vraagt inkomgeld of donaties aan de bezoekers om de werking te financieren.


Waar zit het verschil ?

Het grote verschil tussen zoos en sanctuaries is vooral de afkomst van de dieren. 

Dieren in sanctuaries zijn voornamelijk gewonde (lichamelijk of emotioneel) wilde dieren, inbeslaggenomen exotische huisdieren, dieren die ingeleverd of achtergelaten werden door hun eigenaars die ze niet meer (zonder gevaar) konden verzorgen of behuizen.  Dieren van circussen, illegale kwekers of laboratoria die in beslag zijn genomen of na een faling. Het zijn dieren die niet meer in het wild kunnen leven en enkel nog in gevangenschap kunnen overleven.  Sanctuaries doen al het mogelijke voor het dier als individu om het een warm nest te schenken voor de rest van zijn/haar leven. In tegenstelling tot de meeste dierentuinen (die zich daarnaast richten op educatie, soort- en natuurbehoud en bevordering van kennis over dieren in gevangenschap) is dit het hoofddoel van sanctuaries.

De manier waarop Sanctuaries en zoos hun activiteiten inrichten is op een aantal vlakken anders. Zo zal een sanctuary niet inzetten op educatie- en pleziergerichte activiteiten met de dieren zelf. En, in tegenstelling tot sanctuaries fokken zoos wél met dieren, vaak in erkende internationale kweekprogrammas voor de in stand houding van met uitsterven bedreigde soorten.  In die kweekprogramma’s zijn vaak dieren aanwezig die de voortgang belemmeren, zoals bijvoorbeeld een overschot aan mannetjes. Door als sanctuary (een groep) mannelijke dieren op te nemen, kan deze een wezenlijke bijdrage leven aan natuurbehoud. Dit creëert immers schaarse ruimte bij dierentuinen om een gezonde en gebalanceerde dierpopulatie in gevangenschap achter de hand te hebben om in te kunnen grijpen als het misgaat in de natuur!’

Sanctuaries werken ook samen met vooraanstaande zoos.  Dit op vlak van uitwisseling van kennis, wetenschappelijk onderzoek en opvang van dieren die niet kunnen herplaatst worden. Waar het onmogelijk blijkt om voor een opgevangen dier een maatje te vinden, worden zoos vaak bereid gevonden om te helpen met één of meerdere van hun dieren.