Blumeau

Blumeau - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary

Blumeau heeft al meerdere verhuizingen meegemaakt. Hij werd door een particulier uit een knaagdierasiel in Nederland gehaald om samen bij haar twee andere degoes te leven. Helaas overleden beide andere dieren en bleef ze met Blumeau achter. Daar er geen andere degoes meer in het asiel zaten, heeft ze besloten het diertje af te staan aan Stichting AAP. Zij namen contact op met ons en nu kan Blumeau hier genieten van een permanente thuis.

Rescue missie

Help mee met deze lopende rescue missie