Bubo

Bubo - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary

Bubo werd in beslag genomen bij een particulier. Hij werd daar jarenlang in een veel te kleine kooi in de woonkamer gehouden als gezelschapsdier. Gelukkig kon hij uit deze situatie gehaald worden en kan hij nu terug leren om te leven als een oehoe, rondvliegend in een ruime volière en samen met soortgenoten.

Rescue missie

Help mee met deze lopende rescue missie