Santoro

Santoro - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary

Santoro komt samen met vier andere Amiatina ezels van een particulier die na haar scheiding de zorg voor de dieren financieel niet meer kon dragen. De dieren komen oorspronkelijk uit Italië waar ze ingezet werden als natuurlijke begrazers. De ezelsoort heeft na de eerste wereldoorlog op de rand van uitsterven gestaan en ondanks dat hun aantallen langzaamaan toenemen, worden ze nog steeds als bedreigd geclassificeerd. Toen het koppel in 2011 terug naar België verhuisden namen ze de ezels mee. De oudste dieren van de groep konden bij de particulier blijven, maar voor de jongere dieren moest ze helaas een nieuwe thuis zoeken. Nu kan Santoro met z’n ouders, broer en zus genieten van een nieuwe thuis in De Zonnegloed.

Rescue missie

Help mee met deze lopende rescue missie