Soren

Soren - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary

Soren werd in beslag genomen bij een particulier en werd tijdelijk opgevangen door het NHC van Opglabbeek. Een inbeslagname gebeurt enkel bij ernstige dierenmishandeling (volière zonder vliegruimte, verwaarlozing, illegaal houden van een dier, geen officiële papieren, …). Soren geniet nu van een aangepast verblijf samen met soortgenoten.

Rescue missie

Help mee met deze lopende rescue missie