Suzy

Suzy - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary

Suzy werd aangekocht door een particulier. De vrouw heeft op een gegeven moment vrijwillig afstand gedaan van de sporenschildpad. Bij het binnenbrengen vertelde ze aan het opvangcentrum dat ze het dier in een impuls had aangekocht, maar daar later spijt van had gekregen, omdat het dier steeds groter werd en de verzorging te zwaar. 

Rescue missie

Help mee met deze lopende rescue missie