27/12/2017 - Warmste week

ELKE inzameling of donatie wordt gewaardeerd!

Grote of kleine bedragen, elke gift, donatie, actie voor De Zonnegloed wordt zeer gewaardeerd!  Daarmee kunnen we verwaarloosde wilde dieren redden.  Dink maar aan beer Uli en Mimi waar we nu een rescue actie voor organiseren.

Lees meer over 27/12/2017 - Warmste week
27/12/2017 - Warmste week