13/09/2019 Verbeteringswerken gaan door

Verbeteringswerken gaan door

Ons team staat nooit stil, want niet alleen moeten de dieren verzorgd worden, maar ook moeten oude verblijven opgeknapt worden en proberen we hier en daar verbeteringswerken door te voeren. Dit hangt ook een beetje af van ons globaal budget dat moet verdeeld worden over diverse kosten binnen onze vzw.
De door de overheid opgelegde verplichte omheining rond ons domein is nu volledig afgewerkt. In de komende maanden willen we ook nog ALLE dierenverblijven voorzien van automatische drinkbakken (tot op heden moesten onze verzorgers elke dag twee tot drie keer rondrijden met een grote ton water om alle dieren van drinkwater te voorzien. Dit zal dus enorm veel tijd besparen, die we dan verder voor de dieren zelf kunnen gebruiken). Wel moet hiervoor door het volledige park waterleiding gelegd worden. Een groot werk waar we nu bijna mee klaar zijn. Een ander project waar we ook gaan aan werken is een automatisch bevochtigingssysteem in de reptielenafdeling. Reptielen hebben een specifieke verzorging nodig en dit per soort. Elke soort heeft ook een eigen biotoop nodig. Vochtigheid is daar eentje van. Je kan dit manueel doen, maar dit is als je meer dan 30 soorten hebt een grote en tijdrovende karwei. Daarom hebben we besloten om dit wat meer te gaan automatiseren om nog meer in de behoeften van de dieren te kunnen voorzien.
We zijn daarom blij dat er bezoekers blijven komen, fans onze dieren willen adopteren en vele dierenliefhebbers en vrijwilligers inzamelingen doen om ons budget te vergroten, zodat we geredde dieren kunnen blijven verzorgen en nog vele dieren die ons nodig hebben kunnen te hulp snellen!