Noordelijke witwangdwergooruilen opgevangen

Zipke en Zappa werden in beslag genomen door Dierenwelzijn bij een particulier. Via het Natuurhulpcentrum vonden ze een nieuwe thuis in De Zonnegloed.

Een inbeslagname gebeurt enkel bij ernstige dierenmishandeling (volière zonder vliegruimte, verwaarlozing, illegaal houden van een dier, geen officiële papieren, …).