Samenvoeging pinchéaapjes en helmparelhoenders

Deze week mochten de helmparelhoentjes permanent bij onze pinchéaapjes in het verblijf.

De pinchéaapjes zijn zeer nieuwsgierig naar deze nieuwe dieren en vinden het geweldig om steeds een beetje dichter te komen. De helmparelhoentjes langs de andere kant vinden het allemaal wel prima, ze ontdekken rustig hun nieuwe verblijf en genieten van elkaars gezelschap.

We proberen zoveel mogelijk om verschillende dieren samen in een verblijf te plaatsen , net zoals dieren in het wild samen leven (zolang ze elkaar niet als prooi zien).