Twee manenschapen opgevangen

Manenschapen Sabaa en Tmaniya werden op donderdag 22 april '21 opgevangen door De Zonnegloed.

Hun verhaal:

Sabaa en Tmaniya komen van een dierenpark dat omwille van de maatregelen tijdens de coronacrisis in 2020 en de strengere dierentuinwetgevingen de deuren sloot. In die periode sloten wereldwijd veel zoos de deuren en moesten er plots honderden dieren opgevangen worden. Ook hier in De Zonnegloed hebben we het moeilijk gehad, maar dankzij de vele steun van sympathisanten hebben we toch, naar onze mogelijkheden en capaciteit, alles op alles gezet om meerdere dieren in nood opvangen.