Naast de processen die hieronder beschreven staan en alleen als je stage-duur min. 8 weken beslaat, is het ook mogelijk om kleine opdrachten uit te voeren op kantoor. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld het organiseren van een open dag, een introductiebijeenkomst, een verrijkingsdag of een andere opdracht ter ondersteuning van de werkzaamheden op kantoor, welke op dat moment beschikbaar is. De meeste van deze opdrachten kan je beschouwen onder de kerntaak ‘verrichten van publieksgerichte werkzaamheden’ (kerntaak 4 van het CKS).Voor Quarantaine worden alleen stagiairs aangenomen die min. 8 weken beschikbaar hebben.

Stage 4 weken

- Onderhouden van leef- en werkomgeving

Hierbij hoort het verwijderen van mest- en afvalproducten uit de verblijven, signaleren van herstelwerkzaamheden aan de verblijven en omgeving en zorgen voor een nette en veilige werkomgeving. Het onkruid vrijhouden van de buitenverblijven een nette en aangenaam verblijf scheppen voor dier en bezoeker.

- Hygiëne

Hierbij hoort het reinigen en eventueel ontsmetten van verblijven en verrijkingsmateriaal, het zorgvuldig gebruiken van materialen en schoonhouden van materialen en omgeving.  .

- Bereiden van voer

Hierbij hoort het bereiden van bepaalde maaltijden, het herkennen van afwijkingen aan voer en materiaal en zorgen dat de benodigde producten op de afdeling komen.

- Verzorgen dieren

Hierbij hoort het herkennen van de dieren of diersoorten eventueel, waar mogelijk het herkennen van de hiërarchie in de groep, het herkennen van uiterlijk afwijkingen aan het dier, het beoordelen van de faeces van het dier, het kiezen, maken en geven van verrijkingsmateriaal en controleren of het verrijkingsmateriaal gebruikt wordt.   

Stage 6 weken

Alle voorgaande processen en:

- Voer- en watervoorziening
Hierbij hoort het geven van water aan de dieren, het voeren van bepaalde groepen/soorten dieren en het controleren van de voer- en wateropname. 

- Monitoren

Hierbij hoort het controleren van de conditie, het signaleren van afwijkingen in gedrag en uiterlijk van de dieren en het houden van korte observaties.

- Registreren en rapporteren

Hierbij hoort het lezen en onder begeleiding invullen van de dagrapporten en monitoringslijsten.  

Stage 8 weken

Alle voorgaande processen en:

- Hantering en training

Hierbij hoort het onder begeleiding verplaatsen van de dieren en het assisteren bij interne verhuizingen van dieren.  Helpen bij training als voorbereiding van interne verhuizingen of als voorbereiding om gezondheidscontroles eenvoudiger en vlotter te laten verlopen.  

- Inrichten van leefruimten

Hierbij hoort het signaleren van afwijkingen aan verblijven en het inrichten/aanpassen van verblijven.  

Stage 10 weken

Alle voorgaande processen en:

- Voortplanting
Vzw (Stichting) De Zonnegloed heeft een anti-fokbeleid, daarom zijn er maar zeer beperkte mogelijkheden op dit gebied.  Hierbij hoort het kennen van de geboortebeperkingsmethoden, het signaleren van oestrus bij vrouwelijke dieren en daarbij eventueel het herkennen van de gedragsveranderingen binnen de groep. Voortplanting bij De Zonnegloed wordt enkel maar toegepast bij dieren die gewenst worden op een ander dierentuin.

- Publieksgerichte werkzaamheden

Dierenpark/Sanctuary De Zonnegloed werkt heel veel met bezoekers van alle leeftijden.  Er zijn voedervoorstellingen en workshops (verrijking maken en uitleggen, samen voederen met de kinderen van de zookampen …)  daarom zijn er zeer veel publieksgerichte activiteiten. Ook is bij De Zonnegloed educatie en vorming een zeer belangrijke doelstelling.   Dit werkproces kan volgens bekwaamheden tijden het seizoen in onderling overleg een hoofdtaak worden.