Niveau 4

Naast de processen die hieronder beschreven staan en alleen als je stage-duur min. 8 weken beslaat, is het mogelijk om één grotere of een aantal kleine opdrachten uit te voeren op kantoor. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld het assisteren bij organisatie van een lerarendag,  een verrijkingsdag, een werkdag,...  Dikwijls kan je ook assisteren bij bestellingen of meelopen als assistent van een van de teamleiders of bij de staf op kantoor.  De meeste van deze opdrachten ken je beschouwen als een onderdeel van de kerntaak 'onderneme' of werkproces 'doelgroepgerichte activiteiten'. 

Stage 4 weken

- Hygiëne

Hierbij hoort het reinigen en eventueel ontsmetten van verblijven en verrijkingsmateriaal, het zorgvuldig gebruiken van materialen, het schoonhouden van de omgeving.  

- Onderhouden van leef- en werkomgeving

Hierbij hoor het verwijderen van mest- en afvalstoffen uit de verblijven, het signaleren van herstelwerkzaamheden aan de verblijven en omgeving en zorgen voor een nette en veilige werkomgeving.  

- Voer- en watervoorziening

Hierbij hoort het bereiden van bepaalde maaltijden, het geven van water aan de dieren en voeren van bepaalde groepen/soorten dieren, het controleren van de voer- en wateropname en meedenken over hoe speciale behoeftes van dieren gedekt kunnen worden.

- Verzorgen dieren

Hierbij hoort het herkennen van de dieren/diersoorten en waar mogelijk herkennen van de hiërarchie in de groep, het herkennen van uiterlijk afwijkingen aan het dier, het beoordelen van de faeces van het dier, het kiezen, maken en geven van verrijkingsmateriaal en controleren of het verrijkingsmateriaal gebruikt wordt en het uitvoeren van ondersteunende taken die nodig zijn voor de verzorging van een dier. 

Stage 6 weken

Alle voorgaande processen en: 

- Monitoren

Hierbij hoort het controleren van de conditie en het signaleren van afwijkingen in gedrag, uiterlijk en houding van de dieren en het houden van korte observaties.  

- Registreren en rapporteren

Hierbij hoort het lezen en onder begeleiding invullen van de dagrapporten.  

- Hantering en training

Hierbij hoort het onder begeleiding verplaatsen van de dieren en het assisteren bij interne verhuizingen van dieren.  Helpen bij training als voorbereiding van interne verhuizingen of als voorbereiding om gezondheidscontroles eenvoudiger en vlotter te laten verlopen. 

Stage 8 weken

Alle voorgaande processen en:

- Vervoer

Hierbij hoort het nadenken over materialen die nodig zijn voor vervoer van dieren (het verzamelen ervan en onderhoud) en voorbereiden en assisteren bij verplaatsing van dieren.  
Dierenpark/Sanctuary De Zonnegloed heeft een anti-fokbeleid, daarom zijn er maar zeer beperkte mogelijkheden op dit gebied.  Hierbij hoort het kennen van de geboortebeperkingsmethoden, het signaleren van oestrus bij vrouwelijke dieren en daarbij eventueel het herkennen van de gedragsveranderingen binnen de groep. Voortplanting bij De Zonnegloed wordt enkel maar toegepast bij dieren die gewenst worden op een ander dierentuin.

Stage 10 weken

Alle voorgaande processen en:

- Publieksgerichte werkzaamheden

Dierenpark/Sanctuary De Zonnegloed werkt heel veel met bezoekers van alle leeftijden.  Er zijn voedervoorstellingen en workshops (verrijking maken en uitleggen, samen voederen met de kinderen van de zookampen…)  daarom zijn er zeer veel publieksgerichte activiteiten.  Ook is bij De Zonnegloed educatie en vorming een zeer belangrijke doelstelling. Dit werkproces kan volgens bekwaamheden tijden het seizoen in onderling overleg een hoofdtaak worden.

-Plannen en verdelen van werkzaamheden

Hierbij hoort het helpen maken van een dagplanning voor de inzet van  medewerkers.

-Aansturen van medewerkers

Wanneer je alle werkzaamheden onder de knie hebt, kan je een nieuwe stagiair of vrijwilliger inwerken in de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden.  

-Bepalen en bewaken van beleid

Hierbij hoort het maken en controleren van instructies/handleidingen voor bepaalde
handelingen of werkzaamheden.