Wat zijn de verschillen tussen zoo en sanctuary

Vanuit de EU Zoos Directive – Europese dierentuinrichtlijn

Dierenopvangcentrum – sanctuary: Een centrum dat dieren die misbruikt worden, gewond zijn, werden achtergelaten of anderszins in nood verkeren, redt, opvangt en verzorgt. Hierbij staat het welzijn van elk individueel dier centraal bij elke handeling die de sanctuary doet. Bovendien behoort het opvangcentrum een niet-fokbeleid te voeren en enkel dieren op te vangen die werden gered, in beslag genomen of gedoneerd.
 
Zoo: Alle vaste inrichtingen waar dieren, die voorkomen in het wild, worden gehouden om aan het publiek tentoon te stellen, en dit gedurende tenminste zeven dagen per jaar. Uitgezonderd zijn circussen, dierenwinkels en inrichtingen die door lidstaten werden vrijgesteld van de richtlijn op basis van een beperkt aantal dieren dat wordt tentoongesteld.

 - Animal Sanctuary - A facility that rescues and provides shelter and care for animals that have been abused, injured, abandoned or are otherwise in need, where the welfare of each individual animal is the primary consideration in all sanctuary actions. In addition, the facility should enforce a non-breeding policy and should replace animals only by way of rescue, confiscation or donation.
 
Zoo: All permanent establishments where animals of wild species are kept for exhibition to the public for seven ormore days in a year, with the exception of circuses, pet shops and establishments which Member States exempt from the requirements of the Directive on the grounds that they do not exhibit a significant number of animals or species. - 
 

Wat zijn de gelijkenissen tussen zoos en sanctuary's ?

Zowel zoos (dierentuinen) als sanctuary's houden dieren in gevangenschap.  Ze laten dieren zien aan het publiek en informeren hen over dieren.  Men vraagt inkomgeld of donaties aan de bezoekers om de werking te financieren.


Waar zit het verschil ?

Het grote verschil tussen zoos en sanctuary's is vooral de afkomst van de dieren. 

Dieren in sanctuary's zijn voornamelijk gewonde (lichamelijk of emotioneel) wilde dieren, inbeslaggenomen exotische huisdieren, dieren die ingeleverd of achtergelaten werden door hun eigenaars die ze niet meer (zonder gevaar) konden verzorgen of behuizen.  Dieren van circussen, illegale kwekers of laboratoria die in beslag zijn genomen of na een faling. Het zijn dieren die niet meer in het wild kunnen leven en enkel nog in gevangenschap kunnen overleven. Sanctuary's doen al het mogelijke voor het dier als individu om het een warm nest te schenken voor de rest van zijn/haar leven. In tegenstelling tot de meeste dierentuinen (die zich daarnaast richten op educatie, soort- en natuurbehoud en bevordering van kennis over dieren in gevangenschap) is dit het hoofddoel van sanctuary's.

De manier waarop sanctuary's en zoos hun activiteiten inrichten is op een aantal vlakken anders. Zo zal een sanctuary niet inzetten op educatie- en pleziergerichte activiteiten met de dieren zelf. En, in tegenstelling tot sanctuary's fokken zoos wél met dieren, vaak in erkende internationale kweekprogrammas voor de in stand houding van met uitsterven bedreigde soorten. In die kweekprogramma’s zijn vaak dieren aanwezig die de voortgang belemmeren, zoals bijvoorbeeld een overschot aan mannetjes. Door als sanctuary (een groep) mannelijke dieren op te nemen, kan deze een wezenlijke bijdrage leven aan natuurbehoud. Dit creëert immers schaarse ruimte bij dierentuinen om een gezonde en gebalanceerde dierpopulatie in gevangenschap achter de hand te hebben om in te kunnen grijpen als het misgaat in de natuur!’

Sanctuary's werken ook samen met vooraanstaande zoos.  Dit op vlak van uitwisseling van kennis, wetenschappelijk onderzoek en opvang van dieren die niet kunnen herplaatst worden. Waar het onmogelijk blijkt om voor een opgevangen dier een maatje te vinden, worden zoos vaak bereid gevonden om te helpen met één of meerdere van hun dieren.

 

Wat is een sanctuary? door Dr. Lori Marino

 

 

Wat is een sanctuary? Men zal geen sanctuary starten tenzij men een dier als individu belangrijk vindt. Niemand zal een soort of een populatie redden door een sanctuary op te richten. Maar wat u wel doet, is 2 dingen: u wil het leven beter maken voor bepaalde individuen waarbij het leven negatief beïnvloed werd door toedoen van de mens. En u moet erkennen dat ze mogelijks moeilijk of gemakkelijk aan hun nieuwe leven zullen wennen, afhankelijk hoe het gaat.

Ik gebruik graag de definitie voor sanctuary van de Performing Animal Welfare Society (PAWS).
Dit is hun definitie voor wat een echte sanctuary is:

  “Een sanctuary is een toevluchtsoord waar mishandelde, gewonde en achtergelaten in gevangenschap levende wilde dieren in vrede en waardigheid voor de rest van hun leven kunnen leven.”

Ergo, sanctuary's zijn niet noodzakelijk dezelfde als de organisaties die reddingsacties (het redden, rehabiliteren en terug uitzetten) uitvoeren.

  “Echte sanctuary's voor wilde dieren kweken niet met hun dieren, noch worden de dieren uitgebuit voor commerciële doeleinden.”

In sanctuary's wordt er niet gekweekt. Als je dus ergens naar toe gaat waar ze zichzelf “de wilde katten sanctuary” noemen en ze kweken met de dieren, dan is dat geen sanctuary. Het is een zoo, die doet alsof het een sanctuary is! Het laatste dat men zou willen doen, is meer individuen in gevangenschap maken.

En er zou geen uitbuiting mogen zijn voor commerciële doeleinden. Opnieuw, als je ergens naar toe gaat en ze zeggen dat je een foto met een tijger kan nemen. Dat is geen sanctuary, het is een zoo!

  “Echte sanctuary's respecteren de integriteit van het individuele dier door een veilige en gezonde opvangplek te voorzien in een verblijf (ja, nog steeds in gevangenschap) dat speciaal ontworpen werd voor dat unieke dier.” - Performing Animal Welfare Society

Het belangrijkste hier is dat het volledig om de dieren draait. Het welzijn van de inwonende is dé prioriteit. Het gaat niet over de beleving van de bezoekers. Het gaat over de dieren en wat jij, als sanctuary, kan doen om zoveel mogelijk terug te geven van wat er is afgenomen van hen door de entertainmentindustrie.


A wildlife sanctuary is a place of refuge where abused, injured and abandoned captive wildlife may live in peace and dignity for the remainder of their lives.
True wildlife sanctuaries do not breed or exploit for commercial purposes.
A true sanctuary respects the integrity of individual animals, providing safe, healthy and secure refuge in enclosures specifically designed for the unique animal which it supports.


Lori Marino is een neurowetenschapper en deskundige op het gebied van dierengedrag en -intelligentie. Ze is momenteel voorzitter van het Whale Sanctuary Project, dat als missie heeft het creëren van de eerste reservaten voor orka's en beluga's in Noord-Amerika. Daarnaast is ze ook oprichter en uitvoerend directeur van het Kimmela Center for Animal Advocacy, dat zich richt op het overbruggen van de kloof tussen academische wetenschap en dierenbescherming.
Ze is internationaal bekend om haar werk over de evolutie van de hersenen en intelligentie bij dolfijnen en walvissen en dit in vergelijking met primaten. Na een baanbrekende studie in 2001, waarbij ze coauteur was, over zelfherkenning bij dolfijnen, besloot ze om geen onderzoeken meer te houden bij dieren in gevangenschap.
Lori is deskundige over de gevolgen van gevangenschap van zeezoogdieren. Met name wanneer deze dieren gebruikt worden bij therapie, e.g. therapie met dolfijnen, of waar ze als ‘educatieve activiteit’ dienen binnen de dierentuin- en aquariumindustrie.