Onze principes

Niet-gedomesticeerde, exotische dieren zijn voelende, zelfstandige wezens die niet voor economisch belang zouden moeten dienen.  Volgens onze filosofie hoort ieder dier ook zo behandeld te worden: als een levend wezen met bewustzijn en gevoelens.  Dit houdt onder meer in dat het voor dieren mogelijk moet zijn om zich zo natuurlijk mogelijk te gedragen, in een omgeving die zo dicht mogelijk bij hun natuurlijke omgeving staat.

Helaas worden dieren binnen het Europees rechtssysteem gezien als goederen.  Dit betekent dat niet gedomesticeerde, exotische dieren in principe mogen worden verhandeld en dat men vrij is ze op welke wijze dan ook te houden en te gebruiken. Gelukkig is er, naast de algemene dierenbeschermingswetten, ook regelgeving die betrekking heeft op de bescherming van deze diersoorten.

Deze bestaande wet- en regelgeving heeft echter veel tekortkomingen en barst van de mazen.  Hierdoor worden de grote economische belangen die met de handel in exotische dieren gemoeid zijn, beschermd en in stand gehouden.  De intrinsieke waarde van de dieren wordt hierbij meestal over het hoofd gezien.