Opvang

Veel dieren bevinden zich in benarde situaties, gruwelijke gevangenissituaties. Dierenwelzijn staat nog altijd sterk onder druk.  Veel in- en uitheemse wilde dieren leiden geen dierwaardig leven en menselijk handelen is daar vaak de oorzaak van. Denk aan illegale handel, particulier bezit, exploitatie in entertainment of onderzoek. Sanctuary De Zonnegloed Vzw schenkt deze dieren een nieuw leven. Dit heet een Sanctuary: een veilige haven, een warm nest.

Bij stichting/vzw De Zonnegloed verbeteren wij op een duurzame manier het welzijn van deze dieren. Veel dieren bevonden zich in benarde situaties. Dieren met een minder kleurrijk verleden, vangen wij definitief op zodat ze op adem kunnen komen. Vaak werden deze dieren ernstig mishandeld of verwaarloosd. Bij stichting/vzw De Zonnegloed krijgen zij de professionele verzorging die ze nodig hebben.

 

 

Dierenpark - Sanctuary De Zonnegloed zet zich in voor de opvang van dieren die niet kunnen worden teruggezet in de natuur. De dierenpopulatie in stichting/vzw De Zonnegloed is opgebouwd met hoofdzakelijk dieren uit opvangcentra en wildlife rescuecentra. Dit zijn dieren die zwaar verwaarloosd werden, in beslag genomen werden bij louche dierenparkjes, circussen, handelaren of particulieren. Deze dieren hebben deskundige en liefdevolle verzorging nodig: aangepast voer, een proper en aangepast verblijf, medische zorg en de juiste aandacht. Stichting/vzw De Zonnegloed schenkt deze dieren een nieuw leven. Een plaats waar dieren deze kansen krijgen om levenslang een nieuwe thuis te krijgen, geadopteerd te worden... noemt een Sanctuary. Dit betekent een veilige haven, een warm nest. Voor Europa is dit uniek dat een dierenpark op deze manier haar dierenpopulatie opbouwt en zo dieren redt.