en fr

Goudhamster Mesocricetus auratus

Goudhamster - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary Adopteer deze Goudhamster

Kenmerken

Grootte:
12,5 tot 17,5 cm
Voedsel:
gras, granen, zaden, noten, insecten, wormen en slakken
Gewicht:
100 tot 200 gr
Leeftijd:
3 jaar/ans/years
Draagtijd:
16 dagen/jours/days
Status:
Kwetsbaar
Familie:
Goudhamster
Leefomgeving:
Syrië en Turkije

Waar voelt hij zich op zijn best ?

De goudhamster komt oorspronkelijk voor in de steppes en woestijnen van Syrië en Turkije. Tegenwoordig leeft hij vooral als huisdier bij mensen, maar is in het wild een bedreigde diersoort.

Wat eet hij graag ?

Hij eet het liefst grassen, granen, zaden en noten.

Weetje

Goudhamsters vertonen ‘draagverstarring’, wat betekent dat als een hamster wordt opgepakt, het zich stilhoudt. De jongen kunnen hierdoor bij gevaar sneller worden vervoerd door de moeder.

 

MEER INFO

Habitat en leefgebied
Droge gebieden zoals woestijnachtige steppes in het noorden van Syrië en zuidelijk Turkije.

Voeding
Granen, zaden en noten. Oudere hamsters, waarvan de tanden niet meer wat ze geweest zijn, zullen de hardere exemplaren weken in hun eigen urine om ze zachter te maken.
Ze hebben, net als de meeste hamsters, wangzakken waar ze zoveel mogelijk voedsel in proppen en zo snel grote hoeveelheden naar hun holletje kunnen brengen en als voorraad aan te leggen. Dit gebeurt vooral in tijden van overvloed, zodat in meer barre tijden, ze voedsel genoeg zullen hebben. Vandaar de uitdrukking “hamsteren”.

Uiterlijk
Ze zien eruit als een typische, ietwat grote hamster (toch in vergelijking met de populaire dwerghamsters), met een redelijk egale, oranje kleur en blekere buik. Natuurlijk is er door specifieke kweek een grotere variatie ontstaan in patronen.

Levenswijze
Ze worden maximum 20 cm lang en vier jaar oud. In het wild is dit meestal maar twee of drie jaar.

In hun hol hebben ze aparte kamers voor hun voorraad, nest en toilet. Ze komen meestal buiten in de vroege avond. Overdag is het vaak te warm, en ’s nachts is het gevaarlijker om rond te lopen door roofdieren.

Ze zijn heel territoriaal en leven liefst alleen. Zo markeren ze hun holen met bepaalde secreties. Omdat ze snel geslachtsrijp zijn, worden hamsters dan ook snel van elkaar gescheiden. Zoniet, kan er wel eens een gewonde of zelfs een dode vallen.

Wetenswaardigheden
Staat ook bekend als de Syrische hamster.

De ontdekker van de goudhamsters was een professor uit Jerusalem. In 1930 waren een paar gevangen hamsters er in geslaagd om te ontsnappen uit zijn laboratorium. Alle goudhamsters dat je in het wild vindt in Israël zijn nakomelingen van die paar vogelvrije hamsters. Het is ook heel goed mogelijk dat alle huidige als huisdier gehouden goudhamsters van afstammelingen zijn van die proefdieren.

Bijna alles dat we weten van de goudhamsters komt uit bevindingen door in gevangenschap gehouden dieren. We weten eigenlijk weinig met zekerheid over hun wilde levensstijl.

Voortplanting in de natuur
De draagtijd van een goudhamster is 16 dagen, wat het kortste is van alle zoogdieren. Er komen dan 8 à 10 jongen ter wereld, maar dit kan oplopen tot zelfs 20. Het gebeurt wel eens bij onervaren moeders dat ze de jongen opeet. Dit kan ook gebeuren bij stress. Heeft een goudhamster een nest, laat je ze dus best zoveel mogelijk met rust. Neem ze zeker niet vast, want onze geur op het jong is genoeg voor de moeder om het te doden.

Bedreiging
“Kwetsbaar”. Wilde goudhamsters hebben het namelijk hard te verduren door habitatsverlies door oprukkende landbouw.

Adopteer deze Goudhamster