en fr

Netpython Malayopython reticulatus

Dieren in onze sanctuary

Malayo
Geboortedatum
01-01-2001
Datum aankomst
28-02-2019

Malayo werd inbeslag genomen bij een gesloten Franse reptielenzoo.


Netpython - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary Adopteer deze Netpython

Kenmerken

Grootte:
4,5 - 5,5 m (max 10 m)
Voedsel:
Hagedissen, knaagdieren, vogels, apen, zoogdieren
Gewicht:
170 kg
Leeftijd:
30 - 50 jaar/ans/years
Status:
Niet bedreigd
Familie:
Netpython
Leefomgeving:
Regenwouden
Leefgebied:
Zuid Azië

Waar voelt hij zich op zijn best?

De netpython leeft in de regenwouden van zuidelijk Azië.

Wat eet hij graag?

Het voedsel bestaat voornamelijk uit knaagdieren en vogels, maar af en toe een grotere prooi zoals een aap.

Weetje

De netpython is met een maximale lengte van meer dan 7 meter een van de langste slangen ter wereld. De anaconda is kleiner dan de netpython maar wel dikker en zwaarder.

 

MEER INFO

Leefgebied
De netpython leeft in de regenwouden van zuidelijk Azië.

Uiterlijk
De meeste netpythons bereiken een gemiddelde lengte van 4,5 tot 5,5 meter maar er zijn gevallen bekend van meer dan 7 meter (tot 10 meter). Dergelijke lange exemplaren zijn altijd wilde vrouwtjes, want bij mannetjes of in gevangenschap gehouden exemplaren wordt een dergelijke lengte niet bereikt

De netpython heeft een opvallend brede kop met in het midden van de bovenzijde een smalle donkere tot zwarte streep. Aan de zijkant van de kop loopt een donkere streep van vlak voor het oog tot de nek net achter de kaakhoek. De ogen zijn lichtbruin tot roodachtig van kleur en hebben een duidelijke verticale pupil. Zeer opvallend zijn de zogenaamde labiale groeven, die vooral van de voorzijde gezien goed zichtbaar zijn. De labiale groeven zijn zichtbaar als een rij 'gaten' tussen de schubben van de bovenlip, die een zintuiglijke functie hebben en warmtereceptoren bevatten. Hierdoor kan de ‘s nachts actieve slang zijn prooien, bestaande uit warmbloedige zoogdieren en vogels, in totale duisternis waarnemen.

De netpython heeft een bruine tot grijsbruine kleur met de karakteristieke nettekening waaraan de Nederlandse naam te danken is. Dankzij de bruine kleuren en onregelmatige patronen is de python vrijwel onzichtbaar in de natuurlijke habitat; de uit dode bladeren bestaande strooisellaag van het bos.
Er komen ook albino's voor, die een witte basiskleur hebben, met soms een bonte gele maar voornamelijk helderblauwe nettekening.

Voortbeweging
De netpython is een goede klimmer, jonge exemplaren brengen veel tijd door in bomen maar oudere exemplaren worden te zwaar en houden zich vaak op in de strooisellaag waaraan de kleur goed is aangepast.

Wetenswaardigheden
De netpython is met een maximale lengte van meer dan 7 meter een van de langste slangen ter wereld. Ze kunnen tot 10 meter lang worden. De anaconda is kleiner dan de netpython maar wel dikker en zwaarder.

De netpython is weliswaar niet giftig maar heeft vaak rottende etensresten tussen de tanden waardoor een beet kan leiden tot een ernstige infectie.

Voedsel in de natuur
Net als andere slangen is de netpython een zeer kundige jager die weet waar zijn prooien zich ophouden. De python ligt het grootste deel van zijn leven te wachten bij waterpartijen en looproutes van zoogdieren waar de kans groot is dat er zich prooien aandoen. Soms wordt actief gefoerageerd maar dit kost de slang veel energie. De netpython spoort zijn prooi op door de bewegingen op te merken en met name door het oppikken van de geur. Met de labiale groeven kan het relatief warme lichaam van de prooi worden waargenomen.

De netpython is niet giftig en wurgt zijn prooi door het lichaam eromheen te wikkelen en bij iedere uitademing van het prooidier iets strakker aan te trekken totdat ademhaling onmogelijk wordt en de prooi stikt.

Het voedsel bestaat voornamelijk uit knaagdieren en vogels, maar af en toe een grotere prooi zoals een aap. Het duurt afhankelijk van de grootte van de prooi dagen tot een week voor deze is verteerd. De slang zoekt gedurende deze tijd een beschutte plek op.

Gedrag
De netpython is aan water gebonden en wordt zelden ver van een bron aangetroffen, de slang spendeert veel tijd in het water, loerend op prooien die komen drinken.

De slang is lethargisch; het dier is zeer inactief en spendeert vrijwel het gehele leven roerloos liggend in een hinderlaag voor prooien.

De netpython staat bekend als een vrij rustige slang, maar de agressiviteit hangt enigszins samen met de locatie waar de slang vandaan komt.

Predatie
Bij bedreiging wordt agressief gedrag getoond; de python zal luid sissen bij aanraking en kan snel uithalen met geopende bek. Indien gebeten wordt, is het lastig de slang los te krijgen door de vlijmscherpe, naar achteren gekromde tandjes.

Voortplanting in de natuur
Er worden gemiddeld 30 tot 50 eieren gelegd, met een broedtijd van 3 a 4 maanden. Het vrouwtje posteert zich om de eieren heen. Het lichaam van het moederdier verhoogt door spiersamentrekkingen en door vibraties met haar lichaam ook de temperatuur van de eieren. De jongen zijn bij uitkomen ongeveer 60 tot 75 centimeter lang. Ze blijven de eerste dagen bij het nest tot de eerste vervelling heeft plaatsgevonden waarna ze ieder hun gang gaan.

De netpython wordt 30 tot 50 jaar.

Bedreiging
De netpython wordt door het IUCN geclassificeerd als ‘Niet bedreigd’.

Bronnen
www.studio-evenaar.nl
www. animaldiversity.org
www.wikipedia.org
www.iucnredlist.org

Adopteer deze Netpython