en fr

Nijlvaraan Varanus niloticus

Nijlvaraan - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary Adopteer deze Nijlvaraan

Kenmerken

Grootte:
2 m
Voedsel:
Eieren, kleine zoogdieren, insecten, vogels, kreeftachtigen, amfibieën, reptielen
Gewicht:
6 - 15 kg
Leeftijd:
10 - 20 jaar/ans/years
Status:
Niet geëvalueerd
Familie:
Nijlvaraan
Leefomgeving:
Rivieroevers en in de mangrovebossen
Leefgebied:
Afrika

Waar voelt hij zich op zijn best?

Je kan de nijlvaraan vinden op de rivieroevers en in de mangrovebossen van Afrika.

Wat eet hij graag?

De nijlvaraan is een carnivoor die hoofdzakelijk eieren, kleine zoogdieren, insecten, vogels, kreeftachtigen, amfibieƫn en verschillende reptielen eet.

Weetje

De nijlvaraan kan tot twee meter lang worden en is van alle hagedissen de grootste Afrikaanse vertegenwoordiger.

 

MEER INFO

Leefgebied
Je kan de nijlvaraan vinden op de rivieroevers en in de mangrovebossen van Afrika. Ze komen vooral voor in de omgeving van traag stromend water. Op de oevers of op de zandbanken van deze wateren doden ze slapend of zonnend het grootste deel van de tijd.

Uiterlijk
De nijlvaraan bereikt een totale lichaamslengte van ongeveer twee meter, inclusief de lange staart. De maximale lichaamslengte kan oplopen tot 2,4 meter, maar veel exemplaren blijven kleiner.

De varaan heeft een donkere kleur met dwarsrijen gele vlekken op het lichaam, de vlekken zijn rond en hebben een donker midden. Bij jongere dieren steekt de tekening duidelijk af en bij oudere exemplaren worden de kleuren vager. De nijlvaraan een lange nek en een afgeplatte staart.

Nijlvaranen hebben sterke kaken, met iets naar achteren gebogen tanden. Hun sterk gespierde poten en vlijmscherpe nagels zorgen er niet alleen voor dat ze zeer goed kunnen klimmen en graven, maar dat ze zich ook goed kunnen verdedigen tegen vijanden. De neusgaten bevinden zich hoog op de snuit, wat betekent dat ze sterk aquatisch zijn.

Voortbeweging
Sterk gespierde poten en vlijmscherpe nagels zorgen er niet alleen voor dat ze zeer goed kunnen klimmen en graven, maar dat ze zich ook goed kunnen verdedigen tegen vijanden.

De verticaal afgeplatte staart wordt tijdens het zwemmen als roer gebruikt.

Wetenswaardigheden
Deze varaan kan tot twee meter lang worden en is van alle hagedissen de grootste Afrikaanse vertegenwoordiger.

De nijlvaraan kan op zijn achterpoten staan om zo de omgeving te verkennen.

Voedsel in de natuur
De nijlvaraan is een carnivoor die hoofdzakelijk leeft van kleine levende prooien en daarnaast staan eieren van verschillende dieren op het menu. Prooidieren die worden buitgemaakt zijn kleine zoogdieren, insecten, vogels, kreeftachtigen, amfibieƫn en verschillende reptielen. Daarnaast wordt ook aas gegeten. De varaan is door zijn lenigheid en vermogen om te zwemmen in staat om zowel op de bodem, in bomen en ook in het water te foerageren. De varaan struint vaak de oevers af op zoek naar voedsel.

De nijlvaraan is de grootste bedreiging voor het legsel van de nijlkrokodil,
hij is verzot op de eieren, die hij met zijn sterke klauwen uitgraaft.

Dank zij hun wijde keelzak kunnen ze relatief grote prooien doorslikken.
Wat te groot is wordt met behulp van de vlijmscherpe nagels verscheurd.
Het voedsel bestaat uit schaaldieren, vissen, kleine zoogdieren, eieren, kikkers en pasgeboren nijlkrokodillen.

Gedrag
Het zijn gevreesde predatoren, die jagen op alles wat ze kunnen verorberen.

Predatie
De verticaal afgeplatte staart wordt gebruikt wanneer ze zich bedreigd voelen. Ze slaan er krachtig mee in het rond.

Zowel klauwen met scherpe nagels, staart en bek worden als wapen gebruikt.

Voortplanting in de natuur
De nijlvaraan is eierleggend en de vrouwtjes zetten per legsel tot maximaal 60 eieren af. De varaan ontwikkelt van alle hagedissen het grootste aantal eieren. De vrouwtjes begraven hun eieren in de bodem maar zetten ze bij voorkeur af in een termietennest. Het harde nest wordt met de krachtige klauwen opengebroken waarna de eieren diep in het nest worden gedeponeerd. De termieten repareren het nest vervolgens weer waardoor de eieren als het ware worden ingemetseld. Ze zijn hierdoor goed beschermd tegen vijanden en profiteren van de nestwarmte van het termietennest, de temperatuur is namelijk hoog en wordt door de termieten stabiel gehouden.

Na ongeveer 150 tot 200 dagen komen de eieren uit. Als de jonge varaan uit het ei kruipt is het dier ongeveer 30 centimeter lang inclusief staart en heeft een geboortegewicht van ongeveer 26 gram.

De nijlvaraan wordt 10 tot 20 jaar oud.

Bedreiging
De nijlvaraan werd nog niet geclassificeerd door het IUCN.

Bronnen
www.studio-evenaar.nl
www.mpalalive.org
www.wikipedia.org
www.iucnredlist.org

Adopteer deze Nijlvaraan