en fr

Steenuil Athene noctua

Dieren in onze sanctuary

Athena
Geboortedatum
01-01-2008
Datum aankomst
03-09-2020

Athena werd in beslag genomen bij een particulier en werd tijdelijk opgevangen door het NHC van Opglabbeek. Een inbeslagname gebeurt enkel bij ernstige dierenmishandeling (volière zonder vliegruimte, verwaarlozing, illegaal houden van een dier, geen officiële papieren, …). Athena geniet nu van een aangepast verblijf samen met soortgenoten.


Apollo
Geboortedatum
01-01-2005
Datum aankomst
03-09-2020

Apollo werd in beslag genomen bij een particulier en werd tijdelijk opgevangen door het NHC van Opglabbeek. Een inbeslagname gebeurt enkel bij ernstige dierenmishandeling (volière zonder vliegruimte, verwaarlozing, illegaal houden van een dier, geen officiële papieren, …). Apollo geniet nu van een aangepast verblijf samen met soortgenoten.


Artemis
Geboortedatum
01-01-2001
Datum aankomst
03-09-2020

Artemis werd in beslag genomen bij een particulier en werd tijdelijk opgevangen door het NHC van Opglabbeek. Een inbeslagname gebeurt enkel bij ernstige dierenmishandeling (volière zonder vliegruimte, verwaarlozing, illegaal houden van een dier, geen officiële papieren, …). Artemis geniet nu van een aangepast verblijf samen met soortgenoten.


Steenuil - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary

Kenmerken

Grootte:
22 cm
Voedsel:
Kleine zoogdieren en vogels
Gewicht:
180 g
Leeftijd:
16 jaar
Draagtijd:
29 dagen broedtijd
Familie:
Steenuilen
Leefomgeving:
Open gebieden met kleine landschapselementen
Leefgebied:
Europa, Azië en Noord-Afrika