Dierenverzorging-stage bij vzw sanctuary De Zonnegloed

Vzw (stichting) De Zonnegloed bestaat uit een 50 tal mensen, 15 vaste medewerkers en zo’n 35 vrijwilligers en stagiairs.  Het hele jaar door kunnen leerlingen bso, tso en hso of mbo en hbo dierenverzorging werken en leren op De Zonnegloed.  Onze stages zijn een spannende kans om een breed scala aan vaardigheden te ontwikkelen, samen met een ervaren team te werken.  Omdat er bij De Zonnegloed veel stageplaatsen zijn, is dit document opgesteld.  Het geeft informatie over stages in de dierverzorging bij vzw (stichting) De Zonnegloed voor leerlingen van bso, tso en hso en/of mbo-niveau 2,3 en 4.
 

→ Stage-aanvraag

→ Oriëntatiegids
 

       

1. Achtergrondinformatie vzw De Zonnegloed

De Zonnegloed vzw is gegroeid tot een erkend Europees opvangcentrum gespecialiseerd in de opvang van uitheemse dieren.  Werkt samen met stichting AAP en andere erkende tijdelijke dierenopvangcentra’s. We kunnen ook spreken van een Sanctuary (definitieve opvang voor verwaarloosde / mishandelde / achtergelaten wilde dieren).  Het dierenbestand is de laatste jaren flink aangegroeid, zoals verschillende soorten apen, wasberen, neusberen, stinkdieren, vossen, roofvogels, kamelen, katachtigen, beren, zebra’,...  De dieren die door Stichting AAP of de andere opvangcentra zoals Natuurhulpcentrum Opglabeek, VOC's en EARS zijn afkomstig van particulieren, illegale handel, proefdierlaboratoria, circussen of onbetrouwbare dierentuinen.  Naast de verzorging van deze dieren houdt De Zonnegloed zich ook bezig met  schoolreizen en dagbezoeken waar De Zonnegloed een belangrijke educatieve of voorlichtingsopdracht heeft.  Dit doormiddel van voederpresentaties en workshops.

2. Eisen aan de stagiair

Om stage te mogen lopen als dierenverzorger bij vzw (Stichting) De Zonnegloed, moet je voldoen aan een aantal eisen.  vzw Sanctuary De Zonnegloed neemt alleen stagiairs aan met een minimale leeftijd van 16 jaar.

Bovendien moet elke leerling indien beschikbaar een attest van goedgedrag en zeden afgeven alvorens de stage periode aanvangt.  Dit ivm. het samenwerken met jonge kinderen.

Er komen bij De Zonnegloed gevaarlijke dieren voor. Je moet je dus aan verschillende (veiligheids) regels houden.

Om er voor te zorgen dat de stage zowel voor jou als voor vzw Sanctuary De Zonnegloed een meerwaarde heeft, is de minimale stageperiode vier weken full-time (blokstage) voor buitenlandse stagiairs, voor Belgische stagiairs wordt dit onderling overeengekomen en kunnen dagstages wel indien deze over het volledige schooljaar lopen.  Wanneer je slechts één of twee dagen per week stage loopt (dagstage) gaat het leerproces veel langzamer en heeft dit invloed op de stagemogelijkheden.

Verder wordt er van je verwacht dat je gemotiveerd en gedisciplineerd bent.

Dierverzorging vereist een zeer goede conditie: schoonmaken vormt de hoofdmoot! Je bent in de dierverzorging ongeveer 60% van je tijd bezig met schoonmaken.  Dit is lichamelijk zwaar en eenzijdig werk, daarom verwacht vzw De Zonnegloed van jou, wanneer je stage komt lopen, dat je dit aankan.  Als je dus regelmatig lichamelijke klachten hebt, zoals rugpijn of gewrichtspijn, wordt je afgeraden om stage te komen lopen als dierenverzorger.

           

3. Stagemogelijkheden

De stages bij Dierenpark/Sanctuary De Zonnegloed zijn ingericht volgens het Competentiegericht Kwalificatie Systeem (CKS) uit Nederland.  Het CKS is verdeeld in kerntaken en werkprocessen, welke een mbo-leerling of bso- , tso- of hso leerling aan het einde van zijn opleiding moet kunnen uitvoeren.  Bij  vzw Sanctuary De Zonnegloed zijn een aantal van deze kerntaken en werkprocessen mogelijk.

Hieronder staan de kerntaken en werkprocessen van de opleiding dierverzorging (3.1 Tabel).  De kerntaken en werkprocessen komen uit de Competentie kaarten praktijkleren 2009.  Telkens staat aangegeven welke werkzaamheden bij De Zonnegloed geheel niet of slechts deels mogelijk zijn.

3.1 Tabel

Kerntaken en werkprocessen van de opleiding dierverzorging, niveau 2,3 en 4.  Niveau 2 is gelijk aan bso, niveau 3 is gelijk aan tso en niveau 4 is gelijk aan hso. Sommige werkprocessen vinden bij De Zonnegloed slechts in beperkte mate plaats of is slechts alternatieve invulling mogelijk.

Niveau 2: medewerker dierverzorging

1. Voert en verzorgt dieren

            1.1 Draagt zorg voor voer- en watervoorziening

            1.2 Verzorgt dieren

            1.3 Monitort dieren

            1.4 Hanteren dieren

            1.5 Registreert en rapporteert

2.Verzorgt leef- en werkomgeving

            2.1 Draagt zorg voor hygiëne

            2.2 Onderhoudt leef- en werkomgeving

Niveau 3: dierverzorger

1.Voert en verzorgt dieren

            1.1 Bereidt voeren voor

            1.2 Draagt zorg voor voer- en watervoorziening

             1.3 Verzorgt dieren

             1.4 Monitort dieren

             1.5 Hanteren dieren

             1.6 Registreert en rapporteert

2.Begeleidt voortplanting

             2.1 Begeleidt voortplantingsproces

             2.2 Begeleidt geboorteproces

3.Verzorgt leef- en werkomgeving

             3.1 Richt leefruimten in

             3.2 Reinigt en ontsmet

             3.3 Onderhoudt leef- en werkomgeving

4.Verricht publieksgerichte werkzaamheden

             4.1 Geeft informatie en voorlichting

             4.2 Organiseert evenementen en activiteiten en voert deze uit (soms mogelijk)

Niveau 4: manager dierverzorger

1.Voert dagelijkse zorg uit op een dierenhouderij

            1.1 Draagt zorg voor stalling en vervoer dieren

            1.2 Draagt zorg voor water en voedselvoorziening

            1.3 Draagt zorg voor gezondheid en welzijn van dieren

            1.4 Draagt zorg voor doelgroepgerichte activiteiten

2.Organiseert dierlijke productie en draagt zorg voor uitvoering

            2.1 Organiseert en bewaakt fokprogramma (alleen alternatieve invulling)

3. Coördineert werkzaamheden

            3.1 Plant en verdeelt werkzaamheden (beperkt mogelijk)

            3.2 Stuurt medewerkers aan

4.Onderneemt

            4.1 Geeft informatie en voorlichting (voederdemonstraties en workshops)

            4.2 Onderhoudt externe contacten

            4.3 Bewaakt voorraden

            4.4 Maakt bestellingen op

            4.5 Controle van leveringen

Let op: Niveau 3 en 4 starten met de taken van niveau 2.  Naar mate het werkproces beter gekend is schuift men op eigen tempo  door naar zijn eigen niveau.

De werkprocessen (hierboven opgesomd) zijn bij vzw Sanctuary De Zonnegloed verdeeld over stage perioden. Dit betekent dat als je 6 weken stage komt lopen, je bezig houdt met meer werkprocessen, dan als je 4 weken stage komt lopen.  Dit lig ook aan jezelf, de één leert nu eenmaal sneller dan de ander. Hieronder staat per niveau beschreven welke kerntaken en werkprocessen er mogelijk zijn bij Dierenpark/Sanctuary De Zonnegloed.

Afleggen van de proeven van bekwaamheid

Op dit moment is het bij De Zonnegloed in principe nog niet mogelijk om aan het einde van je stage een proef van bekwaamheid af te leggen.  Mocht je dit voor je opleiding nodig hebben, dan dien je dit vooraf te overleggen.  Stuur daarvoor een e-mail met omschrijving van de vereisten van de proeven en de wijze waarop deze afgenomen moet worden, naar het e-mailadres info@dezonnegloed.be.

Welke werkprocessen je mag uitvoeren, hangt af van het aantal weken dat je stage loopt bij Dierenpark/Sanctuary De Zonnegloed

Om dit te bekijken per niveau klik hieronder op het betreffende niveau: 

niveau 2 

niveau 3

niveau 4

4. Aanmelden

Klik hier voor het aanmeldformulier

Als je aan de voorwaarden voldoet en indien er nog ruimte is, word je uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst of –gesprek.  Bij deze introductiebijeenkomst zijn/kunnen ook andere stagiaires aanwezig zijn die geïnteresseerd zijn in een of andere stage bij vzw Sanctuary  De Zonnegloed. Tijdens de introductiebijeenkomst krijg je achtergrond informatie en wordt je rondgeleid over het terrein van vzw Sanctuary De Zonnegloed.  Na de bijeenkomst houden de verantwoordelijken van  vzw Sanctuary De Zonnegloed een kort gesprek met je. Hierbij wordt beoordeeld of jij daadwerkelijk geschikt bent voor een stage en welke taken voor jou het meest geschikt is.  Ongeveer een week na de introductiebijeenkomst krijg je te horen of je stage mag komen lopen bij De Zonnegloed.

Let op:  plan je stage ruim op tijd! We raden aan om je minimaal 3 maanden voor de gewenste startdatum aan te melden.  Hoe eerder, hoe meer kans dat je een stage naar je wens kan lopen. Sommigen benaderen De Zonnegloed zelfs ruim een jaar vantevoren!  Ook indien nodig, om de overnachtings mogelijkheden vast te leggen.  Dit kan op De Zonnegloed zelf voor €40 per week.

Hoewel er geen kosten zijn voor de vrijwilliger, kost het veel tijd, energie en geld voor De Zonnegloed om een stagiair te begeleiden, te trainen en op te volgen. Denk dus goed na voordat je je aanvraag indient, of je voldoende gemotiveerd bent om het project te ondernemen.

Veel succes in je studies en stage keuze.

Klik hier voor om de oriëntatiegids voor stagiairs/vrijwilligers te downloaden. 

 

 

Gegevens stagiair(e)

Geslacht*

Gegevens school

Contactpersoon van de school

Wanneer wens je stage te lopen?

Soort stage

Welke dag(en)?

Ben je bereid stage te lopen tijdens weekends/feestdagen?

Ben je bereid te werken tijdens vakanties?

Ervaring, motivatie en voorkeuren

Heb je eerder stage gelopen voor een soortgelijke organisatie als De Zonnegloed?

Ben je in staat om lichamelijk zwaar werk te verrichten?

Heb je last van gezondheidsproblemen of allergieën?

Op welke afdeling had je graag stage gelopen?