Stage leerkracht kleuteronderwijs / basisonderwijs


De stagiair(e)s kleuteronderwijs / basisonderwijs kunnen ingezet worden om te helpen bij het onthaal van schoolreizen, tractortochten met de kinderen door de velden,... Ze kunnen ook ingezet worden om voorstellingen te geven op niveau van de kleuters. 

Valt de stage tijdens de winterperiode? Geen probleem! 

Ook in de winter is hier veel educatief werk. Je kan ingezet worden om een project uit te werken: bv. doe-opdrachten in het park bij verschillende dieren en de theoretische bundel errond, lesbundels per nivau, doe-opdrachten voor de leerlingen, ..speurtochten uitwerken . Jouw kijk als stagiair(e) kleuteronderwijs op De Zonnegloed, kan wonderen doen. Kom gerust en breng ideetjes aan. Misschien mag jij ze zelf wel uitwerken! 

Of misschien heb je zelf wel een idee om de educatie in het park naar een hoger niveau te tillen? Breng gerust jouw ideetjes aan en misschien mag jij ze zelf uitwerken tijdens je stage!

→ Klik hier voor uw stage aanvraag in te dienen.