WWF en Sanctuary de Zonnegloed
 

 Net als Sanctuary de Zonnegloed is WWF ervan overtuigd dat wilde dieren thuishoren in het wild. Als internationale natuurbehoudsorganisatie beschermt WWF via projecten wilde dieren en hun leefgebied in meer dan 100 landen.

Als het door omstandigheden niet meer mogelijk is om wilde dieren terug te brengen naar hun natuurlijke leefomgeving is een aangepaste opvang nodig, zoals in de Zonnegloed.

WWF en de Zonnegloed informeren samen de bezoekers van het dierenpark over het belang van de bescherming van bedreigd diersoorten en hun leefgebied. Daarnaast is er een speurtocht voor kinderen ontwikkeld. Alle deelnemers krijgen gratis een proefnummer van het Rangerclub Magazine opgestuurd en maken kans om een knuffel te winnen.

De missie van WWF

WWF wil de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, door te werken aan het behoud van de biodiversiteit, door toe te zien op een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen en door mensen aan te zetten vervuiling en overconsumptie te verminderen.