nl fr

Sandhill crane Antigone canadensis

Animals in our sanctuary

Kanelo
Date taken in
21-10-2014
Kanelo

Kanelo kwam samen met Jabulani aan op 21 oktober 2014 vanuit VOC Heusden-Zolder.  Door ouderdom en ziekte kon de eigenaar niet meer op een goede manier voor deze dieren zorgen en besliste ze af te staan aan het vogelopvangcentrum.


Where does he feel most at home?

The Sandhill crane lives on the grasslands and freshwater marshes of North-America.

What's his favourite food?

They like carrots, roots, tubers, insects and small mammals.

Fun fact

Couples stay together for life and will spend time together all year round.

Adopt this Sandhill crane