Eerste wild animal sanctuary in België.

Wild Animal Sanctuary De Zonnegloed vzw, we redden dieren uit gruwelijke eenzame gevangenissituaties en herstellen ze zodat ze kunnen leven in grote aangepaste leefomgevingen met anderen van hun eigen soort.  Een toevluchtsoord/reservaat voor geredde dieren.

We krijgen voor onze werking geen enkele subsidie (overheidssteun) omdat het over definitieve opvang gaat en geen tijdelijke opvang.

Volg de bovenstaande of onderstaande links voor meer informatie over onze sanctuary of voor een bezoek of zelfs voor de vele manieren waarop jij ons kunt helpen – we zijn altijd erg blij met gelijkgestemde zorgzame mensen die meedoen aan onze voortdurende missie om wilde dieren te redden.

Van gierende gibbons, speelse stokstaartjes, brullende beren en nog veel meer in- en uitheemse wilde dieren.  De Zonnegloed geeft hen weer een toekomst!

 

 

 

DE NOODZAAK TOT SAMENWERKING TUSSEN OPVANGCENTRA BINNEN EUROPA IS GROOT.

 
Wanneer er ergens een grote inbeslagname is of een dierentuin wordt gesloten, moeten er soms honderden dieren een nieuwe thuis krijgen. Dat kan één land nooit alleen oplossen. In dat geval komt EARS in actie. De Zonngloed is één van de leden van deze organisatie. 

Vzw De Zonnegloed is erkend als Europees opvangcentrum / Wild Animal Sanctuary door de European Alliance of Rescue centres and Sanctuaries.


Partners