©©

DE ZONNEGLOED GEEFT WILDE DIEREN 
WEER EEN HOOPVOLLE TOEKOMST
 

De Zonnegloed vzw - Wild animal rescue & education is een erkend Europees opvangcentrum voor verwaarloosde, misbruikte, achtergelaten en in beslaggenomen wilde dieren.  Dieren met een minder kleurrijk verleden die niet terug naar de natuur kunnen, geven we een nieuwe thuis voor de rest van hun leven. 
Dit is een sanctuary.

Het verschil tussen leven en dood voor wilde dieren in nood.

Lees meer >>

Erkend door Federale Overheid voor CITES

Erkend door EARS : European Alliance of Rescue centres and Sanctuarys
Erkend door Federale Overheid Dienst Dierenwelzijn