Preventie, educatie en sensibilisatie 

Educatie en sensibilitatie, de sleutel tot de toekomst van onze natuur en samenleving...

 

We zijn voorvechters van een maatschappij waarin dierenwelzijn niet in het gedrang komt. Dankzij onze ervaring en samenwerking met tijdelijke opvangcentra als Stichting AAP, het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen, verschillende VOC's en wildlife rescuecentra over het gehele land hebben we zicht op de enorme problematiek rond het houden van exotische, niet-gedomesticeerde dieren.

Deze dieren worden op grote schaal verhandeld, uitgebuit in de entertainmentindustrie, gebruikt voor biomedisch onderzoek of in ongeschikte omstandigheden als huisdier gehouden. Dat leidt in veel gevallen tot ernstige welzijnsproblemen waarbij de dieren lichamelijk en geestelijk zwaar getraumatiseerd raken.

Gelukkig kunnen we hier door middel van preventie, educatie en sensibilisatie een eind aan maken. Betere wet- en regelgeving, het handhaven van de bestaande wetten en publieke bewustwording creëren, zijn de belangrijkste pilaren om dierenleed op een duurzame manier te stoppen. We kunnen nog generaties lang bavianen uit louche dierentuinen redden, wasberen bij particulieren weghalen of apen uit labo's, maar alleen door de problematiek bij de wortels aan te pakken, lossen we het voorgoed op.

Uit onze ervaring hebben we geleerd dat wanneer men meer weet over dieren, men ook een groter verlangen heeft de dieren zelf, maar ook hun leefomgeving, te beschermen.

 

 
Natuurbeschermingseducatie

Dierenpark - Sanctuary De Zonnegloed wil de bezoekers niet alleen dieren laten zien, maar hen ook iets leren over de dierenwereld. Hierdoor ontstaat bij bezoekers begrip en respect voor dieren in de natuur, waarna men enthousiast kan worden gemaakt voor natuurbescherming. Educatie wordt in Dierenpark - Sanctuary De Zonnegloed voornamelijk gegeven door middel van informatieve panelen. Maar ook door voedervoorstellingen, spelletjes en een persoonlijke toelichting van dierenverzorgers en vrijwilligers wordt de natuurbeschermingsboodschap overgebracht.

Mensen inspireren en stimuleren om verantwoordelijk met de natuur om te gaan, proberen we te bereiken door mensen in contact te brengen met de natuur om zo bewustzijn te creëren van de waarde ervan. Zodoende beseft men hoe belangrijk het is om op een goede manier met onze aarde om te gaan.  Dit doen we door o.a. in te zetten op onderwijs en door een zo breed mogelijk publiek naar De Zonnegloed te krijgen. Natuurlijk willen we ook zelf het goede voorbeeld geven door meer ruimte voor dieren en planten te blijven creëren en dieren een natuurlijke, verrijkte leefomgeving te geven. Maar niet dit alleen. We werken aan vele punten om het allemaal ecologischer te maken.  Gebruik van hernieuwbare energie, eco papier, 100% afbreekbare onderhoudsproducten, ...

Dierenwelzijnseducatie

Hier wil het park de bezoekers begrip aanleren over dieren en hun noden. Huisdieren kunnen plezier ervaren, maar kunnen ook pijn lijden. Als wij mensen met dieren omgaan, hebben we de verantwoordelijkheid en vaak een wettelijke plicht om te waken over hun welzijn. Deze boodschap vormt de kern van de educatie rond dierenwelzijn bij sanctuary De Zonnegloed. Het insprireren tot zorg en liefde voor dieren, maar ook tot rechtvaardigheid en respect voor mens en dier is ons leidmotief. Als mensen zicht hebben in de belangrijkste principes van dierenwelzijn, krijgen ze ook begrip en waardering voor de rol die wij allen kunnen spelen bij het verbeteren van de leefomstandigheden van alle dieren op aarde. Heel wat dierenleed is het gevolg van misvattingen of gebrek aan ervaring en inzicht. Hoewel dieren vaak een positieve invloed hebben op mensen en beide partijen een goede start nemen, loopt het soms toch nog mis. De dieren belanden in een asiel. Dierenwelzijnseducatie doelt op het verminderen van impulsaankopen en het vermijden van het dumpen van huisdieren. Met dierenwelzijn wordt de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een dier bedoeld. Elk gehouden dier probeert zich aan te passen aan zijn leefomgeving. Een dier voelt zich het best in een omgeving waarin hij zijn natuurlijk gedrag kan vertonen en die hem geen stress, pijn of angst bezorgt. Elke diersoort vertoont zijn eigen natuurlijk gedrag. Kippen willen scharrelen, koeien moeten de rust hebben om te herkauwen, varkens hebben ruimte en een stabiele groep nodig, honden houden van regelmaat in hun leven, papegaaien hebben gezelschap nodig. Voeding, verzorging, huisvesting en behandeling zijn van invloed op het welzijn van gehouden dieren. Het welzijn van dieren hangt dus af van een goede gezondheid, een goede omgeving (huisvesting conform hun natuurlijke behoeftes en leefomgeving) en afspraken over fok en afvoer.

 

Opleidingen en vormingen

 

 

Wetenschap en onderzoek  
                        
Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel geworden in het dagelijks gebeuren in De Zonnegloed.  De onderzoeken gaan vooral over ethologie (gedrag van dieren), dierenwelzijn, diergeneeskunde en diermorfologie (leer van de vorm en bouw van levende wezens). We werken samen met verschillende experten van wie onderzoeksprojecten passen binnen drie werkgebieden zoals dierenwelzijn, natuurbehoud en zoölogisch onderzoek.

Dag in, dag uit, beoefenen we wetenschap achter de schermen in onze sanctuary.  Wetenschappelijke onderbouwing (evidence-based practice) van het dagelijkse werk in De Zonnegloed is belangrijk.

Volgende studies werden reeds uitgevoerd :

 • Conflictgedrag bij leptailurus serval in gevangenschap door Maris Morgane
 • De gezondheid en huisvesting van Bennett's wallaby door Follet Eva
 • Kennismaking met de withandgibbon door David Lisa
 • Rangorde bij primaten door Six Quinten
 • Opstellen van het EEP studbook voor het Pinché-aapje door Tom Demeersseman en Alexander Deceuninck
 • Huisvesting voor katachtigen: luipaard en poema door Andrés Gutierrrez Elody
 • Stereotiep gedrag bij zoogdieren door Marlies De Pryck
 • Verrijking bij verschillende dieren op De Zonnegloed door Tjorve Olievier
 • Hoe zijn gewervelde dieren aangepast aan hun omgeving en hun levensstijl?  Goudeseune Jens
 • De groene baviaan in gevangenschap en in het wild.  De Smet Laura
 • Toetreding De Zonnegloed in EAZA. Gomis Fourtado Yannick.
 • Gedragsopbservatie met als doel een progressie in de gedragspatronen na de introductie van een (nieuwe) diersoort bij een bestaande populatie van eenzelfde/verschillnde diersoort. Vanheulenberghe Elodie
 • Onderzoek naar de mogelijkheid om Europese wolven en Bruine beren samen te houden in gevangenschap. Bo Roelstraete
 • Het paradoxaal karakter van sanctuarie toegepast op EARS.  Mersy Daan