Veelgestelde vragen over schenking via testament

Wat gebeurt er als ik geen testament opmaak?

De wet bepaalt wie de erfgenamen zijn en in welke graad: de langstlevende echtgenoot, de kinderen, de kleinkinderen, de broers en zusters, de ooms, tantes of neven. Als er geen wettelijke erfgenamen zijn en u geen testament hebt gemaakt, gaat uw bezit naar de staat.

Wat is het principe van een legaat aan een goed doel?

U laat uw vermogen, geheel of gedeeltelijk, na aan een goed doel zodat zij ook na uw overlijden haar strijd kan verderzetten. U beslist uiteraard zelf welke activa u wenst na te laten en neemt contact op met de afdeling nalatenschap en testamenten van het goede doel of met uw notaris om het goede doel in uw testament op te nemen. Organisaties voor het goede doel genieten van lagere successierechten (erfbelasting) op de legaten die zij ontvangen.

Kan De Zonnegloed een testament weigeren?

In tegenstelling tot andere verenigingen, legt De Zonnegloed geen minimumbedrag op voor legaten. Onze vereniging ontvangt geen subsidies en werkt uitsluitend op basis van giften en legaten. Om een legaat te kunnen aanvaarden, moet het legaat uiteraard positief blijven na aftrek van de successierechten en de kosten voor de uitvoering van het testament. Wij raden u daarom aan contact op te nemen met uw notaris, die de kosten zal berekenen op het bedrag of de bedragen die u aan uw begunstigde(n) wilt nalaten.

Hoe stel ik mijn testament op?

Er zijn in het algemeen twee vormen van testamenten: het authentieke of notariële testament, dat door uw notaris in aanwezigheid van getuigen wordt opgesteld, en het eigenhandig testament, dat met de hand wordt geschreven en door u ondertekend wordt. Voor een eigenhandig testament is in principe de tussenkomst van een notaris niet nodig, maar wij raden u aan de inhoud van uw testament toch te laten controleren door een jurist/notaris die erop toeziet dat de gebruikte bewoordingen duidelijk en correct zijn.

Welke informatie over De Zonnegloed moet ik in mijn testament vermelden?

Als u een testament ten gunste van De Zonnegloed opstelt, moet u de volgende gegevens vermelden: Onze volledige naam: De Zonnegloed (vzw) vereniging zonder winstoogmerk Ons bedrijfsnummer: 0463.547.162 Onze hoofdzetel: Kasteelweg 22 – 8640 Oostvleteren

Bloemen noch kransen.

Steeds meer mensen steunen liever een goed doel bij het overlijden van een geliefd persoon in plaats van bloemen of kransen te ontvangen. Als iemand sterft, kan het een grote troost zijn als de overledene blijft voortleven door de steun aan het goede doel dat hem of haar dierbaar was. Indien u De Zonnegloed wil opnemen in een overlijdensbericht om naasten uit te nodigen een gift te doen volgens de wil van overledene, kan u volgend rekeningnummer hiervoor gebruiken: BE58 7390 1329 6879 met communicatie: Ter herinnering van (naam overledene). Wij kunnen u dan op de hoogte houden van de giften die wij ontvangen in zijn/haar naam. Wij staan natuurlijk ter beschikking indien u vragen heeft, per mail info@dezonnegloed.be of per telefoon 057/40 18 56.

Wat is het bedrag van de successierechten voor De Zonnegloed?

De Zonnegloed betaalt minder successierechten dan andere legatarissen. Het bedrag verschilt van gewest tot gewest: - In het Waalse Gewest geniet De Zonnegloed van een percentage van 7%. - In Vlaanderen wordt het tarief vanaf 1 juli 2021 verlaagd tot 0% (momenteel 8,5%). - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest past verschillende tarieven toe, afhankelijk van het soort vereniging. Aangezien De Zonnegloed geen subsidies krijgt, bedragen de successierechten 25%.

Moet ik mijn eigenhandig testament laten registreren?

Dit is geen wettelijke verplichting, maar het wordt sterk aanbevolen om uw testament door een notaris in het Centraal Register van Testamenten (CRT) te laten registreren. Zo bent u verzekerd dat uw testament snel wordt gevonden bij overlijden en kan het niet weggemaakt worden of verloren gaan. Het Centraal Register van Testamenten wordt niet ingelicht over de inhoud van het testament, maar alleen over het bestaan ervan en over wie het heeft geregistreerd. De registratiekosten variëren van 65 euro tot 100 euro (afhankelijk van de notaris).

Als ik besluit De Zonnegloed in mijn testament op te nemen, kan ik dan mijn eigen notaris kiezen om het op te stellen en later uit te voeren?

U bent altijd vrij om uw eigen notaris te kiezen.

Heb je nog andere vragen, twijfel niet om ons te mailen info@dezonnegloed.be of bel 057/40 18 56.