DE BRUINE BEER

Grote alleseter

Een bruine beer ziet er schattig uit, maar vergis je niet. Deze beer is zonder twijfel het sterkste dier van Europa! Wist jij dat er veel kinderen zijn die wel eens met een bruine beer hebben geknuffeld?
Een teddybeer natuurlijk, maar dat snapte je al!

 

DIERENPASPOORT BRUINE BEER

LATIJNSE NAAM: Ursus arctos
LEEFGEBIED: Scandinavië, de Balkan, Eurazië, delen van Azië en Noord-Amerika
VOEDSEL: alles wat hem voor de voeten komt
LEEFTIJD: in het wild 25 tot 30 jaar
in de dierentuin tot 45 jaar
GEWICHT: 150 tot 400 kg
DRAAGTIJD: 6 tot 9 maanden
AANTAL JONGEN: 1 tot 4 jongen per worp
IUCN-STATUS: niet bedreigd
   

HOE ZIE IK ER UIT?

Een bruine beer is een groot, stevig gebouwd dier. Onder zijn bruine vacht zit een huid met een dikke vetlaag verstopt. Deze vetlaag houdt de beer in de koude periodes lekker warm. De dikke vacht is ook handig tegen doorns en scherpe takken! Een bruine beer heeft naar verhouding een grote kop, kleine oortjes en enorme klauwen aan zijn voorpoten.

 
Bruine beer niet bruin?

De vacht van een bruine beer is, zoals de naam al zegt, meestal bruin van kleur. Toch kan de vacht ook blond of bijna zwart zijn. Bij sommige dieren blijft de lichte nekband die ze als jonge beer hadden tot op hoge leeftijd bewaard.

Winterrust

De bruine beer gaat gedurende de wintermaanden in winterrust. Deze rustperiode is niet hetzelfde als een winterslaap. Een dier in de winterslaap, zoals een egel, is in een diepe slaap en wordt tussentijds niet wakker. Een bruine beer wordt tijdens zijn winterrust wel af en toe wakker. Hij gaat dan opzoek naar een hapje eten of doet zijn behoefte. Voor de winterrust zoekt de beer een beschutte plek of graaft hij zelf een hol en eet hij extra veel vet voedsel. Zo krijgt de beer een lekkere dikke speklaag die hij gebruikt als reservevoedsel.


WAAR WOON IK?

De bruine beer heeft het grootste verspreidingsgebied van alle beersoorten. Hij komt voor in Scandinavië, de Balkan, Eurazië, delen van Azië en Noord-Amerika. De bruine beer leeft in verschillende soorten gebieden zoals in uitgestrekte bossen, bergachtige gebieden en toendra’s.

 

Territorium

De bruine beer leeft het liefst alleen op zijn eigen stuk land, een territorium. Een mannetje heeft een heel groot territorium waar verschillende vrouwtjes in kunnen leven. De bruine beer gebruikt geuren en geluiden om zijn gebied af te bakenen en met andere beren te 'praten'. Op plaatsen waar genoeg voedsel te vinden is, komen beren vaak bij elkaar.

WAT EET IK?

De bruine beer is een omnivoor (alleseter) die voornamelijk plantaardig voedsel zoals vruchten, zeewier, zaden, noten, bessen, wortels en knollen eet. Hij heeft een voorliefde voor honing en andere zoetigheid. Verder eet een bruine beer insecten, vissen, kleine zoogdieren en dode grotere dieren. In sommige gebieden jaagt de beer ook op grote hoefdieren, zoals elanden, rendieren en edelherten. Een echte alleseter dus!

 


MIJN FAMILIE

Als een beer drie tot vijf jaar oud is, gaat hij voor het eerst op zoek naar een partner. Alleen in de paartijd, tussen mei en augustus, zoeken een mannetje en een vrouwtje elkaar op.


Berenschool

Na een paring worden de jonge beren tijdens de winterrust, in het hol van hun moeder, geboren. Het zijn er meestal twee. De jongen wegen maar 500 gram! Ze blijven ongeveer twee en een half jaar bij hun moeder om de kneepjes van het ‘beren-vak’ te leren.

 


IN DE ZONNEGLOED DIERENPARK-SANCTUARY

In De Zonnegloed dierenpark-sanctuary leven de bruine beren in Het Berenbos. Het Berenbos is een initiatief van De Zonnegloed vzw en de hulp van vele dierenvrienden die financieel een steentje hebben bijgedragen.  In Het Berenbos krijgen bruine beren, die vroeger mishandeld zijn of moesten optreden in circussen of theaters, weer een onbezorgd leven. Samen  genieten ze van een halve hectare groot bosperceel met onder andere een waterval, rotsen en een vijver. Een uniek project!

 
Natuurlijk Voedsel Programma

In Het Berenbos wordt de leefomgeving van de beer in het wild zoveel mogelijk nagebootst om het natuurlijke gedrag te stimuleren. Zo krijgen ze een gevarieerd en seizoensgebonden dieet, gebaseerd op wat er in de natuur beschikbaar is, het Natuurlijk Voedsel Programma. 


HELP!

Volwassen bruine beren hebben eigenlijk geen natuurlijke vijanden. Alleen jonge beren worden wel eens bedreigd door bijvoorbeeld een tijger.


Dansende beren

Mensen vormen de grootste bedreiging voor bruine beren. Beren worden door mensen om verschillende redenen gevangen. Zo wordt bijvoorbeeld het gal van beren gebruikt om medicijnen van te maken. Ook worden gevangengenomen beren soms gedwongen om te ‘dansen’ voor toeristen. De eigenaar van de beer verdient hier dan wat geld mee. Helaas wordt ook het leefgebied van de bruine beren steeds kleiner. Hierdoor zijn de beren al in grote delen van hun voormalige leefgebied verdwenen.


WIST JE DAT…

...de bruine beer 700 jaar geleden nog in België leefde?

...de bruine beer zijn lange nagels niet in kan trekken?

...de bruine beer een goede zwemmer is?


Kijk voor meer diereninformatie op

www.dezonnegloed.be