GRIJZE KROONKRAANVOGEL

DIERENPASPOORT GRIJZE KROONKRAANVOGEL

LATIJNSE NAAM: Balearica regulorum
LEEFGEBIED: Zuid-Afrika en het oosten van Afrika, in savannes en vochtige gebieden zoals moerassen
VOEDSEL: kikkers, hagedissen, zaden, grasstengels en fruit
LEEFTIJD: 20 jaar
GEWICHT: 3 – 4 kg
BROEDDUUR: 28 - 31 dagen
AANTAL EIEREN PER KEER: 2 tot 4 eieren
IUCN-STATUS: bedreigd

HOE ZIE IK ER UIT?

Twee soorten 

Er bestaan twee soorten kroonkraanvogels, de zwarte en de grijze kroonkraanvogel. Het verschil kun je zien aan de veren in de nek.
Bij de zwarte kroonkraanvogel zijn die donkergrijs/zwart gekleurd. Bij de grijze kroonkraanvogel zijn deze lichtgrijs gekleurd.

Een gouden kroontje 

De grijze kroonkraanvogel is een grote vogel met lange, grijze poten. Ze kunnen wel meer dan een meter lang worden. Hij heeft op zijn nek, borst en rug grijze veren. Aan de zijkant van zijn romp is de vogel wit en geel. De staart is bruin van kleur.
Op zijn kop is een gouden kroontje van veren te vinden. Daar heeft de kroonkraanvogel zijn naam aan te danken. Ze hebben een spitse, grijze snavel. Zijn hals is S-vormig. Tijdens het vliegen kan hij zijn hals helemaal uitstrekken.

 

WAAR WOON IK?

De grijze kroonkraanvogel leeft in het zuiden en oosten van Afrika. Ze leven vooral in moerasgebieden en op savannes. Ze komen daar door langs rivieren te trekken. Ze broeden meestal in moerassen. Ze zijn de enige kraanvogelsoort die af en toe wat rusten en hun nesten in bomen bouwen. Maar hun voedsel zoeken ze vooral op de grasvlaktes.

 

WAT EET IK?

Korte snavel

De kroonkraanvogel heeft een korte snavel.  Aan de korte snavel is te zien dat ze veelal hun voedsel zoeken in droge gedeeltes. De korte snavel wordt ook gebruikt om te grazen, net zoals de ganzen doen.

Stampen en peuteren

Het grootste gedeelte van de dag zoekt een kroonkraanvogel naar eten. Door met zijn poten op de grond te stampen, komen insecten uit de grond. Soms gebruikt hij zijn snavel om insecten uit de bodem te peuteren. Deze vogel eet, behalve insecten, gras en zaden. Wanneer ze enkele akkers in het oog hebben, “pikken ze graag een graantje mee”.

 

MIJN FAMILIE EN IK

Baltsen

Kroonkraanvogels leven in groepjes van zes tot twintig dieren. Ze zijn echte meesters in de ‘danskunst’. Tijdens een dans springen de vogels in de lucht. Ze doen hierbij hun vleugels half open. Ze draaien om elkaar heen en maken af en toe een buiging. Door deze gedragingen te tonen proberen mannetjes en vrouwtjes indruk te maken op elkaar. Officieel heet dit ‘baltsen’. Wanneer een mannetje en vrouwtje voor elkaar gekozen hebben, blijven zij het hele broedseizoen bij elkaar.

 

Het nest

Een nest van de kroonkraanvogel wordt meestal in een boom gebouwd. Ze maken hun nest van takken en droog gras. Soms wordt een nest tussen rietstengels gemaakt. Kroonkraanvogels gebruiken hun broedplaats meerdere keren. Ieder jaar komen zij terug naar het nest.

De eieren

Het vrouwtje legt na de paring twee tot vier eieren. Dit zijn langwerpige eieren met een lichtblauwe kleur. Het vrouwtje broedt niet alleen de eieren uit. Het mannetje helpt ook en zit er ook wel eens op. Na 28 tot 31 dagen komen de eieren uit. Eén dag nadat de kuikens uit hun ei zijn gekropen, kunnen ze al lopen. De beide ouders zorgen voor hen. Dreigt er gevaar? Dan verdedigen de volwassen dieren hun nest heel fel. Na vier jaar kunnen de jongen zelf ouders worden.

 

IN DE ZONNEGLOED DIERENPARK-SANCTUARY

In De Zonnegloed verblijven er ook kraanvogels. De grijze kroonkraanvogel is hier ook aanwezig. Ze werden opgevangen nadat het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek deze dieren binnen kregen. Nu kunnen ze genieten tussen de vele andere dieren in De Zonnegloed.

 

HELP!

Droogte

De grijze kroonkraanvogel wordt met uitsterven bedreigd. Dit betekent dat er niet meer zo veel van deze kroonkraanvogels in het wild leven. Het grootste probleem is het verdwijnen van gebieden waarin kraanvogels overleven. In Afrika zijn veel droge gebieden. Door die droogte verhuizen steeds meer mensen naar de natte gebieden. Hier leven ook de kroonkraanvogels. Er blijft dus steeds minderruimte over om voedsel te zoeken en nesten te maken. Ze zullen in de toekomst steeds mee ruit hun natuurlijke leefgebied worden verjaagd.
Andere problemen zijn dat de dieren gevangen worden voor de handel, dat hun eieren uit de nesten worden gehaald, maar dat er ook op ze gejaagd wordt voor het vlees.

Jongen

Ze hoeven niet bang te zijn voor roofdieren. Ze leven in grote groepen, dus merken ze snel gevaren op. Als er gevaar dreigt dan vliegen ze weg. Hun jongen lopen meer gevaar. Die kunnen pas na 2 à 3 maanden vliegen, waardoor ze een gemakkelijke prooi vormen. Kroonkraanvogels rusten meestal in bomen. De jongen kunnen de eerste maanden van hun leven hier niet inkomen. Sommige ouders laten hun jongen achter op de grond en gaan zelf in de bomen rusten. De jongen worden wel eerst goed verstopt, voordat de ouders de boom in gaan.

 

WIST JE DAT…

…de kroonkraanvogel van alle kraanvogelsoorten het meeste op hun voorouders lijkt?
Hij heeft net als zijn voorouder een lange teen, die naar achteren wijst. Door deze teen kan hij met zijn voeten een tak vastnemen. Kroonkraanvogels zijn de enige kraanvogels die ook in bomen zitten.

…er mensen zijn die dansen zoals een baltsende kroonkraanvogel?
Er zijn stammen in Afrika die tijdens hun rituele dansen het gedrag van kroonkraanvogels nadoen.

…de kroonkraanvogel het nationale symbool van Uganda is?
Uganda is een land in Afrika. De kroonkraanvogel staat afgebeeld op hun vlag.