en fr

Krulhaarvogelspin Tliltocatl albopilosum

Dieren in onze sanctuary

Curly
Geboortedatum
01-01-2018
Datum opgevangen
24-06-2020
Curly

Curly werd samen met verschillende andere vogelspinnen gekocht door een student. Toen de verzorging voor de dieren harder bleek dan verwacht en de dieren bovendien minder 'cool' waren dan voorzien, wou hij van de dieren af. Zijn redenering: "Worden ze niet opgevangen, dan spoel ik ze door de wc.". Bij aankomst bleken er al meerdere overleden te zijn.


Carla
Datum opgevangen
28-07-2021
Carla

Carla werd in beslag genomen door de dienst Dierenwelzijn bij een particulier. Een inbeslagname gebeurt enkel bij ernstige dierenmishandeling (verwaarlozing, te klein verblijf, illegaal houden van een dier, geen officiële papieren, …).


Krulhaarvogelspin - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary Adopteer deze Krulhaarvogelspin

Kenmerken

Grootte:
16 cm
Voedsel:
Insecten, kleine vogels
Gewicht:
20 gr
Leeftijd:
(5 jaar man) 25 jaar vrouw
Status:
Niet geëvalueerd
Familie:
Krulhaarvogelspin
Leefomgeving:
Costa Rica
Leefgebied:
Centraal-Amerika

Waar voelt hij zich op zijn best?

Hij komt oorspronkelijk voor in Centraal-Amerika van Honduras tot Costa Rica, waar het dier leeft in tropische regenwouden bij hoge bomen en in de buurt van water.

Wat eet hij graag?

De kruilhaarvogelspin is een nachtdier en gaat 's nachts op zoek naar prooi.  Aan het uiteinde van elke poot bevinden zich zintuigen die gevoelig zijn voor geur, smaak en trillingen.  Daarmee vindt de spin haar prooi.  Wanneer ze die gevangen heeft, pakt ze deze vast met haar pedipalpen (een soort voorpoten met een tastfunctie en spuit ze gif in haar prooi.  Dit gif, een eiwitoplossend enzym, verlamt de prooi niet alleen, maar brengt ook de vertering daarvan op gang : het zorgt ervoor de de prooi van binnen vloeibaar wordt, zodat de spin deze leeg kan zuigen.  Wat daarna overblijft is een soort van holle huid.  Het voedsel van de krulhaarvogelspin bestaat uit voornamelijk insecten en soms kleine gewervelde dieren, bijvoorbeeld kleine vogels.

 

MEER INFO

Habitat en leefgebied
Costa Rica.

Het is een soort die zich ingraaft en leeft dus op en in de bodem, vaak nabij bomen, rivieren of open plekken.

Voeding
Insecten en andere ongewervelden, zonder al te kieskeurig te zijn.

Uiterlijk
De spin heeft een wat gouden schijn door borstelharen over het donkere lichaam en poten. Deze schijn is het duidelijkst op de achterpoten waar de haren het dichtst op elkaar staan. Deze van de mannetjes is vaak lichter dan die vrouwtjes. Mannetjes zijn ook merkelijk kleiner.

Levenswijze
Het zijn solitaire dieren en jagen ’s nachts. Hun poten zijn zeer gevoelig voor trillingen, maar ook geuren en smaken, waarmee ze dan hun prooi kunnen opmerken. Vangt de spin iets, spuit het een gif in dat de prooi zowel verlamt als van binnenuit begin te verteren. De spin moet namelijk de prooi kunnen “opdrinken”.

Vrouwtjes worden het oudst, en kunnen tot 25 jaar worden, een mannetje meestal maar 5.

Wetenswaardigheden
De naam “tarantula” betekent hetzelfde als “vogelspin”. Maar niet elke grote, harige spin is een vogelspin en dus een tarantula! De meeste soorten zijn niet gevaarlijk voor de mens. Maar het kan wel degelijk gebeuren dat een vogelspin een kleine vogel vangt en opeet.

De krulhaarvogelspin dankt zijn naam aan de karakteristieke krul in de lange haren op het lichaam en poten. Deze brandharen zijn ook een verdedigingsmechanisme. Ze zorgen voor irritatie en kunnen ook blindheid veroorzaken als ze in de ogen van de tegenstander terecht komen.

Voortplanting in de natuur
Mannetjes moeten goed opletten bij het naderen van een vrouwtje. Als deze de paring niet ziet zitten, kan ze het mannetje aanvallen en opeten. Is ze wel gewillig, wordt er een pakketje geproduceerd met wel meer dan 500 eitjes mogelijk. Acht weken later, komen de kleine spinnetjes uit. Deze blijven nog een paar weken bij elkaar tot na een paar vervellingen en zoeken dan hun eigen weg.

Bedreiging
De krulhaarvogelspin is “Niet Bedreigd”. Vroeger werden ze vaak gevangen uit het wild om als huisdier verkocht te worden, maar door goede kweek in gevangenschap en een goede bescherming doet de soort het niet slecht.?

Adopteer deze Krulhaarvogelspin