Stichting AAP en De Zonnegloed

In 2010 kwam Stichting AAP, een opvangcentrum voor exotische zoogdieren in Almere, Nederland,  voor het eerst in contact met VZW De Zonnegloed. Spoedig daarna mochten we een eerste groep dieren, wasberen, in het Belgische park onderbrengen. Dat betekende het begin van een vruchtbare samenwerking, waarbinnen nog eens een veertigtal dieren Almere verwisselde voor Oostvleteren, om aldaar een permanent onderkomen te vinden.
In de afgelopen jaren hebben we De Zonnegloed een transitie zien doormaken van kinderboerderij naar dierentuin en vervolgens naar sanctuary. Het laatste weerspiegelde zich uiteindelijk ook in het lidmaatschap van EARS, de European Alliance of Rescue Centres and Sanctuaries. We hebben De Zonnegloed leren kennen als een jonge organisatie die bereid is te leren en te investeren in kwaliteitsverbetering. Dat resulteerde in een ongekende professionaliseringslag in een tijdspanne van nog geen 10 jaar.
Voor een opvangcentrumals AAP is het erg belangrijk dat we eenmaal met succes gerehabiliteerde dieren kunnen uitplaatsen naar goede faciliteiten elders. Alleen op deze wijze kunnen we nieuwe dieren opvangen, van een helaas nog steeds groeiende wachtlijst. De meeste dieren vinden een nieuwe toekomst in gerenommeerde dierentuinen of permanente opvangcentra.
In De Zonnegloed hebben we een partner gevonden die niet alleen gevoelig is voor de opvangproblematiek, maar ook altijd bereid is een extra stap daarin te zetten. Waar maar enigszins mogelijk wordt de helpende hand geboden en worden dieren van een permanent “thuis” voorzien.  Een thuis waarvan wij weten dat het “onze” dieren daar aan niets te kort komt. 
Hartelijk, betrokken en professioneel; zo hebben we onze collega’s van De Zonnegloed leren kennen. We hopen nog jaren lang de ontzettend prettige en waardevolle samenwerking met hen te mogen continueren.

D.R.O. van Gennep
Directeur Stichting AAP