en fr

Sneeuwuil Bubo scandiacus

Dieren in onze sanctuary

Sedna
Geboortedatum
15-05-2008
Datum opgevangen
28-01-2014
Sedna

Sedna en Nanoek werden samen binnengebracht op 28/01/2014 door Natuurhulpcentrum Opglabeek.  Tijdens de Harry Potter hype hebben veel mensen zich voor zichzelf of voor hun kinderen een sneeuwuil aangeschaft.  Snel komen ze tot de vaststelling dat deze dieren geen tamme huisdiertjes zijn.  Het zijn roofvogels en kunnen gevaarlijk uit de hoek komen.  Of ze ontsnappen, of men laat ze los of in het beste geval gaan de mensen het dier afstaan aan een opvangcentrum als het NHC.


Nanoek
Geboortedatum
07-07-2009
Datum opgevangen
28-01-2014
Nanoek

Nanoek en Sedna werden samen binnengebracht op 28/01/2014 door Natuurhulpcentrum Opglabeek.  Tijdens de Harry Potter hype hebben veel mensen zich voor zichzelf of voor hun kinderen een sneeuwuil aangeschaft.  Snel komen ze tot de vaststelling dat deze dieren geen tamme huisdiertjes zijn.  Het zijn roofvogels en kunnen gevaarlijk uit de hoek komen.  Of ze ontsnappen, of men laat ze los of in het beste geval gaan de mensen het dier afstaan aan een opvangcentrum als het NHC.


Sneeuwuil - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary Adopteer deze Sneeuwuil

Kenmerken

Grootte:
51 - 68 cm
Voedsel:
Vis, vogel, rat, mol, konijn
Gewicht:
1.1 - 2 kg
Leeftijd:
28 jaar/ans/years
Draagtijd:
32 - 34 dagen/jours/days
Status:
Kwetsbaar
Familie:
sneeuwuil
Leefomgeving:
De toendra en op de hoogvlaktes boven de boomgrens
Leefgebied:
Alaska, Canada, Groenland, Scandinavië, Rusland en Siberië

Waar voelt hij zich op zijn best?

De sneeuwuil leeft in het noordpoolgebied, in de toendra en op hoogvlaktes boven de boomgrens.

Wat eet hij graag?

Op zijn menu staan lemmingen en mollen, maar ook kleine hazen, knaagdieren, vis en vogels. Het jachtgebied van een paartje sneeuwuilen is normaal 9 tot 10 vierkante kilometer, maar in jaren met minder prooidieren kan dat veel groter zijn. Soms vangt hij een sneeuwhaas. Hij slaat dan zijn klauwen in de rug van de haas en houdt klapwiekend de prooi vast totdat die uitgeput is. Vervolgens breekt de uil met zijn snavel de nek van de haas.

Zo wit als sneeuw

De sneeuwuil is een grote witte vogel met een ronde kop, gele ogen en een zwarte snavel. De poten zijn zwaar bevederd. Het verenpak van het vrouwtje en van de kuikens heeft bruinzwarte vlekken en strepen. Het mannetje heeft weinig of geen vlekken. Op zijn staart bevinden zich één tot drie bruinzwarte strepen.

Bescherming voor ganzen

De sneeuwuil verdedigt zijn nest heel goed tegen roofdieren, zoals vossen. Hij merkt mogelijke roofdieren op 1 kilometer van zijn nest al op en valt ze direct aan. Een andere vogelsoort, de sneeuwgans, maakt hier dankbaar gebruik van door in de buurt van een sneeuwuil te gaan nestelen. Hierdoor wordt ook zijn nest beschermd tegen vijanden. De sneeuwgans loopt op deze manier overigens wel een risico, want hij staat ook op het menu van de sneeuwuil.

 

MEER INFO

Leefgebied

De sneeuwuil komt voor in Alaska, Canada, Groenland, Scandinavië, Rusland en Siberië. Hij leeft daar in open toendra en zoetwater moerassen.

In de winter als het voedsel schaars is trekken de sneeuwuilen naar het zuiden, waar een warmer klimaat heerst.

Uiterlijk

De sneeuwuil wordt gekenmerkt door zijn witte kleur, gele ogen en zwarte snavel. Elk dier ziet er anders uit, de ene sneeuwuil heeft namelijk meer stippen dan de andere. Vrouwtjes en jonge dieren hebben meestal meer stippen dan de mannetjes.

De poten zijn bedekt met witte veren, waardoor de uil tegen het koude weer beschermd wordt.

Voortbeweging

De sneeuwuil jaagt overdag en daarom is hij overdag vaak hoog in de lucht te vinden. Wanneer hij een prooi ziet, probeert hij deze te vangen door snel naar beneden te duiken.

Wetenswaardigheden

De sneeuwuil heeft ook op zijn poten veren, zo blijven zijn poten ook lekker warm.
Hij kan zijn kop wel 270 graden draaien waardoor hij makkelijker een prooi kan vinden.
Voedsel in de natuur
Sneeuwuilen zijn carnivoren. Zijn prooien zijn meestal lemmings en muizen, maar ze eten ook konijnen, zeevogels en vissen.

Gedrag

De sneeuwuil leeft solitair, alleen in het broedseizoen leven ze voor een korte periode samen. Om hun territorium af te bakenen maken mannetjes gebruik van geluid. Als een sneeuwuil bedreigd wordt begint hij te sissen.

Predatie

De mens is de meest belangrijke predator van de sneeuwuil. Ze worden door mensen gedood voor het vlees. Andere predatoren zijn vossen en wolven.

Voortplanting in de natuur

Het paarseizoen loopt van mei tot en met september. Het mannetje begint in deze periode met het vaststellen van een territorium en binnen dit territorium zoekt het vrouwtje een nestplaats. Als het nest klaar is begint het vrouwtje met het leggen van de eieren, dit doet ze met een interval van twee dagen. Uiteindelijk worden er drie tot elf eieren gelegd. Na het leggen van het eerste ei begint het vrouwtje met broeden, het gevolg hiervan is dat er dan ook om de paar dagen een ei uitkomt. Na ongeveer 32 tot 34 dagen komt het eerste ei uit. Als alle eieren zijn uitgekomen is het eerste jong al een stuk groter dan het jong dat als laatste geboren is.

Bedreiging

De sneeuwuil staat op appendix II van CITES. Dit betekent dat de handel in deze dieren heel goed in de gaten wordt gehouden. Deze dieren zijn momenteel niet met uitsterven bedreigd, maar als de handel niet gecontroleerd wordt kunnen ze in de toekomst wel met uitsterven worden bedreigd. De grootste bedreiging voor sneeuwuilen zijn botsingen met auto’s, hoogspanningskabels en vliegtuigen, schotwonden en verstrikking in vismateriaal.

 

Adopteer deze Sneeuwuil