Welkomstgids

StagiairsInhoud

1.Welkom

2.Achtergrondinformatie Sanctuary De Zonnegloed

3.Plattegrond

4.Organisatie


5.Beleid Dierenzorg
■ Opvang
■ Rehabilitatie
■ Hands-off policy

6.Jouw stage
■ Wie is wie?
■ Verloop stage
■ Reglement
■ Personeelsbord
■ Toegang park
■ Extra

7.Gebruik van de studio
■ Refter/ Keuken
■ Reglement
■ Gebruik wasmachine
■ Gebruik kuismateriaal
■ Aanwezig materiaal

8.In de buurt
■ Gebruik fiets
■ Winkels
■ Restaurants, eetzaakjes, …
■ Toerisme
■ Natuurgebieden, wandelroutes
■ Geschiedenis Wereld Oorlog I
■ Steden
■ Kerken
■ Praktisch


Wifi-code: Zonnegloed2 - wachtwoord: zongloe2


1.Welkom

Beste stagiair(e),

Namens de oprichters en medewerkers heten wij je van harte welkom in onze sanctuary De Zonnegloed.

De vertaling van een sanctuary betekent een veilige haven – een warm nest. Wij hopen dat je dit zelf aan de lijve mag ondervinden tijdens je verblijf hier. Dat het niet alleen een toffe en leerzame stage zal zijn, maar dat je ook een stuk warm nest mag ondervinden.

Als je zelf niet over een auto beschikt, maar wel graag de buurt verkent, dan mag je altijd eens langskomen op het bureau en dan kijken we of we je mee kunnen nemen op een uitje. Ook als je tijdens je stage nood aan een babbel of een luisterend oor, kan je altijd terecht op het bureau bij ons.

Bij nood mag je ons als verantwoordelijken en ook altijd bellen. De telefoongegevens vind je op het blad met de noodnummers in het studio gedeelte.

Veel succes met je stage!

Karel  & Lieve Ackaert2.Achtergrondinformatie Sanctuary De Zonnegloed

In 1999 werd vzw De Zonnegloed opgericht. In eerste instantie was de visie een educatief centrum te openen om een plek te bieden aan kinderen en jongvolwassenen om terug dichter bij de bron te komen met respect voor de schepping.

In 2001 werd het educatief centrum uitgebreid en was het mogelijk om het park en de dieren als daguitstap te bezoeken. Ook ontvingen we de eerste educatieve schoolreizen.

Door de bouw van een uitgebreid jeugdverblijf in 2003 werd het mogelijk om op kamp te komen in De Zonnegloed met een aanbod aan openluchtklassen met nadruk op dierenwelzijn en respect voor natuur.

In 2011 werd het echte begin gemaakt van De Zonnegloed als sanctuary – een opvangplek voor dieren in nood. Op 5 April 2011 werden de eerste dieren, drie wasberen, opgevangen. De dieren kwamen bij ons via stichting AAP (NL) waardoor een nauwe samenwerking tussen de twee organisaties werd gestart.

In 2013 werd De Zonnegloed eerst en vooral erkend door de Vlaamse overheid - Departement omgeving - Dienst beleid Dierenwelzijn. Later dat jaar kregen we ook een erkenning vanuit de Federale Overheidsdienst Cites als opvangcentrum van uitheemse dieren.

Vanaf 2015 gaat het helemaal de goede richting uit en werden we erkend als wild animal sanctuary door EARS (European Alliance of Rescue Centers and Sanctuaries).

In 2017 ontving De Zonnegloed een erkenning vanuit het FAVV als BALAI-approved institiution wat wil zeggen dat de quarantaine ruimtes voldoen aan de hoogste Europese veiligheidsregels.

In 2022 ontvingen we de Miawkes Award, de grootste dierenvrienden van Vlaanderen.


3.Plattegrond

 

4.Organisatie

 

Verantwoordelijken en oprichters

   
      
  Karel Ackaert  &  Lieve De Busscher    
  • Karel : Preventie - Bouw - Dieren - Protocollen -
Administratie - Boekhouding - Reservatie
• Lieve : HR - Shop - Vrijwilligerswerking - Administratie stagiairs
 
   

Onthaal

Dierenverzorging

Technische dienst

 
 
Lieve : hoofd onthaal Zenzi : hoofd dierenverzorger David : hoofd tp  
 


      
Bart       -         Jason      


​Lyn         -         Chloë

  

Febe         -         Nina                               


Immanuel


Luc


Tonny
 


5.Beleid Dierenzorg


Opvang

Sanctuary De Zonnegloed zet zich in voor de opvang van dieren die niet kunnen worden teruggezet in de natuur. De dierenpopulatie in De Zonnegloed is hoofdzakelijk opgebouwd met dieren uit opvangcentra en wildlife rescuecentra. Dit zijn dieren die zwaar verwaarloosd werden, in beslag genomen werden bij louche dierenparkjes, circussen, handelaren of particulieren. Deze dieren hebben deskundige en liefdevolle verzorging nodig: aangepast voer, een proper en aangepast verblijf, medische zorg en de juiste aandacht. De Zonnegloed schenkt deze dieren een nieuw leven. Een plaats waar dieren de kans krijgen om levenslang van een echte thuis te genieten, symbolisch geadopteerd te worden, ... noemt een sanctuary. Dit betekent een veilige haven, een warm nest. Voor Europa is dit uniek dat een dierenpark op deze manier haar dierenpopulatie opbouwt en zo dieren redt.
 

Rehabilitatie

We rehabiliteren de opgevangen dieren fysiek en mentaal en bieden hen een tweede leven in groep bij soortgenoten.

■ Persoonlijk plan

De Zonnegloed beschikt over een team van gediplomeerde dierenverzorgers, ondersteund door deskundige dierenartsen, dat er naar streeft dat een dier zowel fysiek als geestelijk weer gezond wordt en blijft. Bij aankomst gaan dieren eerst in quarantaine. Hier worden zij medisch uitgebreid onderzocht. Voor ieder dier of dierengroep wordt een eigen behandelplan opgesteld, waarin onder meer resocialisatie, eventuele medicijnen en voeding aan de orde komen. Het gebeurt maar al te vaak dat een dier jarenlang verkeerde voeding toegediend kreeg (zoals snoep, koffie en cola), waardoor een persoonlijk afgestemd dieet noodzakelijk is. Zodra de dieren de quarantaine mogen verlaten, gaan ze naar hun nieuwe aangepast verblijf. Hier worden de dieren nog steeds goed in de gaten gehouden en verder behandeld. Elk jaar krijgen alle bewoners van De Zonnegloed een medische check, waarbij vaccinaties worden gegeven en we controleren of alles nog goed gaat. Zo niet, dan kan er worden ingegrepen.

■ Na-apen

Rust en een veterinaire zorg zijn essentieel voor de nieuwe dieren die aankomen bij De Zonnegloed. Maar daarmee zijn we er nog niet: de dieren moeten vaak nog heel wat (af)leren. Veel van de dieren die wij opvangen, zijn sociale dieren. Door hun verleden hebben zij echter niet altijd kunnen leren hoe ze met soortgenoten moeten omgaan. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe ze moeten communiceren of aan welke sociale regels ze zich moeten houden. Bij De Zonnegloed zijn we ervan overtuigd dat sociale dieren het gelukkigst zijn bij soortgenoten. Dus streven wij ernaar om elk dier in groep te houden.
Een dier die uit quarantaine komt, krijgt eerst de tijd om te wennen aan de nieuwe omgeving, de nieuwe dierenverzorger en het buitenverblijf. Het nieuwe dier wordt eerst in een verblijf naast zijn soortgenoten geplaatst; zo kunnen de dieren elkaar vast zien, ruiken en horen. Pas als er positief contact is, proberen de dierenverzorgers het nieuwe dier bij de groep te voegen. Vaak begint dat met één van de groepsleden, waarna geleidelijk de andere groepsleden geïntroduceerd worden. Tijdens dit proces observeren en registreren de verzorgers vaak het gedrag van de dieren. Mogelijks heeft het dier nog nooit een andere soortgenoot gezien. De gedragsregels leren ze van groepsgenoten en door na-apen. Dit gaat niet altijd over één nacht ijs; er zijn soms wat ruzies nodig voordat een nieuw dier zijn plek in de rangorde kent en zich als bv. aap weet te gedragen.

■ Afleren

Bij verschillende soorten moeten de dieren ook gewoontes afleren. Vooral ex-huisdieren zijn gewend aan aandacht van mensen en laten hun soortgenoten links liggen. Zo maak je nooit vrienden, natuurlijk! Door de dieren geen individuele aandacht te geven, stoppen ze hier eerder mee en zoeken ze sneller contact met hun soortgenoten.
Dieren die voorheen in kleine kooien zaten of eenzaam waren, vertonen vaak stereotiep gedrag zoals ijsberen of zelfs zelfverwonding. Door ze af te leiden met voedselpuzzels, speelmateriaal en soortgenoten, leren ze dat weer stap voor stap af. Het verschilt per dier hoe lang het duurt voor we hem of haar in een groep kunnen plaatsen. Dieren die heel jong bij hun moeder zijn weggehaald en daardoor geen sociale vaardigheden hebben geleerd, hebben bijvoorbeeld meer tijd nodig om dit alsnog aan te leren. Met veel geduld en aandacht lukt dit vrijwel altijd.
 

Hands-off policy

Omwille het moeilijke verleden van veel van onze dieren, hebben we een hands-off policy. Dit wil zeggen dat we zo min mogelijk de dieren vastpakken of aanraken. Enkel in geval van medische onderzoeken of behandelingen kan dit voorvallen. Om het revalidatieproces van de dieren zo min mogelijk tegen te werken, is het enkel een vaste dierenverzorger, een persoon die het dier kent, die deze handeling of fixatie mag uitvoeren.


6.Jouw stage

Wie is wie?

Eindverantwoordelijke: Karel Ackaert
Hoofd Dierenzorg: Zenzi Willems
Stagecoördinator (administratie, planning): Lieve De Busscher & Vrijwilliger Gilbert
Stagementor (evaluaties, opvolging op de werkvloer, aanspreekpunt kamers, …): Zenzi Willems

Verloop van de stage

■ 1e dag – 9u (voederkeuken)

Ontvangst en algemene uitleg en regels van de voederkeuken en het mestmateriaal door een dierenverzorger. Zij zal dan ook tijd nemen voor het geven van een hesje vab De Zonnegloed. Voor de aankoop van de optionele werkkledij (T-shirt & Trui volunteers) mag je Lieve aanspreken, zij regelt dit samen met jou .

■ 1e week

Je loopt mee op de verschillende afdelingen met een dierenverzorger. Over het algemeen zal dit bij de verantwoordelijke van die afdeling zijn, maar zeker ook samen met een van de andere dierenverzorgers. Hij of zij zal je alle uitleg geven over de verschillende dieren, hun verzorging, hun verhalen, …

■ Einde 1e week

Op het einde van je 1e stageweek wordt er een gesprek gepland met je stagementor. In dat gesprek zal je samen met haar bespreken of je voorkeursafdeling je echt interesseert, of je liever op een andere afdeling komt te staan
Afhankelijk van de lengte van je stageperiode word je op een afdeling geplaatst (bij stages van ongeveer 4 tot 6 weken) of heb je de mogelijkheid om stage te lopen op een tweede afdeling (bij stages van ongeveer 8 tot 12 weken).

■ Einde van een stagedag

Een stagedag loopt van 9u tot 17.30u, met een lunchpauze van 12u tot 13u. Houd er rekening mee dat we graag allemaal om 17.30u stoppen, het werk is dus pas gedaan als iedereen zijn of haar taken heeft afgerond. Ben je klaar met jouw taken, vraag eens rond of je nog ergens bij kan helpen, zo kunnen we allemaal op tijd naar huis.
Het werk in een sanctuary is eigenlijk nooit gedaan. Een dag zal dus nooit vroeger eindigen dan 17.30u.

■ Sleutelgebruik en andere verantwoordelijkheden

Afhankelijk van het verloop van je eigen proces binnen je stage, zal je meer verantwoordelijkheden krijgen. Deze beslissing ligt bij je stagementor in samenspraak met de andere dierenverzorgers.
Uiteraard hangt dit ook af van de soort stage die je loopt, de tijdspanne dat je bij ons stage loopt en het niveau van je opleiding.

■ Evaluaties
Afhankelijk van je school vinden er op verschillende momenten evaluatiegesprekken plaats. Deze gesprekken worden gehouden met je stagementor en indien jouw docent dat wenst met jou daarbij aanwezig. De gesprekken vinden meestal plaats op vrijdag om 13u.
Indien er vanuit jouw school geen evaluatiemomenten gevraagd worden, organiseren we zelf een tussentijdse en een eindevaluatie met jou.
Heb je zelf graag een extra evaluatiemoment? Vraag hiernaar bij je stagementor, zij zal met veel plezier je evolutie, werkpunten en vorderingen met je bespreken.


 

Reglement

■ Algemene regels voor stagiairs
• Iedereen houdt zich aan de vooraf afgesproken uren. (9u t/m 12u30 en 13u30 t/m 17.30u, op vrijdag tot 18u)
• Bij aankomst (met overnachting): gelieve vóór 17u de dag voordien aan te komen - aanbellen en aanmelden bij de dienstingang. Aankomst pas na 17u? Tijdig laten weten a.u.b.
• Bij aankomst (zonder overnachting): de code van de poort krijg je een week voor de start van je stage, aanmelden in voederkeuken.
• Geen gsm-gebruik tijdens de werkuren. Tip: voorzie opschrijfboekje met pen.
• Ten strengste verboden foto’s en of gebeurtenissen op facebook of andere sociale media of internet te plaatsen. Beroepsgeheim.
• Geen muziek tijdens de werkuren.
• Niet roken tijdens de werkuren, erna op de voorziene plaats. Ook geen alcohol tijdens of tussen de werkuren, dus ook niet tijdens de middagpauze. Geen drugs.
• Kleding zelf te voorzien:
  o Veiligheidsschoenen of –laarzen met verharde zool en neus.
  o Donkere broek
  o Regenkledij of –jas
  o Thermische onderkleding (indien stage tijdens de koudere maanden)
  o Zwarte muts (zonder pompon) en/of nekwarmer (indien stage tijdens de koudere maanden; kunnen aangekocht worden tijdens de stage voor €3 stuk.)
  o Pantoffels, slippers, …
• Kleding optioneel aan te kopen:
  o T-shirt Volunteer (€10 per stuk)
  o Pull Volunteer (€15 per stuk)
• Uit veiligheidsoverwegingen zijn armbanden, kettingen, oorringen … niet toegelaten. Tip: voorzie een uurwerk.

■ Contact dieren
• Het is ten strengste verboden om exoten aan te raken (knuffelen, aaien, …) - Hands-off policy.
• Al het werkmateriaal wordt na gebruik terug op zijn plaats gelegd en grondig gereinigd.
• Als er een onzekerheid is tijdens het verzorgen van de dieren wordt er steeds iemand van de dierenverzorgers geroepen.
• Zonder toestemming mogen de dieren niet gevoederd worden.
• Niet onnodig de verblijven van de dieren betreden en enkel indien er toestemming gegeven is door een dierenverzorger.
• Bij ontsnapping van een dier altijd eerst het hoofd Dierenzorg op de hoogte stellen voor verdere instructies (via walkie talkie).
• Walkie talkies worden telkens na de werkuren terug op hun plaats gelegd. Sleutels geef je na de werkdag aan een dierenverzorger persoonlijk af die de teruggave noteert. Het is streng verboden deze mee te nemen naar huis.

■ Overnachting
• Overnachten kan aan €75 / week. Gebruik studio zonder maaltijden. De stagiair voorziet zelf alle maaltijden.
• De studio moet ten allen tijde netjes onderhouden worden – er wordt een kuislijst opgesteld.
• Huisdieren en bezoek zijn niet toegelaten.
• Bij beëindiging van de stageperiode moet vóór de start van de laatste stagedag de kamer leeggemaakt en schoongemaakt zijn. Tijdens de dag wordt de kamer gecontroleerd op nalatigheden zodat die nog aangepakt kunnen worden.
• Het is ten strengste verboden om buiten de stageperiode de studio te betreden.
• Indien overnachting zal er bij vroegtijdige beëindiging van de stagiair geen huurgeld terugbetaald worden.
• Indien problemen met medestudenten steeds met hoofd Dierenzorg overleggen.
• Verzoek om indien mogelijk ecologische/bio afbreekbare doucheproducten te gebruiken.

Tijdens je stagegesprek werd het algemeen stagereglement al met je overlopen en heb je dit ondertekend.


Personeelsbord

Onderaan de trap naar de refter/keuken hangt er een kamerindeling uit.
Jouw kaartje plaats je in de juiste slaapkamer. Dit kaartje blijft gedurende je volledige stageperiode daar hangen.
■ Ben je aanwezig in het studiogedeelte (’s avonds, vrije dag) dan hang je een groen magneetje bij je kaartje.
■ Ben je niet aanwezig in het studiogedeelte (tijdens stage-uren, als je het domein verlaat op je vrije dag, als je rondloopt in het park) dan hang je een rood magneetje bij je kaartje.
! Deze regelgeving is er zodat in een noodsituatie de verantwoordelijke/de brandweer/hulpdiensten met één blik kan zien wie er boven in de studio is.
 

Toegang park

Als sanctuary ontvangen we geen subsidies. Daardoor zijn we genoodzaakt om ons park open te stellen voor publiek, zodat we voldoende inkomsten binnen krijgen voor onze werking. Om de dieren zeker ’s avonds en ’s nachts hun rust te gunnen, vragen we daarom aan al het personeel, de vrijwilligers en jou als stagiair, om na 18u niet meer door het park te wandelen.  Behalve op woensdag kan dit tot 22.00u (in alle stilte en zonder zaklampen)
 

Extra

■ Als stagiair krijg je de personeelskorting bij aankoop van iets uit de shop, vermeld dit telkens aan de kassa.
■ Voor auto's die de hele week op het domein van De Zonnegloed blijven, is een parkeerkaart voorzien die je telkens vooraan het dashboard legt.


7.Gebruik van de studio


Refter / Keuken

De refter is tevens jullie keuken. Er werden kastjes voorzien zodat je voedingswaren, of eigen spullen gemakkelijk kan opbergen. Het nummer van jouw kastje komt overeen met het nummer van je kamer.
Tijdens de zomerperiode is er buiten plaats waar je kan ontbijten, lunchen of avondeten. 

Onderhoud studio en eigen kamer
■ Leefruimte
  • Dagelijks
    o Kleren opruimen
    o Werkbladen vrij maken
    o Tafel vrij maken na iedere maaltijd + onmiddellijk afwassen en opbergen
    o 1 keer per dag GFT-emmer leegmaken (’s avonds)
  • Wekelijks
    o Vegen / stofzuigen
    o Dweilen (met allesreiniger)
    o Salontafel reinigen met vochtig doekje
    o Handdoeken en afwasdoekjes in de was en verse in de plaats
    o Ovenwanten in de was
    o Vuilbakken leeg maken + papier en karton opruimen
    o Microgolf uitkuisen + onder microgolfoven kuisen
  • Bij vertrek
    o Vegen / stofzuigen
    o Dweilen
    o Frigo en diepvriesvak leegmaken + uitkuisen
    o Keukenkasten leegmaken + uitkuisen
    o Melden mocht er iets tekort zijn of gebroken (ook schoonmaakproducten)
    o 
    o Stof afdoen

■ Badkamer
  • Dagelijks
    o Lavabo vrij houden en met doekje proper maken
    o Toilet proper houden
    o Douche proper houden
  • Wekelijks
    o Vegen / stofzuigen
    o Dweilen (met allesreiniger)
    o Douche proper maken met product
    o Wc proper maken met product
    o Lavabo proper maken met product
  • Bij vertrek
    o Vegen / stofzuigen
    o Dweilen
    o Douche proper maken met product
    o Wc proper maken met product
    o Lavabo proper maken met product
    o Alles opruimen, niets achterlaten
    o Melden mocht er iets tekort zijn of gebroken (ook schoonmaakproducten)
    o Spiegel proper maken
    o Wc papier aanvullen

■ Kamer
  • Dagelijks
    o Kamer proper houden
    o Lavabo vrij houden en met doekje proper maken
  • Wekelijks
    o Vegen / stofzuigen
    o Dweilen (met een vochtige dweil, geen product!)
    o Alles proper achterlaten
    o Lavabo proper maken met product
  • Bij vertrek
    o Lakens in de wasmand
    o Eventuele eigen kledij/was terug nemen uit wasmand/ van droogrek 
    o Vegen / stofzuigen
    o Dweilen (met een vochtige dweil)
    o Lavabo & spiegel proper maken met product
    o Raam wassen
    o Stof afdoen
    o Spiegel proper maken
    o Alle lades ckecken 
    o Deur open laten

BELANGRIJK

■ Vuile kleren direct in de was
■ Niet met vuile kleren in de zetels/ op stoelen zitten!
■ Enkel met pantoffels in de studio, geen schoenen.
 

Gebruik wasmachine

De wasmachine mag vrij gebruikt worden tijdens je stage. Wel vragen we je om eventueel vuile kleren samen met de kleren van andere stagiairs te wassen, zodat de wasmachine zoveel mogelijk volle ladingen draait (denk aan het milieu.)
Aan het begin van je stage heb je propere lakens gekregen, wens je graag je lakens tijdens je stage te verversen, dan mag je de vuile lakens zelf wassen en hergebruiken.


Gebruik kuismateriaal

Alle materialen hebben een vaste plaats. Gelieve na gebruik alles terug op z’n plek te zetten voor de volgende gebruiker.
Indien er kuismateriaal (bijna) op is → Noteren op memobord in de keuken.

 


8.In de buurt


Gebruik fiets
Er is momenteel een fiets beschikbaar voor stagiairs om tijdens hun vrije momenten te gebruiken. Deze staat in het fietsenhokje bij de ingangspoort op parking 1. Gelieve na gebruik de fiets deftig terug te plaatsen en te melden aan je stagementor wanneer er iets aan mankeert.

Belbus
De dichtstbijzijnde halte van de belbus is halte De Zonnegloed. Je kan een belbus reserveren via het telefoonnummer 059 56 52 56.

Winkels
■ Bakker Wim Vannobel       (Markt Vleteren 1 km)
■ Fauna Leroy – Voor dieren, maar ook groenten en drank  (Vleteren 3 km)
■ SPAR – supermarktje       (Reninge 4 km)
■ Colruyt – supermarkt       (Poperinge 13 km)

Restaurants, eetzaakjes, …
■ 
■ Café ’t Molenhof      (Vleteren 1 km
■ Frituur Patadoor Bistro (Woesten 8km)
■ Frituur Den Engel       (Vleteren 5 km)
Helaas zijn we te ver afgelegen voor Takeaway.com.

Toerisme
■ Bellewaerde pretpark-dierenpark    (Ieper 20 km)
■ Zee/ strand        (De Panne 25 km)
■ Cinema Koksijde      (Koksijde 25 km)
■ Plopsaland       (De Panne 25 km)
■ Q-beach house (zomerperiode)     (Oostende 50 km)
■ Zoo Serpentarium      (Blankenberge 75 km)
■ Sea Life        (Blankenberge 75 km)

Natuurgebieden, wandelroutes
■ Brabanthoekwandelroute (6,6 km)    (Vleteren < 1 km)
■ Natuurreservaat De Blanckaert     (Diksmuide 15 km)
■ Domein Bergelen      (Wevelgem 45 km)
■ De Gavers        (Harelbeke 50 km)
■ Zwin Natuur Park      (Knokke Heist 90 km)


Geschiedenis Wereld Oorlog I
■ Stad Ieper met de Last post (Elke avond om 20u)  (Ieper 20 km)
■ In Flanders Fields Museum     (Ieper 20 km)
■ Tyne Cot Cemetery      (Zonnebeke 25 km)
■ Commandobunker Kemmel     (Kemmel 25 km)

Steden
■ Ieper        20 km
■ Kortrijk        45 km
■ Brugge        70 km

Kerken
■ Evangelische kerk: GFC Woesten    (Woesten 6 km)
■ Rooms katholieke kerk - Zie kerknet.be voor vieringen 

Praktisch
■ Apotheek Van de Walle  (Vleteren, Veurnestraat 9)
■ Huisarts De Mistel  (Hendrik Deberghstraat 37/B, Tel: +32 (0)57 40 00 20)