EHBO

Aan de inkom/eco-selfservice is een EHBO post aanwezig.

Jeugdgroepen en schoolgroepen zijn wettelijk verplicht om altijd zelf hun eigen EHBO te voorzien.  Het team van De Zonnegloed kan niet instaan tot het toedienen van medicatie (bv. pijnstillers) of vervoeren van patiĆ«nten naar huisdokter of spoed.