en fr

Dwergbaardagaam Pogona henrylawsoni

Dieren in onze sanctuary

Pogona
Geboortedatum
01-01-2001
Datum opgevangen
28-02-2019
Pogona

Pogona werd door zijn vorige eigenaar binnengebracht bij het NHC Opglabbeek. De eigenaar kon de zorg voor het diertje niet meer aan en deed afstand van het diertje.


Dwergbaardagaam - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary Adopteer deze Dwergbaardagaam

Kenmerken

Grootte:
30 cm
Voedsel:
Insect
Gewicht:
20 gr
Leeftijd:
12 jaar/ans/years
Draagtijd:
4 weken/semaine/week
Status:
Niet bedreigd
Familie:
Dwergbaardagaam
Leefomgeving:
Droge grasgebieden aan de rand van bossen
Leefgebied:
Australië

Waar voelt hij zich op zijn best?

De dwergbaardagame leeft het liefst in de droge grasgebieden aan de rand van bossen in Australië.

Wat eet hij graag?

Hij eet hoofdzakelijk insecten.

Weetje

De binnenkant van zijn bek is knaloranje. Bij gevaar zet hij die open en hoopt zo zijn vijand af te schrikken.

 

MEER INFO

Leefgebied
De dwergbaardagame leeft in het grasland van Australië. Voornamelijk centraal- en westelijk-Queensland. Zijn habitat bestaat uit bosranden die overgaan in droge gebieden. Hier groeien niet veel bomen, hooguit enkele struiken en rotspartijen.

Uiterlijk
De dwergbaardagame wordt ongeveer 30 cm lang, waarvan de helft bestaat uit zijn staart. Mannetjes blijven wat kleiner dan vrouwtjes.

De lichaamsbouw van de dwergbaardagame is vrij gedrongen en de kop stomp, bij deze soort zelfs meer als bij andere soorten. Net achter het oog loopt een oogstreep tot de nek met daaronder een evenwijdige streep van de mondhoek tot de nek.
De basiskleur is beigebruin tot zandkleurig met op de rug in het midden een donkerdere, variabele tekening met aan weerszijden daarvan donkerbruine dwarsstrepen. Het geheel lijkt op een bandering op de rug, die in het midden is onderbroken. De staart is gebandeerd en de buik wit tot witgeel, er komen wat lichtere variaties voor die meer naar licht bruingrijs neigen en ook wat donker gekleurde die afstekende strepen en banderingen hebben en meer oranje van kleur zijn.
Over de hele zijkant van het lichaam zitten kleine, witte stekelachtige bultjes. Ook op de bovenzijde zitten bultjes, deze zijn kleiner en donkerder en vallen minder op.

De binnenkant van bek van deze agame is knaloranje en wordt open gezet bij dreiging in de hoop een schrikeffect te veroorzaken.

In zijn keelzak heeft de dwerg baardagame een paar botjes. Als hij die aanspant, zet de keelzak uit. Omdat de keelzak bezet is met allemaal stekeltjes, lijkt het net alsof de agame een grote baard heeft. Dat ziet er dreigend uit.

Wetenswaardigheden
Bij acute bedreiging spert de agame de van binnen knaloranje bek open in de hoop een schrikeffect te veroorzaken.

Voedsel in de natuur
Ze eten hoofdzakelijk insecten.

Gedrag
Dwergbaardagamen houden een winterslaap waarbij ze zich enkele maanden terugtrekken en inactief zijn.

Predatie
De dwergbaardagame is een bodembewoner en een slechte klimmer die onder een steen of in een rotsspleet schiet en zich vastzet bij gevaar, hier komen de bultjes van pas die zorgen voor een betere grip zodat de hagedis moeilijk los komt.

Voortplanting in de natuur
Tijdens het paarseizoen kunnen er meerdere keren legsels worden afgezet. Een legsel bestaat uit 8 tot 12 eieren.

De dwergbaardagame wordt gemiddeld 12 jaar.

Bedreiging
De dwergbaardagame wordt door het IUCN geclassificeerd als ‘Niet bedreigd’.

Bronnen
www.studio-evenaar.nl
www.wikipedia.org
www.iucnredlist.org

Adopteer deze Dwergbaardagaam