en fr

Europese oehoe Bubo bubo

Dieren in onze sanctuary

Rutha
Geboortedatum
09-06-2009
Datum opgevangen
15-09-2012
Rutha

Rutha werd langs de weg gevonden., waarschijnlijk ontsnapt bij een valkenier.  De eigenaar kwam het dier nooit ophalen.


Turco
Geboortedatum
15-03-2009
Datum opgevangen
17-10-2009
Turco

Turco is een roofvogel die gehouden werd door particuliere eigenaars.  Zij lieten hem toen bewust los omdat ze er niet meer voor wilden zorgen.  Het dier krijgt nu een waardig leven in De Zonnegloed.


Jaska
Geboortedatum
17-05-2006
Datum opgevangen
01-04-2007
Jaska

Jaska werd binnen gebracht via het NHC.  Een dier die werd afgestaan door de eigenaar omdat hij er bang van werd en er niet meer kon voor zorgen.


Posita
Geboortedatum
03-04-2011
Datum opgevangen
28-05-2011
Posita

Posita is een van de zovele roofvogels die bij particulieren worden gehouden in een veel te kleine volière of zelfs worden vastgebonden en door omstandigheden worden afgestaan of achtergelaten.
Nu zit Posita in een zeer ruime vliegvolière waar het de vleugels kan strekken en zelfs af en toe een badje kan nemen.


Europese oehoe - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary Adopteer deze Europese oehoe

Kenmerken

Grootte:
63 - 73 cm
Voedsel:
muis, konijn, vogel, kuiken
Gewicht:
1.5 - 3 kg
Leeftijd:
24 jaar/ans/years
Draagtijd:
33 dagen/jour/day
Status:
Niet bedreigd
Familie:
Europese oehoe
Leefomgeving:
Grote delen van Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië, voornamelijk in bosrijke en heuvelachtige gebieden.
Leefgebied:
Grote delen van Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

Waar voelt hij zich op zijn best?

De oehoe leeft in bosrijke of bergachtige gebieden en open graslanden van West-Europa, Noord-Afrika en Oost-Azië.

Wat eet hij graag?

Hij eet vogels en kleine knaagdieren, zoals konijnen, eekhoorns en mollen.

Grootste uil

De oehoe is de grootste uilensoort van Europa. De vogel kan wel 73 cm lang worden en heeft een spanwijdte van ongeveer 1.70 meter. Het vrouwtje is groter dan het mannetje. Het verenkleed is overwegend geelbruin van kleur met zwarte accenten. Kenmerkend aan het gezicht van de oehoe zijn de lange oorpluimen en de grote ogen. De oogkleur is een typisch vurig oranje.

Groeiend in aantal

De oehoe is een nieuwkomer op de lijst van Nederlandse broedvogels. Hij is bijna een eeuw niet in Nederland gezien, maar sinds een paar jaar is hij terug, dankzij speciale broedprogramma's. Helaas voor de havik, want de oehoe is zowel voedselconcurrent als predator van de havik.

 

MEER INFO

Leefgebied

De Europese oehoe leeft in grote delen van Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië, voornamelijk in bosrijke en heuvelachtige gebieden.

Uiterlijk

Europese oehoes zijn de grootste uilen in de wereld en staan bekend om hun grote oranje ogen. Ze zijn voornamelijk bruin-zwart van kleur en hebben grote oorpluimen. De kleur van het verenkleed verloopt van donker bovenaan naar licht met zwarte strepen onderaan. De keel is wit en de kop bestaat uit een soort masker van zwarte, witte en grijze veren. Europese oehoes die in de Noordoostelijke regio’s leven zijn donkerder dan oehoes in het gebied van de Pacific.

Daarnaast zit er tussen deze leefgebieden ook verschil in de grootte van de dieren.

Voortbeweging

Europese oehoes zijn vliegende roofdieren. Ze vangen hun prooi door er overheen te vliegen en het met hun klauwen te grijpen, of ze landen op de grond om het te pakken.

Wetenswaardigheden

Europese oehoes zijn de grootste uilen in de wereld
Het zijn echte nachtdieren. Met hun oranje ogen kunnen ze goed in de schemering en in de nacht kijken.
Daarnaast hebben ze een uitstekend gehoord en maken ze erg weinig lawaai tijdens het vliegen. Hierdoor kunnen ze hun prooi zeer goed besluipen.
Doordat de Europese oehoe, net als andere uilen, zijn prooi met huid en haar opeet moet hij om de zoveel tijd braken. Hierbij braken zij de haren en botjes van het prooidier uit (braakballen). Dit doen zij omdat de haren en botjes heel moeilijk te verteren zijn.

Voedsel in de natuur

In de natuur eten Europese oehoes diverse prooidieren, variërend van knaagdieren, zoals muizen en ratten, tot insecten en zelfs grotere dieren, zoals jonge vossen of vogels.

Gedrag

De Europese oehoe leeft grotendeels alleen, dit verandert echter als het broedseizoen begint. Dan kiezen ze een partner, waar ze hun hele leven bij blijven. Oehoes zijn erg gehecht aan hun territorium. Ze blijven dan ook hun leven lang in hetzelfde territorium, tenzij er voedselschaarste optreedt. De Europese oehoe maakt door een luid geroep duidelijk dat hij de bezitter van het territorium is. Omdat de Europese oehoe zich haast niet laat zien, is het moeilijk voor onderzoekers om hun leefgewoonten te onderzoeken. Om de voedselgewoontes te onderzoeken gebruiken ze daarom de braakballen van de uilen uit een bepaald territorium om te onderzoeken wat zij eten.

Predatie

Volwassen Europese oehoes hebben weinig vijanden, want ze staan aan de top van de voedselketen binnen hun gebied. Daarnaast zijn ze goed gecamoufleerd door de onopvallende kleuren van hun verenkleed. Alleen op jonge leeftijd kunnen de oehoes gevaar lopen, omdat het dan wel prooien zijn voor andere diersoorten, maar dan is de moeder er om de jongen te beschermen.

Voortplanting in de natuur

De paarvorming van oehoes vindt plaats in het begin van de herfst en de nesten worden eind januari/begin februari gebouwd. Ze nestelen het liefst op de rotsen, op steile klippen of op de grond en soms zelfs in verlaten nesten van andere grote vogels.

De oehoes leggen ongeveer één keer per jaar, laat in de winter, eieren en gemiddeld leggen ze één tot vier eieren per keer. Het aantal eieren hangt af van de hoeveelheid voedsel die beschikbaar is in de leefomgeving. De vrouwtjes broeden de eieren uit en de mannetjes zorgen voor voedsel. Na twee weken komen de kuikens doof en blind uit het ei. Na drie weken kunnen de jongen zelf voedsel verteren en na vier weken verkennen ze het gebied rondom het nest.

Als de jongen ongeveer 60 dagen oud zijn beginnen ze voor het eerst een aantal meters te vliegen. In de periode van september tot november verlaten de oehoes het nest of worden ze door andere vogels verjaagd.

Bedreiging

Over het algemeen is de Europese oehoe niet bedreigd maar in sommige gebieden neemt het aantal dieren door verkleining van hun leefgebied wel af,.

Adopteer deze Europese oehoe