en fr

Gewoon stekelvarken Hystrix cristata

Dieren in onze sanctuary

Olabode
Geboortedatum
01-05-2010
Datum opgevangen
23-04-2011
Olabode

Olabode en Oringo vonden hun weg naar De Zonnegloed toen de vorige eigenaar er niet meer kon voor zorgen. Zij werden binnengebracht op 23/04/2011.


Oringo
Geboortedatum
01-05-2010
Datum opgevangen
23-04-2011
Oringo

Oringo en Olabode  vonden hun weg naar De Zonnegloed toen de vorige eigenaar er niet meer kon voor zorgen. Zij werden binnengebracht op 23/04/2011.


Tau
Geboortedatum
06-04-2010
Datum opgevangen
08-01-2015
Tau

Tau kwam samen met verschillende andere stekelvarkens binnen na een inbeslagname in een spaanse dierentuin.  De dieren verbleven er in erbarmelijke situaties. Toen de overheid beslag nam van de dieren kwam men tot de vastelling dat het niet om 2 dieren ging maar over een volledige groep.  Via het NHC Opglabeek vonden deze dieren samen een nieuw leven in De Zonnegloed.  Ze leven nu samen met de stokstaarten in een zeer ruim verblijf.


Uba
Geboortedatum
14-03-2006
Datum opgevangen
08-01-2015
Uba

Uba kwam samen met verschillende andere stekelvarkens binnen na een inbeslagname in een spaanse dierentuin.  De dieren verbleven er in erbarmelijke situaties. Toen de overheid beslag nam van de dieren kwam men tot de vastelling dat het niet om 2 dieren ging maar over een volledige groep.  Via het NHC Opglabeek vonden deze dieren samen een nieuw leven in De Zonnegloed.  Ze leven nu samen met de stokstaarten in een zeer ruim verblijf.


Gewoon stekelvarken - De Zonnegloed - Dierenpark - Dieren opvangcentrum - Sanctuary Adopteer deze Gewoon stekelvarken

Kenmerken

Grootte:
60 - 93 cm
Voedsel:
ei, boomschors, groenten, takken, insect, kuiken,
Gewicht:
10 - 27 kg
Leeftijd:
20 jaar/ans/years
Draagtijd:
4 maand/mois/month
Status:
Niet bedreigd
Familie:
Gewoon Stekelvarken
Leefomgeving:
Noord-Afrika, Zuid-Europa (vooral Italië), ook in Albanië en Roemenië
Leefgebied:
Noord-Afrika, Zuid-Europa (vooral Italië), ook in Albanië en Roemenië

Waar voelt hij zich op zijn best?

Savannes, steppen en open boslanden.  En leeft in Europa en Noord Afrika.

 

Wat eet hij graag?

Wortelen, knollen, bast en vruchten.

 

Uitbroeden of werpen?

De jongen worden volledig ontwikkeld geboren.  Ze kunnen al lopen, hun ogen zijn open en de stekeltjes zijn kort en zacht.  Na 2 weken zijn de stekels hard.  Beide ouders zorgen voor de jongen.  Bij gevaar ratelen de ouders hun stekels.  Jongen slapen in het midden, tussen de ouders in om warm te blijven.

 

MEER INFO

Leefgebied

Het gewoon of Afrikaans stekelvarken komt algemeen in noordelijk Afrika voor, voornamelijk ten noorden van de evenaar. De zuidgrens van zijn leefgebied loopt door Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Noordoost-Congo, Oeganda en Tanzania. In Tanzania is enige overlap met het verwante Zuid-Afrikaans stekelvarken. In Europa komt het stekelvarken voor in Toscane en Zuid-Italië en op Sicilië, waar hij waarschijnlijk door de Romeinen is losgelaten. De soort verspreidt zich langzaam over de rest van het schiereiland.

Leefgebied gewoon stekelvarken

Ze komen voor in savannes, steppen, open boslanden en hooglanden maar ook in galerijbossen en bosranden tot in struikgebieden en halfwoestijnen en in Italië ook op akkergrond tot op een hoogte van 3500 meter. De soort ontbreekt in woestijnen en regenwouden.

Uiterlijk

Het stekelvarken is een groot knaagdier met een dikke nek, grote kop en een zwarte of zwartbruine vacht. Het meest opvallende kenmerk van het stekelvarken zijn de 30 tot 40 centimeter lange, scherpe zwart-witte stekels. Deze bedekken, samen met kortere dikke stekels, de bovenzijde van het lichaam, voornamelijk aan de achterzijde en over de staart. Van zijn voorhoofd tot zijn schouders loopt een maan, de "kuif", die bestaat uit lange witte stekelige haren. Bij andere stekelvarkens ontbreekt deze kuif. Ook heeft deze soort, anders dan het Zuid-Afrikaans stekelvarken (Hystrix africaeaustralis), een zwarte romp en kleine stekels op de staart, waarmee het dier een ratelend geluid kan maken. De korte voorpoten hebben vijf lange, sterke klauwen om mee te graven.

Stekelvarkens hebben een lichaamsgewicht van 10 tot 27 kilogram, een schouderhoogte van 21 tot 26 centimeter, een kop-romplengte van 60 tot 100 centimeter, en een staartlengte van 5 tot 17 centimeter. Vrouwtjes worden groter dan mannetjes.

Het gewoon stekelvarken heeft een slecht ontwikkeld gezichtsvermogen, maar de reukzin en het gehoor zijn goed ontwikkeld.

Wetenswaardigheden

Van het voorhoofd tot de schouders loopt een maan, de "kuif", die bestaat uit lange witte stekelige haren.
Op de staart zitten kleine stekels waarmee het dier bij gevaar een ratelend geluid kan maken.
De jongen hebben al korte en zachte stekeltjes, die na twee weken verhard zijn.
Voedsel in de natuur
Ze zoeken in hun eentje naar voedsel, waarbij ze afstanden van 15 kilometer in een nacht kunnen afleggen. Dit voedsel bestaat uit plantaardig materiaal als plantenwortels, knollen, bast, gevallen vruchten, maar ook landbouwgewassen als maïs en komkommers. Ook is waargenomen dat stekelvarkens op botten knagen, waarschijnlijk voor het calcium of om hun tanden te slijpen, en aas eten.

Predatie

Bij gevaar ratelt hij met de stekels op zijn staart. Daarbij maakt hij ook grommende geluiden en stampt hij met zijn achterpoten, terwijl hij achteruit loopt met zijn stekels naar voren gericht. Het verhaal gaat dat het stekelvarken zijn stekels gericht kan afschieten naar vijanden, maar dit is een fabeltje.

Gedrag

Het stekelvarken is een nachtdier. Soms kan het ook overdag gezien worden, als het ligt te zonnebaden in de buurt van zijn hol. Bij slecht weer blijft het in zijn hol. Bij volle maan mijdt het het open veld. Het hol is een natuurlijke holte tussen stenen, een grot of het hol van andere dieren als aardvarkens en in Europa dassen en vossen. Vaak graven ze ook zelf een hol in zandgrond tussen hoge vegetatie. Holen kunnen jaren in gebruik zijn. Stekelvarkens leven solitair, in paarverband of in kleine familiegroepjes.

Voortplanting in de natuur

Het stekelvarken kent geen voortplantingsseizoen, en de jongen kunnen het hele jaar door geboren worden. Een vrouwtje heeft tot twee worpen per jaar. Na een draagtijd van 110 tot 120 dagen worden één tot twee, soms tot vier jongen geboren. De jongen worden volledig ontwikkeld geboren; ze kunnen al lopen en de ogen zijn open. Ook hebben ze al korte en zachte stekeltjes, die na twee weken verhard zijn.Beide ouders zorgen voor de jongen.

Na 40 tot 50 dagen worden de jongen gespeend en eten ze hun eerste vaste voedsel. De jongen slapen tussen de ouders in om warm te blijven. De jongen trekken een jaar met hun ouders op. Na een jaar zijn de stekelvarkens geslachtsrijp. Stekelvarkens kunnen een jaar of twintig worden in gevangenschap.

Bedreiging

In landbouwgebieden wordt het stekelvarken door mensen bejaagd omdat het gezien wordt als een plaag, die schade aan kan richten aan gewassen.

Adopteer deze Gewoon stekelvarken